Επιχείρηση Twist – The Analyst
ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Επιχείρηση Twist

Η θεραπεία της κρίσης, με τη μεγαλύτερη νομισματική επέκταση όλων των εποχών, είναι πιθανόν να καταστρέψει το χρηματοπιστωτικό σύστημα του πλανήτη – το οποίο στηρίζεται σε χρήματα χωρίς αντίκρισμα (Fiat money) που έχουν ημερομηνία λήξης

(To άρθρο αποτελείται από 3 Σελίδες)

 .

Δεν υπάρχει κανένα μέσον πιο σίγουρο και πιο αποτελεσματικό για την καταστροφή της υφιστάμενης κοινωνικής τάξης, από την αποσταθεροποίηση του νομίσματος” (Keynes).

.

Ανάλυση

Τα πακέτα ποσοτικής διευκόλυνσης της Fed (QE 1,2,3) χαρακτηρίσθηκαν από πολλούς ως πλήρως αποτυχημένα – ενώ ένας από τους λόγους της αποτυχίας τους ήταν η «στρεβλωτική» στρατηγική αγοράς ομολόγων, η οποία ήταν μέρος τους και έγινε γνωστή ως «Επιχείρηση Twist». Η λέξη μεταφράζεται ως συστροφή, στρίψιμο, διάστρεμμα, ελιγμός, εξάρθρωση ή διαστρέβλωση – λέξεις που χαρακτηρίζουν ρεαλιστικά τη συγκεκριμένη «αντισυμβατική» ενέργεια της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Αναλυτικότερα, η Fed διευρύνει παραδοσιακά τη νομισματική βάση, τυπώνει χρήματα δηλαδή, μέσω της αγοράς βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη συνέχεια οι τράπεζες, με τα χρήματα που εισπράττουν από την πώληση των ομολόγων στη Fed, προσφέρουν μακροπρόθεσμα δάνεια προς τις επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας – οι οποίες παράγουν προϊόντα, αυξάνουν το ΑΕΠ και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η «Twist» λειτουργία της ποσοτικής διευκόλυνσης επικεντρώθηκε στην αγορά μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων – καθώς επίσης ενυπόθηκων τίτλων. Τα χρήματα αυτά δεν κατευθύνθηκαν στις επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά είτε σε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες τα επένδυαν στα χρηματιστήρια, είτε στην κυβέρνηση – για τη χρηματοδότηση των διαρκώς αυξανομένων ελλειμμάτων.

Με τον τρόπο αυτό οι μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις συνέχισαν να χρεώνονται, διατηρώντας παράλληλα τεράστιες ποσότητες μετρητών χρημάτων στους ισολογισμούς τους, όπως φαίνεται από το γράφημα που ακολουθεί – ενώ τα χρηματιστήρια εκτοξεύθηκαν στα ύψη, χάνοντας κάθε επαφή με τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών.

 .

Το συνολικό χρέος (Total Debt) και η εξέλιξη στην ποσότητα μετρητών χρημάτων (Cash).

Το συνολικό χρέος (Total Debt) και η εξέλιξη στην ποσότητα μετρητών χρημάτων (Cash).

 .

Οι υποστηρικτές βέβαια της «διαστρεβλωτικής» αυτής μεθόδου επέμεναν πως η «Επιχείρηση Twist» θα συντελούσε στη μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, θα τόνωνε την οικονομία, θα ενθάρρυνε τους ανθρώπους να αγοράσουν σπίτια, καθώς επίσης τις εταιρείες να επενδύσουν. Στην πραγματικότητα όμως, συνέβαλλε σε μία μοναδική στην ιστορία αναδιανομή του πλούτου από τους φτωχούς στους πλούσιους, τοποθετώντας τις βάσεις για έναν μελλοντικό καταστροφικό υπερπληθωρισμό – ο οποίος φαίνεται ήδη στις τιμές των τροφίμων.

Ολοκληρώνοντας, για περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά το «προπατορικό αμάρτημα», μετά την αποδέσμευση δηλαδή του δολαρίου από το χρυσό, φαίνεται πως η μία λανθασμένη πολιτική ακολουθεί την άλλη – με πλέον «κραυγαλέο» πρόσφατο παράδειγμα τη «χαλαρή» νομισματική πολιτική, μετά το σπάσιμο της φούσκας του διαδικτύου (2000), η οποία οδήγησε στην τεράστια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Η θεραπεία δε της κρίσης αυτής με τη μεγαλύτερη νομισματική επέκταση όλων των εποχών (γράφημα), σε παγκόσμια βάση και ειδικά στις Η.Π.Α., είναι πολύ πιθανόν να καταστρέψει μία ολόκληρη σειρά νομισμάτων, καθώς επίσης το χρηματοπιστωτικό σύστημα του πλανήτη – το οποίο στηρίζεται σε χρήματα χωρίς αντίκρισμα (Fiat money) που έχουν αναμφίβολα ημερομηνία λήξης.

 .

Η εξέλιξη στους ισολογισμούς ορισμένων μεγάλων κεντρικών τραπεζών.

Η εξέλιξη στους  ισολογισμούς ορισμένων μεγάλων κεντρικών τραπεζών.

 .

Στο προηγούμενο γράφημα φαίνονται οι αλλαγές στους ισολογισμούς ορισμένων μεγάλων κεντρικών τραπεζών – επίσης, η μεγάλη αύξηση της ποσότητας χρήματος εκ μέρους των Η.Π.Α., της Αγγλίας και της Ελβετίας.

To άρθρο αποτελείται από 3 Σελίδες (…)


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.