Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας – The Analyst
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

.

Λόγω του πληθωρισμού, του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, της σπατάλης ακόμη 16 δις € με δανεικά και του τουρισμού, προβλέπουμε ανάπτυξη 7,5% έως 8,5% για το 2021 – χωρίς όμως να σημαίνει πως πρόκειται για κάτι θετικό, αφού θα συνεχίσει να παράγει ζημίες το κράτος, θα μειωθεί η αγοραστική δύναμη της πλειοψηφίας του πληθυσμού λόγω του επίσημου και ανεπίσημου πληθωρισμού, η δημόσια περιουσία εκποιείται όπως ένα νοικοκυριό που πουλάει τα έπιπλα του για να επιβιώσει κοκ. Εκτός αυτού, τα δάνεια του δημοσίου στο τέλος του Ιουνίου του 2021 έφτασαν στο τρομακτικό ποσόν των 387,3 δις €, τα κόκκινα χρέη του ιδιωτικού τομέα είναι της τάξης των 250 δις € συν επιβαρύνσεις περί τα 90 δις € (στο 200% του ΑΕΠ συνολικά), οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν μεγάλα προβλήματα, το εξωτερικό χρέος έχει υπερβεί τα 500 δις $, το εμπορικό μας έλλειμμα είναι στα ύψη, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών επίσης, ο παραγωγικός μας ιστός περιορίζεται συνεχώς κοκ. Ειδικά όσον αφορά τους Έλληνες Πολίτες, το σημαντικότερο δεν είναι η άνοδος του ΑΕΠ, αλλά οι 3.500 πλειστηριασμοί που υπολογίζονται έως το τέλος του έτους με το νέο πτωχευτικό νόμο έκτρωμα, καθώς επίσης ο πληθωρισμός – η τρομακτική άνοδος των τιμών που μειώνει κατακόρυφα τους πραγματικούς μισθούς και τις συντάξεις.  

Ανάλυση

Εισαγωγικά, το 2020 είχαμε προβλέψει ύφεση 10% – όταν η κυβέρνηση τον ίδιο μήνα, το Απρίλιο, μόλις 4% (πηγή). Τελικά η ύφεση διαμορφώθηκε στο 8,2% αλλά μετά τις αλχημείες της ΕΛΣΤΑΤ. Με τις συνεχείς αναθεωρήσεις των στοιχείων, ακόμη και του 2010! (ανάλυση) – χωρίς τις οποίες θα είχε φτάσει στο 11,5%.

Ήταν κάτι θετικό το 8,2% ύφεση; Σε καμία περίπτωση, αφού δαπανήθηκαν από την κυβέρνηση 24 δις € με δανεικά, χωρίς τα οποία η ύφεση θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη – παρομοιάζοντας το με μία επιχείρηση που αγοράζει και καταναλώνει μόνη της τα δικά της προϊόντα με δανεικά, για να διατηρήσει το τζίρο της με τεράστιες ζημίες (το έλλειμμα του 2020 ήταν περί τα 16,6 δις €, γράφημα, πηγή). Τελικά η Ελλάδα, παρά το ότι δαπάνησε τα περισσότερα χρήματα στην ΕΕ συγκριτικά με το ΑΕΠ της, είχε μία από τις μεγαλύτερες υφέσεις.

Για το 2020, από τις αρχές του έτους, προβλέπαμε ανάκαμψη 4,5% όταν η κυβέρνηση μόλις 3,6% – χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε τις εξελίξεις στον πληθωρισμό, καθώς επίσης τις μαζικές αποκρατικοποιήσεις. Γιατί προβλέπαμε 4,5%; Κυρίως επειδή η κυβέρνηση είχε δηλώσει πως θα δαπανούσε ακόμη 16 δις € το 2021, επί πλέον των 24 δις € του 2020 – ενώ θεωρούσαμε πως τα έσοδα του τουρισμού θα ήταν στο 50% του 2019, από περίπου 20% το 2020. Όταν στηρίζεται λοιπόν η κατανάλωση με ακόμη 16 δις €, δεν ήταν δυνατόν να μην αυξηθεί το ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 7,5 δις € (από τα 165,8 δις € του 2020). Κατά το ΔΝΤ τα μέτρα στήριξης αναλογούν στο 14% ΑΕΠ – με 7,5% άμεσα μέτρα και 7% ρευστότητα και εγγυήσεις (38,9 δις € συνολικά με 21,1 δις € άμεσα μέτρα και 12,9 δις € ρευστότητα + εγγυήσεις)

Πρόσφατα τώρα η κυβέρνηση, μετά τις εξελίξεις όμως στον πληθωρισμό και τις ιδιωτικοποιήσεις (=εκποιήσεις, ξεπούλημα) του Ελληνικού, της Εγνατίας, του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΠΑ υποδομών, προέβλεψε ανάκαμψη 5,9% – την οποία εμείς τοποθετούμε στο 7,5% έως 8,5% με κριτήριο τόσο τα παραπάνω, όσο και τις καλύτερες επιδόσεις στον τουρισμό που φαίνεται πως θα ανέλθει στο 60 έως 70% των εσόδων του 2019. Εν προκειμένω τα εξής:

(α) Όσον αφορά τις αποκρατικοποιήσεις και το ρόλο τους στο ΑΕΠ, αυτό που έχει βασική σημασία είναι η επίδραση τους στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου – κάτι που όμως είναι πολύπλοκο, ενώ έχει σχέση με τις οδηγίες της ΕΕ (πηγή, σελ. 135).

