Το θηριώδες σκάνδαλο των σκανδάλων – Σελίδα 2 – The Analyst
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το θηριώδες σκάνδαλο των σκανδάλων

.

(5) Θα υπάρξει ανελέητο κυνήγι των στρατηγικών κακοπληρωτών και παράλληλα θα ληφθεί μέριμνα για τις ασθενείς κοινωνικά ομάδες

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως θα γίνει αυτό; Με εισπρακτικές; Θα κάνουν ξανά πάρτι; Με τι κόστος και με τι αναμενόμενα έσοδα; Με άλλα μέσα, για παράδειγμα από την ίδια ΔΕΗ με προσφορές, συμψηφισμούς κλπ;  Η μέριμνα για ασθενείς ομάδες είναι θέμα ΔΕΗ και δαπάνη ΔΕΗ ή αντίθετα θα έπρεπε το κράτος να την επιχορηγεί, όπως με επίδομα θέρμανσης;

Τι θα προκύψει από το κυνήγι κακοπληρωτών σε επίπεδο εσόδων, αφού με βάση τις προβλέψεις στον ισολογισμό έχουν οι περισσότερες διαγραφεί ως ανεπίδεκτες εισπράξεως; (γράφημα). Οι ιδιώτες παίρνουν ως πελάτες μόνο τους καλοπληρωτές. Θα πρέπει κατά την άποψη μας να καταργηθεί η δυνατότητα επιλογής. Να παίρνουν και κακοπληρωτές, με παράλληλη ανάληψη ή όχι των οφειλών τους (σταδιακή αποπληρωμή ή παραχώρηση σε κοινό ταμείο)

Τι θα γίνει με τους μεγάλους οφειλέτες-βιομηχανικές εταιρίες; Oι οφειλές της ΛΑΡΚΟ ανέρχονταν το Δεκέμβριο του 2018 στα 309,8 εκ. ευρώ. Oι απαιτήσεις της ΔΕΗ από τη Χαλυβουργική 270 εκ. €. Εκτός αυτού έπαιρνε με βιομηχανικό τιμολόγιο ρεύμα ενώ δεν λειτουργούσε. Που πήγαινε το ρεύμα;

(6) “Τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι στα μέτρα που εξετάζει η διοίκηση της ΔΕΗ“.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ποσό θα τιτλοποιηθεί; Από ποιόν και με τι προμήθεια; Το σύνολο της απαίτησης είναι 3,5 δις € (31.12.18) με εκτιμώμενη ζημιά 78% (2,6 δις €)

(7) “Θα προχωρήσει με βάση τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης η μερική ιδιωτικοποίηση του δικτύου διανομής;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποια αποτίμηση θα πουληθεί ο ΔΕΔΔΗΕ, αν πουληθεί; Μόνο σαν χαλκός για 240.000 χλμ. δίκτυο κοστίζει πάνω από 1 δις €. Σε τι ποσοστό θα πουληθεί και σε ποιον (Κινέζους, Ιταλούς); Ήδη η ΕΕ έχει εγείρει θέμα για την είσοδο τρίτων χωρών στην ενέργεια.

(8) “Πιθανή η έκδοση ομολόγου“:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τι επιτόκιο θα γίνει αυτό; Σε τι ποσόν; Ποιος θα το αναλάβει; Μήπως επειδή το επιτόκιο Ελλάδας είναι πολύ χαμηλό στο 1,73%, καλύτερα να γίνει είτε:

(α) τιτλοποίηση των απαιτήσεων με εγγύηση από το κράτος κατά το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια τραπεζών, είτε

(β) απευθείας χρηματοδότηση από το κράτος με κάποιον άλλον τρόπο; Για παράδειγμα, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει καθόλου δάνεια. Θα μπορούσε να μπει ενέχυρο η ανυπολόγιστη περιουσία του (δίκτυο)

