ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ – The Analyst

Κατηγορία - ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η 2η ΕΞΠΟΤΡΟΦ με τα μάτια της ExpoHellas

Συνολικά 200 και πλέον εκθέτες παρουσίασαν τις δημιουργίες τους, οι οποίες χρόνο με το χρόνο φαίνεται να βασίζονται στο συνδυασμό της ουσίας με την ελκυστική συσκευασία.

Top-10 αλυσίδες λιανικής / χονδρικής το 2013/2014

Εντείνεται η συγκέντρωση σε μεγάλους ομίλους: Οι 10 κορυφαίες αλυσίδες λιανικής / χονδρικής της χώρας ισχυροποιούνται διαρκώς, διευρύνοντας το δίκτυο των καταστημάτων τους.