ΔΙΕΘΝΗ – The Analyst

Κατηγορία - ΔΙΕΘΝΗ

Η ΕΕ ως νεοαποικιοκρατικό μοντέλο

Στο παλαιό σύστημα του αποικισμού, η μητρόπολη καταλάμβανε διάφορες χώρες και στη συνέχεια εκμεταλλευόταν τους πόρους, καθώς επίσης το εργατικό τους δυναμικό, για...

Η κίτρινη απειλή

Με τη βοήθεια των αυστηρότερων ελέγχων που έχουν υιοθετηθεί, γίνεται προσπάθεια να οχυρωθεί η Δύση απέναντι στις εξαγορές που δρομολογεί η Κίνα - κυρίως από τη...

Το σκοτεινό μέλλον του ευρώ

Εάν ο σκοπός της Γερμανίας είναι ξανά η κατάληψη της Ευρώπης, θα πρέπει να έχει κάποιο ασφαλές σχέδιο - αφού χωρίς σχέδιο θα επρόκειτο για το άκρον άωτο της...