Η Σοβιετική Ευρώπη – The Analyst
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η Σοβιετική Ευρώπη

Σοβιετική-Ευρώπη Η Σοβιετική Ευρώπη

Όλοι οι Ευρωπαίοι οφείλουν να σκεφθούν εάν είναι πρόθυμοι να τεθεί η ήπειρος τους υπό την δικτατορική ηγεσία «μηχανισμών» που δεν θα έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση, δεν θα ελέγχονται και θα διαθέτουν πλήρη ασυλία για όλες τις ενέργειες τους

(To άρθρο αποτελείται από 3 Σελίδες)

.

Τα κεφάλαια του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ESM), τα οποία εγγυώνται οι κυβερνήσεις των χωρών-μελών, εκτιμάται ότι δεν επαρκούν για τις ανάγκες διάσωσης των υπερχρεωμένων ευρωπαϊκών κρατών, καθώς επίσης των συστημικών τραπεζών τους. Επομένως, απαιτείται μία πηγή επιπρόσθετων εγγυήσεων και πόρων για το μηχανισμό – η οποία να έχει σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία εκείνων των χωρών, οι οποίες αιτούνται τη χρηματοδότηση τους!

Στα πλαίσια αυτά, τα υπό διάσωση κράτη, για την εγγύηση των χρημάτων που έχουν πάρει ή θα πάρουν από το μηχανισμό, θα πρέπει να μεταφέρουν την κυριότητα της δημόσιας περιουσίας τους με τη μορφή τίτλων στον ΕΜΣ – έτσι ώστε να αποτελέσουν εγγύηση για τους τίτλους που θα θελήσει να εκδώσει ο ίδιος ο μηχανισμός, για να τα χρηματοδοτήσει.

Με τον τρόπο αυτό τα περιουσιακά στοιχεία των υπερχρεωμένων κρατών θα μετατραπούν σε περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΣ – οπότε θα διατεθούν σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες ή/και προτεραιότητες. Εάν δεν επαρκούν, τότε ο ΕΜΣ θα απαιτεί επί πλέον «πηγές» – όπως, για παράδειγμα, την «τιτλοποίηση» μέρους των μελλοντικών φορολογικών εσόδων του εκάστοτε δημοσίου.

Υπενθυμίζεται εδώ πως ο ΕΜΣ είναι ο διάδοχος του EFSF – του ΕΤΧΣ στα ελληνικά (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), το οποίο δημιουργήθηκε στις 9 Μάιου του 2010 από τα 27 μέλη της ΕΕ με αιτία την Ελλάδα, για να εξασφαλίζει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη της Ευρωζώνης.   

Από την άλλη πλευρά ένας άλλος Θεσμός, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός των ευρωπαϊκών τραπεζών (SSM), θα αποφασίζει ποιά τράπεζα είναι συστημική και επομένως θα πρέπει να διασωθεί, εις βάρος των καταθετών και των μετόχων της – οι οποίοι προηγούνται του ESM, όσον αφορά τη διάσωση τους. Στις αποφάσεις αυτές δεν θα συμμετέχει καθόλου η κυβέρνηση του κράτους, αφού θα λαμβάνονται από την ΕΚΤ – οπότε από τις μεγάλες τράπεζες, οι οποίες ουσιαστικά την ελέγχουν.

Περαιτέρω, από τη στιγμή που εντάσσεται ένα κράτος μέλος υπό την κηδεμονία του ΕΜΣ, αποδεχόμενο τους όρους «δανειακής διευκόλυνσης», παραιτείται από κάθε δυνατότητα κατοπινής διαπραγμάτευσης ή/και επαναδιαπραγμάτευσης των όρων, καθώς επίσης των συνθηκών των δανείων που λαμβάνει – τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με «μνημόνια» (memorandum of understanding).

Την ίδια στιγμή η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση ή έλεγχο – η διοίκηση του έχει πλήρη ασυλία, ενώ ο οργανισμός είναι υπεράνω των νόμων. Κανένας δεν μπορεί να τον ελέγξει, καμία αστυνομία ή άλλη υπηρεσία δεν έχει δικαίωμα να εισέλθει στο χώρο του, ενώ ουδείς έχει τη δυνατότητα να τον καταγγείλει νομικά – αφού δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία οποιουδήποτε δικαστηρίου.

Τέλος, μία σειρά επιστημόνων έχουν επισημάνει ότι, ο ΕΜΣ περιορίζει σοβαρά την εθνική (οικονομική) κυριαρχία των κρατών-μελών του, παρέχοντας εκτεταμένες εξουσίες, παράλληλα με την ασυλία, στο διοικητικό του συμβούλιο – σε άτομα δηλαδή που δεν εκλέγονται δημοκρατικά και δεν ελέγχονται από κανέναν.

Επίσης ότι χρησιμοποιείται από τη Γερμανία, για να επιβάλλει τις απόψεις της σε όλα τα «μέτωπα», όπως στα δημοσιονομικά, στα φορολογικά και στα ρυθμιστικά, υπερβαίνοντας ή παρακάμπτοντας τη Συνθήκη της Λισσαβόνας – γεγονός που σημαίνει ότι, περιορίζονται ακόμη περισσότερο οι επί μέρους αρμοδιότητες των εθνικών κυβερνήσεων” (Δ.Ζ. με παρεμβάσεις).

.

Ανάλυση

Στις αρχές της εβδομάδας θα εγκριθεί πιθανότατα στην Ελλάδα ένα δάνειο, ύψους περί το 1 δις € (πηγή), από έναν ακόμη ευρωπαϊκό «Θεσμό» – από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης, μέτοχοι της οποίας είναι 64 κράτη, καθώς επίσης δύο διακρατικές οργανώσεις (Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).

Η τράπεζα αυτή (EBRD) ιδρύθηκε το 1991 στο Λονδίνο, με αντικείμενο την ενίσχυση των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μετά την κατάρρευση της (1989) – όσον αφορά τη μετάβαση τους από τον κομμουνισμό στην ελεύθερη οικονομία (στον καπιταλισμό, για να είμαστε σαφέστεροι).

Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνονται οι δανείστριες χώρες της τράπεζας (με μπλε), καθώς επίσης οι δανειζόμενες (με πορτοκαλί) – όπου η Ρωσία εξαιρέθηκε τον Ιούλιο του 2014, στα πλαίσια του οικονομικού πολέμου που κηρύχθηκε εναντίον της, έχοντας όμως ήδη πάρει δάνεια, ύψους 24,3 δις €.

 .

Κόσμος - οι δανείστριες χώρες της τράπεζας EBRD, καθώς επίσης οι δανειζόμενες

Κόσμος – οι δανείστριες χώρες της τράπεζας EBRD (με μπλε), καθώς επίσης οι δανειζόμενες (με πορτοκαλί), στα πλαίσια της ενίσχυσης των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

 .

Συνεχίστε στη 2η σελίδα (…)

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.
Don`t copy text!