(9) “Θα γίνουν αυξήσεις στα τιμολόγια! 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι αυξήσεις θα επιβαρύνουν τους έντιμους! Θα επιβαρύνουν την οικονομία! Αυτό γίνεται για να δοθεί με υψηλότερο κόστος στους ιδιώτες αγοραστές αύριο όπως στην τηλεφωνία (ΟΤΕ) που έχουμε το υψηλότερο κόστος στην ΕΕ; Ξέρετε ότι υπάρχουν νοικοκυριά που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρισμό για θέρμανση, λόγω προβλημάτων με τα κοινόχρηστα; Ή ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, νοσούντες) τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι (κλιματισμός); Ξέρετε ότι θα αυξήσετε το κόστος ζωής και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων; Θα δώσετε επιδόματα θέρμανσης και κλιματισμού, όπως με το πετρέλαιο;

(10) “Καθιέρωση μηχανισμού ρήτρας διοξειδίου του άνθρακα (CO2)“.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη επιβάρυνση. Ίσως να είναι και αντισυνταγματικό, ο καταναλωτής δεν ευθύνεται! Έχουν ανάλογη χρέωση και οι ιδιώτες που παίρνουν αυτό το ρεύμα με ΝΟΜΕ ή με μονάδες φυσικού αερίου που παράγουν CO2;

Επίλογος

Ολοκληρώνοντας, εκτός από τα ειρωνικά χαμόγελα του κ. Χατζηδάκη, δεν «εισπράξαμε» καμία απάντηση ούτε από τον ίδιο, ούτε από το διευθυντή της ΔΕΗ – ο οποίος περιορίσθηκε μόνο σε μία αναφορά των δύο λεπτών! Υπήρχαν φυσικά και άλλες ερωτήσεις που δεν προλάβαμε στον ελάχιστο χρόνο που μας δόθηκε, όπως για παράδειγμα, οι εξής:

(α)  Από πού προκύπτουν τα 750 εκ. € που λέτε ότι χρειάζεται η ΔΕΗ; Σε τι θα χρησιμοποιηθούν; Ποιά είναι η κρυμμένη περιουσία που αναφέρατε κ. Χατζηδάκη πως έχει η ΔΕΗ;

(β) Αποζημίωση για δαπάνες κοινωνικής ωφέλειας (ΥΚΩ): Πόσες είναι; Γιατί δεν τις καταβάλλει το κράτος; Πέρυσι η ΔΕΗ διεκδικούσε 735 εκ. €, αλλά η διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) τις εκτιμούσε στα 360 εκ. €, τα οποία και έλαβε το 2018. Επομένως το θέμα έληξε; Υπάρχουν περαιτέρω διεκδικήσεις ή θα δημιουργηθούν μελλοντικά;

(γ) Η ζημία της ΔΕΗ από τις δημοπρασίες ρεύματος (ΝΟΜΕ) για το 2018 ήταν 223,8 εκ. €. Θα διερευνηθεί γιατί δόθηκαν και πού πήγαν; Υπάρχει άλλωστε προσφυγή στο ΣΤΕ (πηγή).

(δ) Δεν θα μπορούσε η ΔΕΗ να σχηματίσει αποθεματικό αναβαλλόμενου φόρου για τις προβλέψεις ανείσπρακτων απαιτήσεων (2,6 δις €), όπως οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια; Μετά θα μπορούσαν να αποσχισθούν σε SPV με εγγύηση του κράτους κατά το σενάριο που έχει προτείνει το ΤΧΣ για τις τράπεζες. Το έχετε εξετάσει;

(ε) Επιβάρυνση για εκπομπές ρύπων: H ζημιά CO2 για την χρήση 2018 ανέρχεται σε 196,3 εκ. €! Έχουμε κατά κεφαλήν εκπομπές CO2 κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ (πηγή), χωρίς όμως πυρηνικά όπως η Γαλλία, ενώ επιβαρυνόμαστε περισσότερο από την κλιματική αλλαγή και έχουμε χαμηλότερο ΑΕΠ/κεφαλή. Ας επιβαρυνθούν οι άλλες χώρες της ΕΕ με το κόστος των ρύπων στα πλαίσια της αλληλεγγύης, έως ότου ανακάμψουμε, αντί να μας δίνουν για παράδειγμα δάνεια, ΕΣΠΑ κλπ.

