Τα διδάγματα του πλεονάσματος – The Analyst
ΕΙΚΟΝΑ---γενική,-πλεόνασμα-Εξ.

Τα διδάγματα του πλεονάσματος

44 total views, 5 views today

ΕΙΚΟΝΑ---γενική,-πλεόνασμα

Είναι κρίμα τη ώρα που όλη η Ευρώπη αναχρηματοδοτεί τα χρέη της με το μικρότερο ιστορικά κόστος η Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις να μειονεκτούν χάνοντας το όποιο πλεονέκτημα έχει δημιουργήσει η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας κόστους

(To άρθρο αποτελείται από 2 Σελίδες)

 .

Όταν από την διαχρονικότητα μιας αρνητικής κατάστασης περάσαμε στην υπερβολή και στο αδιέξοδο τότε είναι φυσικό η επαναφορά στην ομαλότητα και στην ανάδειξη μιας νέας εποχής να μας δημιουργεί αισθήματα απόλυτης ικανοποίησης.

Όταν το αποτέλεσμα είναι προϊόν επίπονης προσπάθειας κοινά αναγνωρισμένης ως της μεγαλύτερης δημοσιονομικής προσαρμογής που έχει γνωρίσει η παγκόσμια κοινότητα τότε σαφέστατα το θετικό πρόσημο στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) της χώρας θα πρέπει να χαιρετιστεί ως επιτυχία και μάλιστα με ειδικό συμβολισμό.

Συμβολισμός ανάδειξης τόσο της προσαρμοστικότητας που έδειξε ένας ολόκληρος λαός κάνοντας υπεράνθρωπες θυσίες όσο και της προοπτικής για ένα μέλλον βασισμένο στην υγιή ανάπτυξη και στον παραμερισμό των υπερβολών.

Το ΙΤΣ διαχρονικά ήταν ελλειμματικό, χαρακτηρίζονταν από μικρά ή μεσαία ελλείμματα , στο -1,7% του ΑΕΠ την χρονική περίοδο 1960-1973, στο -2,2 % την χρονική περίοδο 1982-1998 ή και μικρά πλεονάσματα 0,9% την περίοδο 1974-1981.

Η διαχρονικότητα των ελλειμμάτων πήρε διαστάσεις απόλυτου εκτροχιασμού κατά την περίοδο 1998 έως και το 2008 όταν διευρύνθηκε κατά 9,5 εκατοστιαίες μονάδες στο 14,3% του ΑΕΠ.

 .

EXTRA - 1

Ελλάδα, οικονομία – η εξέλιξη στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τη περίοδο 1998-2013 (οι αξίες είναι σε δις ευρώ).

 .

Ο εκτροχιασμός οφείλονταν αρχικά στην επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου κατά την περίοδο 1996-2000, την διατήρηση του σε υψηλά επίπεδα για το διάστημα μέχρι και το 2008 με την ταυτόχρονη αρνητική επίδραση του ισοζυγίου εισοδημάτων από το 2004 και μετά κυρίως λόγω της αύξησης της πληρωμής τόκων για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Ήταν τέτοιας μορφής ο εκτροχιασμός κατά την περίοδο της απόλυτης  χαλάρωσης (2000-2008) που το σωρευτικό έλλειμμα του ΙΤΣ των  εννέα αυτών ετών έφτασε τα 159,3 δις €.

Το υψηλό αυτό διαχρονικό έλλειμμα οδηγεί στην ισόποση αύξηση του δημοσίου χρέους εάν αφαιρέσουμε τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από την ΕΕ ύψους 23,4 δις € κατά την ίδια περίοδο.

Σε μια νομισματική ένωση τα εξωτερικά ελλείμματα ενός μεμονωμένου κράτους – μέλους τιμωρούνται όχι με κερδοσκοπική επίθεση στο νόμισμα αφού αυτό δεν είναι εφικτό,  αλλά μέσω της αύξησης του πιστωτικού κίνδυνου με την μορφή αύξησης των επιτοκίων.

Αυτό έγινε με την χώρα της μετά το 2010 όπου η διόγκωση του δημοσίου χρέους και ο  χαρακτηρισμός του ως μη βιώσιμου έθεσε την χώρα εκτός αγορών αφού προηγουμένως τα επιτόκια δανεισμού ήταν απαγορευτικά για την ομαλή αναχρηματοδότηση του.

Ως λογιστική ταυτότητα το έλλειμμα του ΙΤΣ συμπίπτει με το άθροισμα των ελλειμμάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Με απλά λόγια η ύπαρξη ελλειμμάτων σημαίνει απλά ότι ξοδεύουμε περισσότερα από αυτά που παράγουμε.

Στην βάση αυτή αλλά και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 70% του συνολικού εθνικού εισοδήματος αποτελούν τα εισοδήματα από την εργασία,  αναπόφευκτα  η προσπάθεια απάλειψης των ελλειμμάτων περνούν μέσα από την μείωση της αγοραστικής δύναμης.

Στην ουσία μετά από μια περίοδο άκρατου καταναλωτισμού (2000-2008) αναπόφευκτα ακολουθεί μια περίοδος όπου η κατανάλωση υπολείπεται του εισοδήματος (2010-2014) ώστε πρακτικά να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των χρεών που έχουν δημιουργηθεί.

Το υπόβαθρο της χαλαρότητας (2000-2008) εντοπίζεται στην δεκαετία του 1990 όπου υπήρξε η πλήρη απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Οι αιτίες της χαλαρότητας εντοπίζονται στην υιοθέτηση  του Ευρώ, το 2001, με την συνακόλουθη πτώση του πληθωρισμού και των επιτοκίων, στην επίσης συνακόλουθη αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και της   μείωσης της αποταμίευσης και στην επεκτατική δημοσιονομική πολιτική.

Συνεχίστε στη 2η σελίδα (…)