Δεκαπέντε Αιτήματα για τα ΑμεΑ – The Analyst
ΞΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δεκαπέντε Αιτήματα για τα ΑμεΑ

.

Δεκαπέντε Αιτήματα για τα Δικαιώματα των αναπήρων, αρκετά από τα οποία  παραβιάζονται από το Κράτος. Εν όψει της  Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου) που θεσπίστηκε και τηρείται παγκόσμια από τα Ηνωμένα Έθνη το 1992 ενώ καθιερώθηκε στην Ελλάδα με τον ν. 2430/1996, ο «Παναναπηρικός Σύλλογος υποστήριξης και κοινωνικού ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των αναπήρων – ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑμεΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» – με έδρα τον Δήμο της Αθήνας, απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, στους αρμόδιους υπουργούς και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, αγαπητοί κύριοι της ΕΣΑμεΑ,

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές των μελών της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας στο facebook, με όνομα «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», η οποία δημιουργήθηκε στις αρχές του 2016, μέχρι στιγμής απαριθμεί περισσότερα από 48.000 μέλη – ο αριθμός των μελών αυξάνεται προοδευτικά, – από τις αναφορές των οποίων προέκυψε ως ανάγκη υποστήριξης υπέρ των δικαιωμάτων των αναπήρων η ίδρυση του συλλόγου μας, σας γνωστοποιούμε, σε λίστα, δεκαπέντε (15) συνολικά αιτήματα, με τα οποία καταγγέλλουμε αρκετές περιπτώσεις με δικαιώματα των αναπήρων που παραβιάζονται από το ελληνικό Κράτος, κυρίως αφορούν παροχές προς τους αναπήρους.

Ως εκ τούτου, ρωτάται ο Πρωθυπουργός, οι αρμόδιοι υπουργοί και η ΕΣΑμεΑ, πώς σκοπεύετε να ενεργήσετε προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις που προβλέπονται για τα παρακάτω δικαιώματα και τις παροχές των ατόμων με αναπηρία;

  1. Να πάψει η αυθαίρετη «εισοδηματικοποίηση» των προνοιακών-κοινωνικών βοηθημάτων που καταβάλλονται σε ΑμεΑ αφού δηλώνονται υποχρεωτικά στη φορολογική δήλωση ως εισοδήματα, παρ’ όλο που ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε με επιστολή του (αρ.πρωτ. 216774/12669/2018, 20-3-2018), από τις 20 Μαρτίου 2018, τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 375/2009, ότι τα προνοιακά επιδόματα για ΑμεΑ δεν αποτελούν αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας, κεφάλαιο ή καρπούς περιουσιακών στοιχείων ώστε να θεωρούνται εισόδημα (ΝΣΚ 375/2009).

Το αποτέλεσμα από αυτή την κρατική αυθαιρεσία, που συμβαίνει από το 2014 κι εξακολουθεί, είναι να χάνονται σημαντικές παροχές και φορο-ελαφρύνσεις για πολλά άτομα με αναπηρία.

Πιο συγκεκριμένα, χάνονται:
– Οικογενειακά επιδόματα (επιδόματα στήριξης τέκνων κτλ),
– Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ,
– Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,
παροχές από τη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (ΕΣΠΑ),
– Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ,
– Μείωση στον ΕΝΦΙΑ,
– Επίδομα Στέγασης,
– ενδεχομένως και το Κοινωνικό Μέρισμα (δεν έχει εκδοθεί ακόμα η υπουργική απόφαση).

  1. Να πάψει η αυθαίρετη διακοπή των προνοιακών επιδομάτων σε ΑμεΑ που απασχολούνται με επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ ή και σε κοινωφελή προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, κατά παράβαση του Ν. 4331/2015, άρθρο 13, σύμφωνα με το οποίο:

    Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή/και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή / και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..»
  2. Τα ΑμεΑ να πάψουν να τρέχουν… πρώτα στα ΚΕΠΑ για παραλαβή της απόφασης αναπηρίας τους και μετά στις εφορίες ή και στους δήμους για να το καταθέσουν!

