Οι μεγάλες Ελληνικές επιτυχίες – Σελίδα 2 – The Analyst
ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Οι μεγάλες Ελληνικές επιτυχίες

(β)  Η θετικότατη εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Απλουστευμένα, το παραπάνω ισοζύγιο αφορά τις «εισροές» συναλλάγματος (από τις εξαγωγές, τον τουρισμό, τις υπηρεσίες κλπ.), μείον τις αντίστοιχες «εκροές» (αυτά που πληρώνουν οι Έλληνες δηλαδή στο εξωτερικό).

Το συγκεκριμένο ισοζύγιο, σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό, εξαρτάται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα – ο οποίος κυριολεκτικά μεγαλούργησε. Ειδικότερα τα εξής:

Το πρώτο εξάμηνο του 2013, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (το συνάλλαγμα που φεύγει από τη χώρα, πλην το συνάλλαγμα που εισέρχεται), περιορίστηκε κατά 4 δις € ή 58,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 – διαμορφούμενο στα 2,9 δις €.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε κυρίως η σημαντική μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (εισαγωγές μείον τις εξαγωγές), το οποίο υπάγεται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, κατά 2,8 δις €.

Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι, οι Έλληνες αγόρασαν περισσότερα ελληνικά προϊόντα, εξήγαγαν επίσης περισσότερα, ενώ εισήγαγαν πολύ λιγότερα ξένα – μία θετικότατη τάση που εάν, όπως ελπίζουμε, συνεχισθεί, αφενός μεν θα δημιουργήσει πλεονάσματα, οπότε θα αρχίσει να μειώνεται το εξωτερικό χρέος της πατρίδας μας, αφετέρου θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αυτάρκεια της. Οφείλεται δε κυρίως στα νοικοκυριά, τα οποία κατανόησαν πλήρως τη σημασία του να αγοράζουν αποκλειστικά και μόνο ελληνικά προϊόντα – εισάγοντας παράλληλα θέσεις εργασίας στη χώρα τους.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2000-2010

*Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση.

*Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση.

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, το ισοζύγιο ήταν εξαιρετικά αρνητικό, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της «χαμένης» δεκαετίας (2000-2010). Εκτοξεύθηκε δε στα ύψη το 2007 και το 2008, όπου έφθασε στα -34,76 δις €.

Εάν υποθέσουμε τώρα ότι, θα διπλασιασθεί σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2013, θα διαμορφωθεί στα -5,8 δις € ή στο 3,1% περίπου ενός ΑΕΠ ύψους 183 δις €, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό – μία πάρα πού θετική εξέλιξη, από το 14% περίπου του ΑΕΠ το 2008.

(γ)  Η αύξηση των εξαγωγών

Αν και ο ρυθμός αύξησης τους περιορίσθηκε στο 5,2% συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, κυρίως λόγω των προβλημάτων χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης των εμποδίων που τοποθετούνται από την κυβέρνηση (τεράστιες καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ κλπ.), έφτασαν στα 13,5 δις € το πρώτο εξάμηνο του 2013 – έναντι 12,83 δις € την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

(δ) Η αύξηση του τουρισμού

Το 2013 είναι η καλύτερη χρονιά για τον τουρισμό, με τα άμεσα έσοδα να υπολογίζονται στα 11,5 δις € – ευρύτερα (έμμεσα έσοδα) θα ξεπεράσουν τα 32 δις €, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην καλυτέρευση των μεγεθών της οικονομίας μας. Ακόμη και στην Αθήνα παρουσιάζεται αύξηση, μετά από έξι ολόκληρα χρόνια μειωμένης τουριστικής κίνησης, καθώς επίσης στην κρουαζιέρα.

(ε)  Η αποφυγή των ιδιωτικοποιήσεων

Με κάποιες εξαιρέσεις κερδοφόρων (ΟΠΑΠ) και στρατηγικών (ΟΤΕ) επιχειρήσεων, έχει αποφευχθεί η εκποίηση των εταιρειών του δημοσίου, καθώς επίσης της αξιόλογης κρατικής περιουσίας – «χάρη» στις κινητοποιήσεις των Ελλήνων (κάτι που ελπίζουμε να συνεχισθεί).

Ειδικά όσον αφορά τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, αρκεί να σημειώσουμε ότι, το Βερολίνο «επανακρατικοποίησε» τις εταιρείες ύδρευσης, μετά από 14 χρόνια περίπου, για να κατανοήσουμε τη σημασία τους – ενώ στην Ευρώπη έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες υπογραφές, εναντίον της ιδιωτικοποίησης των νερών.

 –

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εκτός από όλα όσα αναφέραμε, υπάρχουν πολλές άλλες ακόμη επιτυχίες του ιδιωτικού τομέα της χώρας μας – παρά το ότι είναι αυτός που επωμίσθηκε το σύνολο σχεδόν της ανεργίας (ουσιαστικά, η αύξηση της ανεργίας στο δημόσιο είναι μηδενική, οπότε στον ιδιωτικό τομέα ξεπερνάει το 40%), χρεοκόπησαν χιλιάδες επιχειρήσεις του, ενώ δεν μπόρεσε να διατηρήσει την παραγωγική του δυναμικότητα.

Επομένως, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στην έξοδο από την κρίση, χωρίς την παραμικρή βοήθεια τρίτων – πολύ περισσότερο, εάν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προσέλκυσης της, πρώτης στον κόσμο, ελληνικής ναυτιλίας στην πατρίδα της.

Το μοναδικό πρόβλημα της Ελλάδας ήταν (συνεχίζει δυστυχώς να είναι) η «ανεπαρκής» πολιτική ηγεσία της – κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει, εάν δεν υιοθετηθούν οι κανόνες της άμεσης δημοκρατίας (ψήφιση των βασικών νόμων απ’ ευθείας από τους πολίτες, συνεχής έλεγχος της λειτουργίας του κράτους από τους Έλληνες κλπ.).

Στα πλαίσια αυτά, εάν συνεχίσουν οι Έλληνες να υποστηρίζουν κόμματα, τα οποία δεν δεσμεύονται να υιοθετήσουν την άμεση δημοκρατία, τοποθετώντας την στα κυβερνητικά τους προγράμματα, θα είναι «άξιοι της μοίρας τους» – αφού θα παραμείνουν υποδουλωμένοι, θα λεηλατηθούν, θα εξαθλιωθούν και θα καταλήξουν, δυστυχώς σαν τη στυμμένη λεμονόκουπα, στα σκουπίδια της ιστορίας.

Σημειώσεις κειμένου

* Σύμφωνα με τον απολογισμό, το κεφάλαιο του ΤΧΣ (ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας), μετά από τις αυξήσεις κεφαλαίου το 2012 και το 2013, με τη μορφή ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου εκδόσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), διαμορφώθηκε στα 49,7 εκ. €.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων προεγγραφής (σύμφωνα με την επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος, για τις απαραίτητες κεφαλαιακές ενισχύσεις), το Ταμείο προέβη στις 28 Μαΐου του 2012, στην καταβολή ομολόγων ΕΤΧΣ, ονομαστικού ποσού 18 δις € – ως προκαταβολή, έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου των τεσσάρων «συστημικών» τραπεζών.

Αναλυτικά, η Alpha Bank έλαβε 1,9 δις € η Eurobank 3,97 δις €, η Τράπεζα Πειραιώς 4,7 δις € και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 7,43 δις € (πηγή: N).


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!