Η Μετανάστευση ως οικονομική δραστηριότητα – Σελίδα 3 – The Analyst
ΔΙΕΘΝΗ

Η Μετανάστευση ως οικονομική δραστηριότητα

.

Οικονομική Μετανάστευση

Τώρα εκτός από την εκμετάλλευση ανθρώπων υπάρχει και η φαινομενικά «οικειοθελής» οικονομική μετανάστευση, στην οποία περίπτωση ο μετανάστης σε κάποιο βαθμό θεωρεί ότι δρα αυτοβούλως για την εξεύρεση μιας καλύτερης μοίρας αν και υπό την πίεση των περιστάσεων. Συντείνει βέβαια σε αυτό και ο μιμητισμός. Βλέπε για παράδειγμα  Έλληνες που πήγαν στην Αυστραλία στην αρχή της κρίσης κάτω από κίβδηλες διαδόσεις για εργασία όταν δεν είχαν καν άδεια εργασίας και έφτασαν να είναι άστεγοι.

Στην περίπτωση του Braindrain όμως, τουλάχιστον κατά μια θεώρηση, η μετανάστευση προκλήθηκε από τον στραγγαλισμό της Ελληνικής οικονομίας και των προσφορών που παρέχονται σε άλλες χώρες της ΕΕ (ειδικά ας πούμε για τομείς υγείας που υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε Γερμανία, Αγγλία). Το κόστος του Braindrain για την Ελλάδα έχει εκτιμηθεί σε €8 δις όσο αφορά την χαμένη εκπαιδευτική δαπάνη μόνο ενώ αν συνυπολογίσει κανείς το κόστος ανατροφής ενός παιδιού πάνω €100 δις. Είναι ένα όφελος για τις οικονομίες που δέχτηκαν αυτούς τους μετανάστες που φυσικά δεν έχασαν, μάλλον κερδίζουν σε ΑΕΠ πάνω από €13 δις  κάθε χρόνο την ίδια στιγμή που η Ελλάδα με βάση εκτιμήσεις του ΔΝΤ είναι καταδικασμένη σε χαμηλή ανάπτυξη. Φαύλος κύκλος! Και σε όλα αυτά δεν επιμερίζεται το ψυχολογικό κόστος για τις οικογένειες, αλλά και το γεγονός ότι αποκόπτεται το πιο παραγωγικό τμήμα της κοινωνίας. Σχεδόν 600.000 έχουν φύγει ως τώρα κάτι που μπορεί να αναλογεί στο 10-20%τ των παραγωγικών ηλικιών. Των ηλικιών που κάνουν παιδιά. Και μετά συζητάμε για δημογραφικό. Μια πραγματική γενοκτονία.

Παράλληλα όμως αυτή η μετανάστευση επιβαρύνει και το κόστος εργασίας στις χώρες υποδοχής. Κάποιος έχει πει στο παρελθόν για μια τέτοια περίπτωση μετανάστευσης:

Προκαλείται «μείωση του πληθυσμού με έξωση και βίαιη μετανάστευση, σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε οι ξένοι επιχειρηματίες να μπορούν να λειτουργήσουν στην χώρα με “ασφάλεια”».

Έχουν (τα ξένα συμφέροντα) «κοινό συμφέρον να μετατρέψουν τον τόπο  σε βοσκοτόπια που προμηθεύει την χώρα τους κρέας και μαλλί στις φθηνότερες δυνατές τιμές».

Πιο σημαντικά όμως «λόγω της συνεχώς αυξανόμενης συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας, ο τόπος στέλνει διαρκώς το δικό του πλεονασματικό εργατικό δυναμικό στην δικιά τους αγορά εργασίας (των ξένων συμφερόντων) και έτσι μειώνουν τους μισθούς και την θέση των εργαζόμενων στην χώρα τους.»

Από ποιόν νομίζετε ότι γράφτηκαν αυτά; Από κανένα εθνικιστή ή λαϊκιστή ή γραφικό όπως θα λέγανε τα συστημικά ΜΜΕ σήμερα; Όχι, γράφτηκε από τον Καρλ Μαρξ το 1870, για την οικονομική κατάσταση στην Ιρλανδία και την εμπλοκή του Αγγλικού κεφαλαίου εκεί στα χρόνια μετά τον Μεγάλο Λοιμό του 1845-50 καθώς και την μαζική έξοδο του Ιρλανδικού πληθυσμού που πυροδότησε.  Πηγή: (Workers, Wages, and Legal Status, David L. Wilson, (Feb 01, 2017)  Επιστολή Karl Marx στους Sigfrid Meyer και August Vogt, April 9, 1870 που περιλαμβάνεται στο «Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 43, Letters 1868–70” (London: Lawrence and Wishart, 2010): 471–76.)).

