Η απόσχιση της Σκωτίας – The Analyst

Η απόσχιση της Σκωτίας

Email this page.
Print Friendly, PDF & Email

Οι-αποσχιστικές-τάσεις-της-Σκωτίας

Η σύγκριση του ελαττωματικού μοντέλου της Ευρωζώνης με την ενδεχόμενη ζώνη της βρετανικής στερλίνας, τονίζει τους οικονομικούς προβληματισμούς της ανεξαρτησίας της χώρας – αναδεικνύοντας παράλληλα τα χρηματοπιστωτικά της αδιέξοδα.

(To άρθρο αποτελείται από 3 Σελίδες)

.

Η Ευρωζώνη οδηγείται με συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα προς την τελική διάλυση τηςη οποία θα επιταχυνθεί, από την ενδεχόμενη υποτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας, η οποία ίσως συμβεί πολύ σύντομα, κάποια Παρασκευή βράδυ.

Το γεγονός δε ότι, τα επιτόκια δανεισμού της Γαλλίας (αποδόσεις των ομολόγων) ευρίσκονται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με αυτά της Γερμανίας (γράφημα), τεκμηριώνει πως οι «διαστρεβλώσεις» στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων είναι στο ζενίθ τους – αφού οι επενδυτές συμπεριφέρονται εντελώς αντίθετα, από αυτά που «προστάζει» η οικονομική λογική, στηριζόμενη στα θεμελιώδη μεγέθη μίας χώρας (τα οποία, στην περίπτωση της Γαλλίας, είναι καταστροφικά).

.

Γαλλία, Γερμανία – η εξέλιξη των αποδόσεων των 10-ετών ομολόγων για τις δύο χώρες (με κόκκινο η Γερμανία). 2

Γαλλία, Γερμανία – η εξέλιξη των αποδόσεων των 10-ετών ομολόγων για τις δύο χώρες (με κόκκινο η Γερμανία).

.

Με δεδομένη λοιπόν την αρνητική εμπειρία της Ευρωζώνης, θα περίμενε κανείς πως η Σκωτία θα έδινε μεγαλύτερη σημασία στο θέμα του νομίσματος που θα υιοθετούσε, εάν αποφασιζόταν τελικά η απόσχιση της από τη Μεγάλη Βρετανία. Όπως φαίνεται όμως, εάν τελικά η χώρα ανεξαρτητοποιηθεί, η στερλίνα θα παραμείνει το νόμισμα της – είτε με τη δημιουργία μίας συναλλαγματικής ζώνης, μαζί με τη Μ. Βρετανία, είτε με την υιοθέτηση της στερλίνας ως εθνικό νόμισμα.

Στα πλαίσια αυτά, μία πρόσφατη αναφορά επικεντρώνεται στα παρακάτω έξι δηλητηριώδη συστατικά, τα οποία προκάλεσαν την κρίση της Ευρωζώνης – τα οποία στη συνέχεια παραλληλίζονται με την ενδεχόμενη βρετανική νομισματική ζώνη.

.

(α)  Η Ευρωζώνη δημιουργήθηκε κυρίως για πολιτικούς λόγους, απλά και μόνο επειδή θεωρήθηκε πως θα είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συνοχή, μεταξύ των χωρών της. Δεν δόθηκε όμως η απαιτούμενη σημασία στις ουσιώδεις προϋποθέσεις, οι οποίες θα επέτρεπαν τη σωστή λειτουργία μίας τέτοιας ένωσης.

(β)  Ιδρύθηκε μία κεντρική τράπεζα, η οποία αποφασίζει μόνο για το βασικό επιτόκιο, το οποίο είναι κοινό για όλους – παρά τις διαφορετικές δομικές και αναπτυξιακές προϋποθέσεις, οι οποίες επικρατούν στις εκάστοτε χώρες μέλη της.

(γ)  Υπήρξε πλήρης αδιαφορία, όσον αφορά την υιοθέτηση μίας κοινής δημοσιονομικής πολιτικής για ολόκληρη την ένωση – η οποία, λόγω του υποχρεωτικού, του καταναγκαστικού καλύτερα περιορισμού της εκάστοτε εθνικής νομισματικής πολιτικής, θα μπορούσε να καταπολεμήσει τις υπάρχουσες ανισορροπίες.

(δ)  Το κορυφαίο ελάττωμα βέβαια της Ευρωζώνης είναι το ότι, δεν αποτελεί έναν άριστο νομισματικό χώρο, οι τρεις βασικές προϋποθέσεις του οποίου είναι οι εξής: (i) μικρές δομικές διαφορές μεταξύ των μελών της, (ii)  εύκολη μετακίνηση των εργαζομένων, από τις χώρες με μικρότερη ανάπτυξη ή ύφεση σε αυτές με μεγαλύτερη, (iii) δημοσιονομική ένωση, όπου τα πλεονάσματα της μίας χώρας μεταφέρονται, για να καλύψουν τα ελλείμματα της άλλης.

(ε)  Δεν δόθηκε καμία απολύτως σημασία στη βασικότερη ίσως λειτουργία μίας κεντρικής τράπεζας, όσον αφορά το ρόλο της ως δανειστής εσχάτης ανάγκης (Lender of Last Resort). Εδώ  εννοούμε την υποχρέωση μίας κεντρικής τράπεζας, σε περιόδους χρηματοπιστωτικών κρίσεων, να ενισχύει με ρευστότητα τράπεζες ή χώρες – έτσι ώστε να τις προστατεύει από μία πιθανή χρεοκοπία, η οποία θα απειλούσε ολόκληρη τη νομισματική ζώνη.

(στ)  Αποφεύχθηκε να δοθεί η απαιτούμενη σημασία  στα ρίσκα που συνδέονταν με τα συγκεκριμένα ελαττώματα, όσον αφορά το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα.

.

Σε σχέση τώρα με την ενδεχόμενη απόσχιση της Σκωτίας, με κριτήριο την εμπειρία της Ευρωζώνης, τα παρακάτω (σελίδα 2):

To άρθρο αποτελείται από 3 Σελίδες (…)

Ανοιχτή Συνδρομή
Εμείς την ορεξη και την εργατικότητα την έχουμε. ‘Οραμα διαθέτουμε. Γνώσεις αρκετές. Στηρίξτε τη προσπάθειά μας να γίνουμε ο καταλύτης, για τη συλλογική εξέλιξη της κοινωνίας και της χώρας μας.
*Σχεδιάζουμε να "ανταμείψουμε" τους Συνδρομητές μας σύντομα για την υποστήριξή τους.
Αντιαμβανόμαστε πως δεν μπορεί ο καθένας να γίνει συνδρομητής. Για το λόγο αυτό, όσοι από εσάς είσαστε σε θέση να υποστηρίξετε το όραμά μας, θα βοηθάτε και εκείνους που δεν μπορούν να συνδράμουν άμεσα.
×