Ο Τιτανικός του Αιγαίου – The Analyst
ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ο Τιτανικός του Αιγαίου

.

Δεν γνωρίζουμε όλοι πως η Αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας είναι οι ελίτ της που συνεργάζονται ανέκαθεν με τις ξένες δυνάμεις, οι οποίες επιβουλεύονται την πάμπλουτη χώρα μας; Με τους Γερμανούς βιομηχάνους που μας επέβαλλαν τα μνημόνια εις βάρος της οικονομικής μας εθνικής κυριαρχίας ή με τους Τούρκους που απειλούν την εδαφική μας ακεραιότητα στο Αιγαίο, προωθώντας τη συνεκμετάλλευση των ενεργειακών μας αποθεμάτων; Δεν είναι ξεκάθαρο στο θέμα του μεταναστευτικού ή στη χειραγώγηση των Ελλήνων, με την ασύδοτη προβολή τουρκικών σειρών; Γιατί λοιπόν κατηγορούμαστε όταν επικρίνουμε αυτά τα γεγονότα, επισημαίνοντας πως ακόμη και η επιτροπή των 31 σοφών που ανακοίνωσε ο ΠΘ ως συμβούλους του στην οικονομία, είναι υπέρμαχοι του ακραίου νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων; Επί πλέον, υπάρχει αλήθεια κάποιος που συμμερίζεται την αισιοδοξία της κυβέρνησης σε σχέση με τα οικονομικά, εθνικά και μεταναστευτικά μας προβλήματα; Από πού τεκμηριώνεται αλήθεια, εκτός του ότι αποτελεί μέρος μίας επικοινωνιακής πολιτικής που οδηγεί την Ελλάδα ευχαριστημένη μεν, αλλά κατ’ ευθείαν στο γκρεμό;

.

Ανάλυση

Όταν αναφέρεται κανείς σε συγκεκριμένα γεγονότα εκφράζοντας την άποψη του, πολιτική ή οικονομική, αντιμετωπίζει συχνά μαζικές επιθέσεις ομάδων που υπερασπίζονται την εκάστοτε κυβέρνηση – χωρίς να κάνουν φυσικά τον κόπο να τεκμηριώσουν τις αντιθέσεις τους. Για παράδειγμα, όταν τονίσαμε πως το κλείδωμα της οικονομίας μας ήταν καταστροφικό και ενδεχομένως λανθασμένο, όσον αφορά τον τρόπο που δρομολογήθηκε (οριζόντιος, ανάλυση), ενώ δεν αποφασίσθηκε από τη Βουλή όπως σε άλλες δημοκρατικές χώρες, οπότε θα έπρεπε να ερευνηθεί από μία επιστημονική επιτροπή, κατηγορηθήκαμε ως αδιάφοροι προς την ανθρώπινη ζωή – με ισχυρισμούς που δεν τεκμηριώνονται από πουθενά.

Πώς είναι δυνατόν όμως να υπάρχουν Πολίτες που είναι αντίθετοι με μία διερεύνηση του θέματος, όσον αφορά μία πιθανή κακοδιαχείριση (πηγή) της κρίσης; Που έχουν σε τέτοιο βαθμό χειραγωγηθεί, ώστε να μη συμφωνούν με το αυτονόητο; Με το ότι δηλαδή η Βουλή έπρεπε να αποφασίσει για το κλείδωμα και όχι μόνος του ο ΠΘ, βασιζόμενος στην άποψη ενός μόνο επιστήμονα; Σε εμάς τουλάχιστον φαίνεται αδιανόητο – όπως είναι αδιανόητο το ότι δεν ζητήθηκαν χρηματικές αποζημιώσεις από τους Γερμανούς βιομηχάνους για το σκάνδαλο των ρύπων (πηγή) ή από τους Ελβετούς για το σκάνδαλο της Novartis (πηγή).

