Σχολιασμός Επικαιρότητας – The Analyst

Κατηγορία - Σχολιασμός Επικαιρότητας

2023, ο προϋπολογισμός της αποικίας

Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι το δημοσιονομικό μας έλλειμμα – εν πρώτοις του κρατικού προϋπολογισμού που από -2,367 δις € το 2019, διαμορφώθηκε στα -21,219 δις το 2020, στα -17,384 δις το 2021 και στα -11,444 δις το 2022, ενώ προβλέπεται στα -7,8 δις € το 2023 από την ΕΛΣΤΑΤ. Μόλις σε τρία χρόνια δηλαδή, το 2020, το 21 και το 22, η κυβέρνηση παρήγαγε ζημίες ύψους 50 δις € - κάτι που δεν έχει...

Θριάσιο, το τετελεσμένο έγκλημα

Προφανώς είναι συμφέρουσες για τους εμπλεκομένους, οι επενδύσεις αυτού του είδους. Η παραχώρηση δηλαδή του Θριασίου από το Υπερταμείο στο Υπερταμείο, με ευνοϊκότατους όρους και με δανεικά από την Τράπεζα Πειραιώς – η οποία ελέγχει την ΕΤΒΑ που με τη σειρά της ελέγχει κατά 60% τον παραχωρησιούχο. Στην Τράπεζα Πειραιώς βέβαια συμμετέχει το Υπερταμείο δια του ΤΧΣ, με 27% - ενώ τα έσοδα της από τα...

Η επένδυση στο Θριάσιο

Διαπιστώσαμε πως οι δήθεν βελτιώσεις που διαφημίζει η κυβέρνηση, είναι δυνητικές - με την έννοια πως εξαρτώνται από όρους και προϋποθέσεις, πάντοτε προς το συμφέρον του παραχωρησιούχου. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία πραγματική βελτίωση για το Δημόσιο - το οποίο βέβαια εισπράττει φόρους και δευτερογενείς ωφέλειες από την απασχόληση κλπ. που δεν παρέχονται εδώ. Εκτός αυτού, παρά το ότι σε...