(στ) Θα διεκδικήσει η κυβέρνηση Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, όπως εξέταζε η προηγούμενη κυβέρνηση; (πηγή). Έχετε μελετήσει την τεχνολογία CO2 sequestration (διαχωρισμός και διακράτηση CO2);

(ζ) Το ΕΜΠ το έχει κάνει με ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ. Υπάρχει έδρα που ασχολείται με αυτό (πηγή). Είναι δυνατός ο διαχωρισμός με κάποιο κόστος και η αποθήκευση σε υπόγειες κοιλότητες (πχ. Πρίνος που αντίθετα προορίζεται για αποθήκευση φυσικού αερίου!). Έχει δρομολογηθεί η οριοθέτηση περιοχών αποθήκευσης, όπως στην υπόλοιπη ΕΕ; Το κόστος αυτό ίσως εξισορροπεί το πρόστιμο ρύπων (CO2), αλλά το σημαντικότερο είναι ενεργειακή αυτοδυναμία της χώρας.

(η)  Η Ελλάδα έχει υψηλό κόστος ρύπων επειδή δεν έχει δρομολογηθεί η ηλεκτροκίνηση – ενδεχομένως από βιομηχανίες όπως η ΕΛΒΟ (ανάλυση). Θα υιοθετηθεί ένα τέτοιο σχέδιο, ειδικά σε σχέση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ); Επαρκεί η παραγωγή για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση; Στην Ευρώπη προβλέπεται πως θα υπάρχουν 10% ηλεκτροκίνητα έως το 2030 (περί τα 500.000 ΙΧ). Δεν αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την επαναβιομηχανοποίηση της χώρας μας, χωρίς την οποία δεν υπάρχει μέλλον;

(θ) Είναι δυνατόν να συνδεθεί η Αττική με την Κρήτη για να επιλυθεί το πρόβλημα ηλεκτροδότησης του νησιού, χωρίς την οριοθέτηση ΑΟΖ;

Συμπερασματικά λοιπόν, η ΔΕΗ και γενικότερα οι ενεργειακές επιχειρήσεις είναι ότι σημαντικότερο για το μέλλον της Ελλάδας – ενώ το μοναδικό σχέδιο ανάπτυξης που έχει η κυβέρνηση, είναι να ξεπουλήσει τα πάντα. Όπως λέγεται, η ανικανότητα και η απαξίωση είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δυστυχώς δε, ανίκανες διορισμένες διοικήσεις αποτυχημένων κομματικών στελεχών που έχουν στόχο την απαξίωση, είναι το πλέον συνηθισμένο σενάριο στην Ελλάδα – όπως στα ΕΛΠΕ που αντικαταστάθηκε η επιτυχημένη διοίκηση τους με την αποτυχημένη προηγούμενη, προφανώς για να ξεπουληθούν.

Εύλογα επομένως θα πρέπει να δοθεί εδώ η μεγάλη μάχη από τους Έλληνες, εάν πράγματι ενδιαφέρονται για την πατρίδα τους και για τα παιδιά τους – ενώ εμείς  είναι αδύνατον να δώσουμε μόνοι μας αυτή τη μάχη, όσο και αν το επιθυμούμε.

Πόσο μάλλον όταν μία ακόμη ελληνική κυβέρνηση-υποχείριο της καγκελαρίου (μόλις χθες ευχαρίστησε ο κ. Μητσοτάκης τη Γερμανία, προφανώς για τη ύπουλη πολιτική της φτωχοποίησης του γείτονα όσον αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, για τη μη πληρωμή των πολεμικών επανορθώσεων και για τη μετατροπή της Ελλάδας σε αποικία χρέους της), συνεχίζει την πολιτική της υποτέλειας, των υποκλίσεων και της διεθνούς επαιτείας, εξευτελίζοντας μας διεθνώς – ενώ φυσικά ούτε λόγος για το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας, με αντάλλαγμα την επιμήκυνση των 96 δις € για μετά το 2032, έντοκα ως συνήθως!


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.