    Εν έτει  2018, στο αποκορύφωμα της τεχνολογίας, υποχρέωση να προσέρχονται στις εφορίες για να καταθέσουν το δικαιολογητικό αναπηρίας τους, προκειμένου να ενεργηθεί η εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης, έχουν μόνο τα ΑμεΑ!

 Ενώ, όμως, πολλά από αυτά δυσκολεύονται κυριολεκτικά να πάνε ακόμα και μέχρι την τουαλέτα του σπιτιού τους κι ενώ πλέον έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά υπογεγραμμένη απόφαση αναπηρίας, στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, την οποία μάταια την κοινοποιούν στις εφορίες ή στους Δήμους αφού δεν φαίνονται να ενημερώνονται . Γενικώς, η εφαρμογή της κοινοποίησης που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, για τις αποφάσεις αναπηρίας ΚΕΠΑ, μένει άπρακτη, κατά μη εφαρμογή του Ν. 4488/2018, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ,  Αρθρο 61. Γενικές υποχρεώσεις, Αρθρο 62. Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δηµόσιες πολιτικές, Αρθρο 63. Καθολικός σχεδιασµός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρμογές, Άρθρο 64. Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον, Αρθρο 65. Επικοινωνία ΑµεΑ µε διοικητικές αρχές, γλώσσες και µορφές επικοινωνίας.

  1. Να πάψει η πρακτική έλλειψης διαφάνειας στις διαδικασίες των ΚΕ.Π.Α! Παραβιάζονται οι διατάξεις περί διάφανων διαδικασιών, παραβιάζεται και ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας, στη λειτουργία αξιολόγησης της αναπηρίας στα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς αρνούνται τη χορήγηση της ιατρικής γνωμάτευσης με τα ονοματεπώνυμα και τις ειδικότητες των ιατρών σε όσους έχουν εύλογο ενδιαφέρον, χωρίς να απαιτείται να υπάρχει έννομο συμφέρον, αφού πρόκειται για δημόσια έγγραφα, αντίθετα απ’ ό,τι κάνουν όλες οι υπόλοιπες υγειονομικές επιτροπές (Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε. κτλ.), στις γνωματεύσεις των οποίων αναγράφονται τα υπηρεσιακά στοιχεία των ιατρών (ονοματεπώνυμο και ειδικότητα).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα ΑμεΑ δεν γνωρίζουν ποιος τα εξετάζει, τι ειδικότητας ιατρός είναι, δεν μπορούν να ελέγξουν αν οι ίδιοι ιατροί που τα εξέτασαν στις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές, συνυπογράφουν στις γνωματεύσεις των δευτεροβάθμιων υγειονομικών επιτροπών, στις οποίες προσέφυγαν (απαγορεύεται η συμμετοχή του ίδιου γιατρού και στις δύο υγειονομικές επιτροπές που εξετάζουν το άτομο). Επίσης, δεν είναι σε θέση να ελέγξουν αν δεν παραβιάζεται ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας αφού:

Σύμφωνα με τον ν. 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, άρθρο 5, Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις, παρ. 1:
«Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού.»1

 Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.4, του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητος του ΙΚΑ, Υ.Α. 57440/1938 ΦΕΚ 33/Β`/7.2.1938 (το οποίο εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τα ΚΕΠΑ βάσει του άρθρου 6, παρ. 8 του ν. 3863/2010): «Εις την Δευτεροβάθμιον Υγειονομικήν Επιτροπήν δεν δύναται να συμμετέχη ο μετάσχων υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα εις Πρωτοβάθμιον τοιαύτην κρίνασαν την αυτήν υπόθεσιν».

 Ενώ, όμως, δεν είναι λίγες οι φορές που στη διαδικτυακή ομάδα ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ έχουν αναφερθεί από μέλη ότι στα πρώτα έτη λειτουργίας του ΚΕΠΑ εξετάστηκαν από τους ίδιους γιατρούς τόσο στις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές όσο και στις δευτεροβάθμιες στις οποίες είχαν προσφύγει.