Θα μπορούσε να είχε γραφτεί σήμερα. Αντί για Ιρλανδία βάλτε Ελλάδα, αντί για Αγγλία βάλτε Γερμανία ή κεφάλαιο της ΕΕ ή διεθνές κεφάλαιο. Αντί για βοσκοτόπια και γεωργία (της Ιρλανδίας) βάλτε τουρισμό για την Ελλάδα.

Άρα οι λεγόμενοι «εθνικιστές» είναι στην πραγματικότητα οι αριστεροί του παρελθόντος (αυτή είναι μια ερμηνεία τουλάχιστον) ενώ οι λεγόμενοι αριστεροί του σήμερα είναι οι νεοφιλελεύθεροι που ευαγγελίζονται ότι οι προλετάριοι όλου του κόσμου θα πρέπει να ενωθούν στην Ευρώπη μειώνοντας το εργατικό κόστος για το παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο με αυτούς φυσικά, τους ινστρούχτορες και τους επιχειρηματικούς λειτουργούς του συστήματος να απολαμβάνουν την θέση τους στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας….  Η θα πρέπει να ενωθούν σε όλο τον κόσμο κάτω από έναν διεθνή οργανισμό, ζήσε Μάη μου δηλαδή, αν και αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί έχουν γίνει και μάλλον ελέγχονται από την άλλη πλευρά…

Χρηματοοικονομική Μετανάστευση (Τομέας Ακινήτων Γερμανίας)

Η μετανάστευση ειδικά η επιδοματικής μορφής που πραγματοποιεί η Ευρώπη δημιουργεί και αύξηση ΑΕΠ μέσω της κατανάλωσης. Και την ονομάζουμε επιδοματικής μορφής μετανάστευση μιας που ίσως δεν χρειάζονται περισσότερα «χέρια» ή δεν χρειάζονται τα «χέρια που έρχονται» και επιδοτούνται για να το αντιδιαστείλουμε με αυτή την μετανάστευση που συμπληρώνει ανάγκες της οικονομίας ή τροφοδοτεί φθηνότερη από τους ντόπιους εργασία όπως στις ΗΠΑ ή στην Ελλάδα στο παρελθόν.

Υπολογίζεται ότι λόγω των μεταναστευτικών δαπανών προστίθεται 0,2% στο ΑΕΠ. Ειδικά σε ένα χαμηλό ΑΕΠ όπως του 2018 -19 αυτό είναι χρήσιμο. Η Γερμανία είχε προϋπολογίσει να ξοδεύει περί τα €20 δις μέχρι το 2022 στους πρόσφυγες-μετανάστες (συνολικά €78 -94 δις ). Πλέον όμως από το 2020 ο προϋπολογισμός μειώνεται κατά 30%.  Αυτή η δαπάνη είναι ασύνδετη με την αγορά εργασίας και αμφίβολο αν έχει «πιάσει τόπο» μακροχρόνια αν αυτός ήταν ο σκοπός. Μόνο το 35% των προσφύγων-μεταναστών του 2015 είχε δουλειά τρία χρόνια μετά, τον Οκτώβριο του 2018. Αυτό φυσικά δεν θα ήταν δυνατό στο παρελθόν που όλοι δούλευαν από την πρώτη στιγμή για να συντηρηθούν.

Εξάλλου η οικονομία της Γερμανίας έχει υψηλής προστιθέμενη αξία συνεπώς δεν είναι εύκολο να ενσωματώσει ακόμα και ειδικευμένους εργάτες από τον τρίτο κόσμο, πόσο μάλλον ανειδίκευτους.  Πόσο μάλλον όταν προβλέπεται και η μείωση των θέσεων εργασίας μελλοντικά, ίσως και κατά το ήμισυ, μέσω αυτοματοποίησης.  Και δεν πηγαίνουμε καν στην πολιτιστική ενσωμάτωση ή στον πολυπολιτισμό που φαίνεται δεν προκρίνεται πια στην Γερμανία.

Παρόλα αυτά δημοσιεύονται από τις αρχές της δεκαετία μελέτες ότι η Γερμανία χρειάζεται από 500,000 μετανάστες κατ’έτος μέχρι το 2050 και μάλιστα εκτός ΕΕ!  –  H EE δημοσίευσε δε μια μελέτη τον Ιούλιο του 2010 (που συντάχθηκε από τους οργανισμούς Ramboll και EurAsylum) όπου προτείνεται μεγάλη δυνατότητα απορρόφηση πληθυσμού με την λογική της πληθυσμιακής πυκνότητας    (η έννοια των «Vacuum Areas») δηλαδή με βάση απλά μαθηματικά και αδιαφορώντας για οικονομικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές παραμέτρους δυνατότητα πρόσθετου πληθυσμού από 400 εκατ έως 3,8 δις στην Ευρώπη! Με την ίδια λογική λέγεται και ότι η Κίνα θα μετατοπίσει 200 εκατ από τον μεγάλο της πληθυσμό στην Αφρική.