(β) Σε σχέση με τον πληθωρισμό, το θέμα είναι ο μη επίσημος – αφού από τους υπολογισμούς του ΑΕΠ «αφαιρείται» (αποπληθωρίζεται) κατά κάποιον τρόπο μόνο ο επίσημος. Εν προκειμένω, ασφαλώς δεν είναι 1,9% όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ – όταν τα βασικά τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά μέσον όρο 30%, το ηλεκτρικό ρεύμα σχεδόν διπλασιάσθηκε (από 0,068 στο 0,14 τον Αύγουστο), το φυσικό αέριο επίσης κοκ. Εν τούτοις, μόνο αυτό το 1,9% ή όσο διαμορφωθεί έως το τέλος του έτους θα «αφαιρεθεί» από το ΑΕΠ – γεγονός που σημαίνει πως το υπόλοιπο θα συμβάλει στην άνοδο του.

Λογικά λοιπόν, για τους παραπάνω λόγους, προβλέπουμε 7,5% έως 8,5% – χωρίς να σημαίνει πως πρόκειται για κάτι θετικό, αφού θα συνεχίσει να παράγει ζημίες το κράτος, θα μειωθεί η αγοραστική δύναμη της πλειοψηφίας του πληθυσμού λόγω του επίσημου και ανεπίσημου πληθωρισμού, οι πραγματικοί μισθοί και συντάξεις δηλαδή (πραγματικοί = ονομαστικοί μείον τον πληθωρισμό), η δημόσια περιουσία εκποιείται όπως ένα νοικοκυριό που πουλάει τα έπιπλα του για να επιβιώσει κοκ.

Εκτός αυτού, τα δάνεια του δημοσίου στο τέλος του Ιουνίου του 2021 έφτασαν στο τρομακτικό ποσόν των 387,3 δις €, τα κόκκινα χρέη του ιδιωτικού τομέα είναι της τάξης των 250 δις € συν επιβαρύνσεις περί τα 90 δις € (στο 200% του ΑΕΠ συνολικά), οι τράπεζες συνεχίζουν να έχουν μεγάλα προβλήματα, το εξωτερικό χρέος έχει υπερβεί τα 500 δις $, το εμπορικό μας έλλειμμα είναι στα ύψη, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών επίσης, ο παραγωγικός μας ιστός έχει σχεδόν καταρρεύσει κοκ.

Ειδικά όσον αφορά τους Πολίτες, το σημαντικότερο δεν είναι η άνοδος του ΑΕΠ, αλλά οι 3.500 πλειστηριασμοί που υπολογίζονται έως το τέλος του έτους με το νέο πτωχευτικό νόμο έκτρωμα (ανάλυση), καθώς επίσης ο πληθωρισμός – ειδικά εάν τον αποδεχθούν μη έχοντας άλλη δυνατότητα οι εργαζόμενοι, λόγω της υψηλής ανεργίας και των μεταναστών που είναι πρόθυμοι να εργάζονται με πολύ χαμηλότερους μισθούς (ανάλυση).

Επίλογος  

Ολοκληρώνοντας, εμφανίσθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, αμέσως μετά το ξεπούλημα του 49% του ΔΕΔΔΗΕ (ανάλυση), πολλές αναθεωρήσεις προς το καλύτερο του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας – κάτι απολύτως αναμενόμενο, μετά τις παραπάνω εξελίξεις. Σήμερα δε αναμένεται η εκτίμηση της εταιρείας αξιολόγησης DBRS που λαμβάνεται υπ’ όψιν από την ΕΚΤ, όσον αφορά την αγορά ομολόγων των κρατών της Ευρωζώνης – θυμίζοντας πως αποκλειστικά και μόνο λόγω της DBRS, διατηρήθηκαν τα ομόλογα της Πορτογαλίας σε επενδυτική βαθμίδα και τα αγόραζε η ΕΚΤ.

Κατά την άποψη μας, η αξιολόγηση θα είναι θετική, βελτιώνοντας την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας – παρά το ότι είναι μακράν η πιο υπερχρεωμένη χώρα του πλανήτη, όσον αφορά το συνολικό της χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό). Θυμίζουμε εδώ πως η Ελλάδα οδηγήθηκε στο ΔΝΤ με δημόσιο χρέος στο 127%, με μηδαμινό κόκκινο ιδιωτικό, με συνολικό σχεδόν ανάλογο με της Γερμανίας, με τα ταμεία του κράτους γεμάτα (σύμφωνα με το ΔΝΤ οι οργανισμοί του δημοσίου είχαν 20 έως 40 δις € στα ταμεία τους, οπότε η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα στον πλανήτη που χρεοκόπησε έχοντας χρήματα!), με μεγάλα δημόσια περιουσιακά στοιχεία (στα 300 δις € τα είχε εκτιμήσει το ΔΝΤ) κοκ.

Γιατί πιστεύουμε πως θα είναι θετική η αξιολόγηση; Επειδή η γερμανική Scope Ratings που δεν αναγνωρίζεται ακόμη από την ΕΚΤ, κάτι που σύντομα θα αλλάξει, αξιολογεί την Ελλάδα με ΒΒ+ ήδη. Δηλαδή με τον υψηλότερο βαθμό όλων, ενώ προβλέπει ανάκαμψη 8,6% για το 2021. Εύλογα βέβαια, αφού η Ελλάδα θεωρείται γερμανικό προτεκτοράτο, με μία κυβέρνηση υποχείριο της Γερμανίας – πρόθυμη να ξεπουλήσει τα πάντα, να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της χώρας μας, να μετατρέψει την κοινωνία μας σε πολιτισμική «εγκλωβίζοντας» τους παράνομους μετανάστες για να μην κατευθυνθούν προς το Βορά κοκ. Πιο δουλοπρεπή και γερμανόφιλη κυβέρνηση δεν πρόκειται να βρει ξανά – ενώ έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία, την άτυπη συγκυβέρνηση δηλαδή με τα δύο άλλα κόμματα και συνενόχους των μνημονίων.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.