 Στην πράξη, όταν τα ΑμεΑ αιτούνται από τις γραμματείες των ΚΕΠΑ να τους χορηγηθούν αντίγραφα των γνωματεύσεων τότε τους δίνονται με απόκρυψη των στοιχείων των ιατρών, πράγμα που φανερώνει πρακτική έλλειψης διαφάνειας – σε αντίθεση με τις γνωματεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. , της Α. Α. Υ. Ε.,  της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας και  της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες χορηγούνται με τις υπογραφές και τις ειδικότητες  των ιατρών (υπηρεσιακά στοιχεία).

Δηλαδή, υπάρχει άνιση μεταχείριση από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, με ουκ ολίγες αναφορές από τα μέλη της ομάδας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» σε συμπεριφορές εκ μέρους των ανώνυμων ιατρών των ΚΕΠΑ, απέναντι στα ΑμεΑ, που καταπατούν τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμηση του ατόμου.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στις διαδικασίες αξιολόγησης αναπηρίας στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, χωρίς απόκρυψη των υπηρεσιακών στοιχείων των μελών των υγειονομικών επιτροπών, διότι κάθε διαδικασία που δεν είναι διάφανη παραπέμπει σε πρακτικές μισαναπηρισμού2.

1 Χαρακτηριστική η περίπτωση του Ιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης που άσκησε φέτος επίπληξη σε ιατρό των ΚΕΠΑ, ειδικότητας ορθοπεδικού, επειδή γνωμάτευσε για ψυχιατρική πάθηση. Ο ορθοπεδικός είχε παραπεμφθεί σε πειθαρχική διαδικασία έπειτα από την κοινοποίηση του εγγράφου, με αρ. πρωτ. Α2αΑ2Α/ΓΠ/ΕΜΠ/οικ.506/22-2-2016, Υπουργείου Υγείας.
(Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αρ. πρωτ. 1574Γ, 28-3-2018)

2 Η ιατρική επιτήρηση λοιπόν των σωμάτων των αναπήρων συνέβη μέσω της αφαίρεσης της πρόβλεψης του χρόνου, της κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων –ορατών πλέον στον καθένα–, της αμφισβήτησης της βλάβης τους, της προτροπής για μη άσκηση του δικαιώματος της ένστασης και της αποσιώπησης των ονομάτων των γιατρών που γνωματεύουν. Οι πρακτικές αυτές μας παραπέμπουν σε μισαναπηρισμό. Κατά τους Price και Shildrick (1998), η σωματική πειθάρχηση υπό τη σκιά του ισοπεδωτικού ιατρικού και προνοιακού χειρισμού της βλάβης αποτελεί τον βασικό τρόπο κατανόησης του υποβιβασμού που βιώνουν οι ανάπηροι.
Από το βιβλίο «Η Αναπηρία στην Ελλάδα της Κρίσης» της καθηγήτριας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρίας Παναγιώτα Καραγιάννη, Μάιος 2017.

Συνέχεια στη σελίδα 2

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Γίνε Μέλος
Αγοράζοντας μια συνδρομή, στηρίζεται τη προσπάθειά μας και γίνεστε ενεργό μέλος της ομάδας μας (κίνημα). Θα λάβετε και τα δύο παρακάτω πλεονεκτήματα:

1. Θα μπορείτε να μελετάτε τα άρθρα/αναλύσεις χωρίς να βλέπετε διαφημίσεις (χωρίς περισπασμούς δηλαδή).

2. Θα μπορείτε να τα εκτυπώνετε ή/και να τα αποθηκεύετε σε μορφή PDF (για να τα έχετε πάντα δικά σας).

Αντιαμβανόμαστε πως δεν μπορεί ο καθένας να γίνει συνδρομητής. Για το λόγο αυτό, όσοι από εσάς είσαστε σε θέση να υποστηρίξετε το όραμά μας, θα βοηθάτε και εκείνους που δεν μπορούν να συνδράμουν άμεσα.
×
Don`t copy text!