Αν κανένας βάλει στην άκρη, αν και δεν αποκλείονται, τις θεωρίες περί απεθνικοποίησης/ομογενοποίησης όπως είδαμε πιο πριν σίγουρα αυτή η μετανάστευση βοηθά στο να αυξηθεί η αξία των ακινήτων και την κατανάλωση. Κατ’εξοχην εφαρμογή της αρχής της πυκνότητας κατοίκησης όπου οι άνθρωποι είναι «κουκιά», σώματα, κάτοικοι. Όπως για παράδειγμα στο Βερολίνο που έχει αυξηθεί τρομερά η αξία των ακινήτων με την μετανάστευση μαζί με το AirBnb και την έκρηξη του τουρισμού και των φθηνών αεροπορικών εισιτηρίων.  Ποιος θυμάται αλήθεια το οικονομικό πρόβλημα στων χώρο ακινήτων της Γερμανίας πριν την κρίση του Ευρώ και τις χρεωκοπημένες  στεγαστικές τράπεζες όπως την Hypo; Τα νοίκια στο Μόναχο και στο Βερολίνο αυξήθηκαν κατά 47% και 41% αντίστοιχα μεταξύ 2010 και 2014. Πλέον έχει ψηφιστεί το πάγωμά τους στο Βερολίνο τουλάχιστον γιατί έχουν αυξηθεί σε τέτοιο σημείο που υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να προκαλούν κοινωνική αναστάτωση.

Πλέον όμως άλλες Γερμανικές πόλεις που έχουν γνωρίσει την ερήμωση έρχονται στο προσκήνιο και ζητάνε πληθυσμό και αυτές!   Κάποιες έχουν δημιουργήσει δίκτυο πόλεων καταφυγίων (safe cities) για να παίρνουν πρόσφυγες! Λες και ο πληθυσμός είναι ένα οικονομικό εργαλείο ή μπορεί να μετακινείται έτσι απλά δημιουργώντας «ανάπτυξη» και δεν αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που εξελίσσεται οργανικά. Κάπου η έννοια κοινωνία έχει δώσει την θέση της στην οικονομία. Πόσο διατηρήσιμο είναι όλο αυτό είναι άλλη συζήτηση όπως και το τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικά λόγω αποτυχημένης ενσωμάτωσης που ήδη διαφαίνονται.

Η μετανάστευση αυτή επιζητείται ως το «χρυσό χάπι» από δημοτικούς άρχοντες ειδικά στην Ανατολική Γερμανία που μετά την ενοποίηση, ισοπεδώθηκε, καταστράφηκε οι επιχειρήσεις και οι πόλεις της εγκαταλείφθηκαν.  Χρόνια μετά την ενοποίηση, οι διαφορές με την Δύση παραμένουν και η Ανατολική Γερμανία αργοπεθαίνει. Θυμίζει κάτι; Ίσως την «διάσωση» της Ελλάδας κατά την «κρίση». Ίσως θα ήταν πιο χρήσιμο να συζητηθεί γιατί έγινε αυτή η ερήμωση και πόση διατηρήσιμες είναι οι λύσεις των μνημονίων και η εισροή πληθυσμού για αντικατάσταση ειδικά αν εκλείψουν τα επιδόματα κάποια στιγμή.

Βέβαια όλα αυτά είναι προβλήματα της Γερμανίας. Γιατί όμως η Ελλάδα θα πρέπει να δρα σαν το «Ελις Αιλαντ» της Γερμανίας παίρνοντας τα απόνερα αυτής της διαδικασίας; Ενώ παράλληλα επιβαρύνεται οικονομικά και κοινωνικά, μια χώρα χρεωκοπημένη που έχει κατασχεθεί η δημόσια περιουσία της και σταδιακά και η ιδιωτική. Έτσι ίσως θα γίνει ένας πολτός χωρίς αυθυπαρξία, από ένα λαό χωρίς δικό του κεραμίδι εξαρτημένο από επιδόματα και εύκολα ελεγχόμενος. Κάτι σαν τον ισοπεδωτικό μεσαίωνα; Κάτι εντελώς διαφορετικό με την Ελληνική παράδοση.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!