Εκτός αυτού, δεν θα έπρεπε να ενεργήσουμε ανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες και όσο το δυνατόν πιο μετρημένα, στην κατάσταση που βρισκόμαστε; Με την οικονομία μας ήδη σε επιβράδυνση από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και σε ύφεση από το πρώτο του 2020; Ασφαλώς ένας πλούσιος μπορεί να προστατευθεί καλύτερα από μία ασθένεια ή από μία κρίση, συγκριτικά με έναν φτωχό. Δεν είναι παράλογο όμως να θέλει να προβαίνει στα ίδια έξοδα ο φτωχός με τον πλούσιο;

Στο παράδειγμα της Ελλάδας, δεν έπρεπε να ληφθεί υπ’ όψιν η θλιβερή κατάσταση της οικονομίας μας, το τεράστιο δημόσιο χρέος μας και το μοναδικό στην ιστορία ιδιωτικό; Μπορεί να ανταπεξέλθει το κράτος με τόσο μεγάλα ελλείμματα, όσα προβλέπονται από το κλείδωμα ή ο ιδιωτικός τομέας με τέτοιες ζημίες; Σε τελική ανάλυση λοιπόν, δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο η υγεία των Ελλήνων, εάν η οικονομία μας καταρρεύσει εντελώς, παρά από την «πανδημία»; Πιστεύουμε αλήθεια πως θα μας διασώσει κάποιος άλλος, χωρίς να ζητήσει πολλαπλάσια ανταλλάγματα;

Από την άλλη πλευρά, δεν γνωρίζουμε όλοι πως η Αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας είναι οι ελίτ της που συνεργάζονται ανέκαθεν με τις ξένες δυνάμεις, οι οποίες επιβουλεύονται την πάμπλουτη χώρα μας; Με τους Γερμανούς βιομηχάνους που μας επέβαλλαν τα μνημόνια εις βάρος της οικονομικής μας εθνικής κυριαρχίας ή με τους Τούρκους που απειλούν την εδαφική μας ακεραιότητα στο Αιγαίο, προωθώντας τη συνεκμετάλλευση των ενεργειακών μας αποθεμάτων; Δεν είναι ξεκάθαρο στο θέμα του μεταναστευτικού (πηγή) ή στη χειραγώγηση των Ελλήνων, με την ασύδοτη προβολή τουρκικών σειρών (πηγή);

Γιατί λοιπόν κατηγορούμαστε όταν επικρίνουμε αυτά τα γεγονότα, επισημαίνοντας πως ακόμη και η επιτροπή των 31 σοφών που ανακοίνωσε ο ΠΘ ως συμβούλους του στην οικονομία, είναι υπέρμαχοι του ακραίου νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων; Επί πλέον, υπάρχει αλήθεια κάποιος που συμμερίζεται την αισιοδοξία της κυβέρνησης σε σχέση με τα οικονομικά, εθνικά και μεταναστευτικά μας προβλήματα; Από πού τεκμηριώνεται αλήθεια, εκτός του ότι αποτελεί μέρος μίας επικοινωνιακής πολιτικής που οδηγεί την Ελλάδα ευχαριστημένη μεν, αλλά κατ’ ευθείαν στο γκρεμό;

Ειδικά όσον αφορά τώρα τα προγράμματα χρηματοδότησης που ανακοινώνει συνεχώς η κυβέρνηση, ενώ δεν απαντάει καθόλου σε ερωτήσεις σχετικές με τα ακριβή δημοσιονομικά μέτρα των δήθεν 14 δις € που δρομολόγησε, ούτε των 24 δις € συνολικά (προφανώς είναι πολύ λιγότερα), είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του ΤΕΠΙΧ ΙΙ που ανακοίνωσε – όπου οι τράπεζες, εκτός του ότι ζητούν να παραμείνει το 20% σε μετρητά στο λογαριασμό των επιχειρήσεων, οπότε να μη διακινδυνεύσουν απολύτως τίποτα, αφού για το 80% εγγυάται το κράτος, απαιτούν τα παρακάτω δικαιολογητικά εάν δεν ξεχνάμε κάποια:

