Σχολιασμός Επικαιρότητας – The Analyst

Κατηγορία - Σχολιασμός Επικαιρότητας

Το γερμανικό «über alles»

Η απόφαση του ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ, εν μέσω της πανδημίας του COVI-19 και της προδιαγραφόμενης μεγάλης οικονομικής ύφεσης δημιουργεί ευλόγως μεγάλη αναστάτωση και μείζονα ερωτηματικά.

Don`t copy text!