ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ – The Analyst

Κατηγορία - ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρένα, τα νερά και το αυτομαστίγωμα

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ιδιωτικοποιήθηκε το νερό στη Γαλλία – ενώ το αποτέλεσμα του ήταν η εκτόξευση της τιμής και η μείωση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Ακόμη χειρότερα, το νερό της βρύσης στο Παρίσι έμοιαζε με χλώριο – επειδή το δίκτυο δεν επισκευαζόταν, για να αποφύγουν το κόστος οι ιδιώτες και οι σωλήνες δεν καθαριζόταν, αλλά «ξεπλενόταν με καθαριστικά που περιείχαν χλώριο». Η...

Η αιτία της δημογραφικής και λοιπής τραγωδίας μας

Όλες οι χώρες που κατάφεραν να μας ξεπεράσουν οικονομικά και που είναι σε θέση να εκτρέφουν έναν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό με ασφάλεια, πριν από όλα καταπολέμησαν τη διαφθορά – γεγονός που δρομολογήθηκε από ηγετικά άτομα όπως στη Σιγκαπούρη ή στη Νότια Κορέα, ή από κυβερνήσεις που δεν είχαν θεϊκές ικανότητες, αλλά απλά αγαπούσαν πραγματικά την πατρίδα τους. Σε κάθε περίπτωση, από την Οικονομία...

Η επικίνδυνη ζώνη

Η σημασία της σχέσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ για μία οικονομία – ως απάντηση στο απλό ερώτημα πόσο αποδίδει ένα ευρώ χρέους στην παραγωγή. Πόσο παράγει δηλαδή ένα ευρώ, σε σχέση με το χρέος – όπου δεν πρέπει ποτέ να δανειζόμαστε για να καταναλώνουμε, αλλά για να παράγουμε.