 • Έντυπο Αίτησης Δανειοδοτήσεως (συμπλήρωση και υπογραφή)
 • Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
 • Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ
 • Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής περί διατήρησης του προσωπικού για όλη τη διάρκεια των δύο ετών επιδότησης 100% του επιτοκίου, βάσει στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
 • Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής, όπου δηλώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 ου άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης
 • Δήλωση Επιχειρηματικών Οφειλών
 • Επιχειρησιακό Σχέδιο
 • Ισολογισμοί των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με ανάλυση Αποτελεσμάτων και με το αντίστοιχο προσάρτημα (με σφραγίδα και υπογραφή των εκπροσώπων της επιχείρησης)
 • δευτεροβάθμιο ισοζύγιο γενικού καθολικού τελευταίας κλειστής χρήσης (με παρουσίαση στοιχείων ΑΠΟΓΡΑΦΗ, κίνησης περιόδου, κίνησης μηνός και υπόλοιπα).
 • Εφόσον δεν είναι κλεισμένη η οικονομική χρήση 2019, υποβάλλονται προσχέδιο Ισολογισμού (με σφραγίδα και υπογραφή των εκπροσώπων της επιχείρησης) και
 • Εκκαθαριστική ΦΠΑ ή Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
 • Πρόσφατο Δευτεροβάθμιο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού και αντίστοιχο προηγούμενου έτους (με παρουσίαση στοιχείων ΑΠΟΓΡΑΦΗ, κίνησης περιόδου, κίνησης μηνός και υπόλοιπα).
 • Στοιχεία απαιτήσεων (λογαριασμοί 30 & 33) από το πρόσφατο ισοζύγιο της επιχείρησης σε πλήρη ανάλυση, καθώς και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους.
 • Στοιχεία πωλήσεων (λογαριασμοί 70 έως 73) από το πρόσφατο ισοζύγιο της επιχείρησης καθώς και από το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, σε πλήρη ανάλυση.
 • Πλήρη ανάλυση ισοζυγίου για τους λογαριασμούς 30,33, και 70 έως 73 για τους  μήνες Μάρτιο 2020,2019 και 2018.
 • Ε3 τελευταίο διαθέσιμο
 • Αντίγραφο Ε9 και ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους ή αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης (Ε1), για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.
 • Αντίγραφο Ε9 και ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα (ακόμη και για αναπόγραφες επιχειρήσεις).
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή άλλης αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου περί μη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάρισης.
 • Έντυπο Ε4 από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» – Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού ή/και Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Πίνακες Προσωπικού) ή/και ΑΠΔ της επιχείρησης της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ή υπεύθυνη δήλωση περί μη απασχόλησης προσωπικού κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης.

Προφανώς εμπαίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μετά τον αφελληνισμό τους και τη ληστεία που προηγήθηκε – όπως στο παράδειγμα της EUROBANK, όπου ενώ το δημόσιο το 2013 κατείχε το 93,55% των μετοχών της, σήμερα έχει μόλις το 1,4% (πηγή). Όση αισιοδοξία και αν θέλουμε να έχουμε λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα και να μην αναφέρουμε αυτά που συμβαίνουν στην πράξη;

Επίλογος

Ολοκληρώνοντας, απλά και μόνο μία ματιά στα εκατοντάδες ξενοδοχεία που πωλούνται σε τιμές ευκαιρίας ακόμη και σε περιοχές μεγάλης τουριστικής κίνησης, είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς πού οδηγούμαστε – ενώ χιλιάδες επιχειρήσεις ευρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν με το κλείδωμα, με τη μείωση της ζήτησης που το ακολούθησε, με την πανάκριβη χρηματοδότηση τους από τις τράπεζες εάν όχι με την αδυναμία τους να δανειστούν, καθώς επίσης με τις επιταγές τους που λήγουν μαζικά από αύριο, αφού πέρασαν οι 75 ημέρες της αναστολής τους.

Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να αγοράσουν σπόρους, οπότε προβλέπεται διατροφική κρίση μετά το Φθινόπωρο, οι εξαγωγές μας τον Απρίλιο κατέρρευσαν (-30,6%, πηγή), ενώ η οικονομία μας έχει ήδη βυθιστεί στον αποπληθωρισμό (-1,1%) – γεγονός που σημαίνει πως το δήθεν χαμηλό κόστος δανεισμού μας ύψους 1,57% περίπου, γίνεται αυτόματα 2,67%. Εάν τώρα όλα αυτά δικαιολογούν τους πανηγυρισμούς και την αισιοδοξία της κυβέρνησης, τότε μάλλον εμείς κάτι δεν καταλαβαίνουμε σωστά – εκτός εάν πρόκειται για την ίδια αισιοδοξία του πληρώματος και των επιβατών του Τιτανικού που δεν πίστευαν πως θα βούλιαζε το καράβι, ακόμη και όταν ήδη συνέβαινε.

 


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!