Έλεγχος κεφαλαίων – Σελίδα 2 – The Analyst
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Έλεγχος κεφαλαίων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση

ICON - Έλεγχος καταθέσεωνΗ επιβολή ελέγχων κεφαλαίων εντός της ΕΕ είναι «απαγορευμένος καρπός» – παρά το ότι επιβλήθηκαν στην Κύπρο, λόγω της υπερχρέωσης, καθώς επίσης του μεγάλου όγκου των ισολογισμών των τραπεζών της.

Εν τούτοις, οι μαζικές εκροές κεφαλαίων από την Ελλάδα έχουν φέρει ξανά το θέμα στην επικαιρότητα, όπως τεκμηριώθηκε από τη δήλωση του «ανόητου Ολλανδού» (άρθρο) – ο οποίος αναφέρθηκε σε μέτρα ανάλογα με αυτά της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών (ανώτατα όρια) στις αναλήψεις, των ελέγχων στα σύνορα για τη μη «εξαγωγή» μετρητών κοκ.

Φυσικά η συμπεριφορά των Ελλήνων οφείλεται στους φόβους τους, όσον αφορά τη χρεοκοπία της χώρας ή την έξοδο της από το ευρώ – συνειδητοποιώντας ότι οι συνθήκες στην ελληνική οικονομία έχουν επιδεινωθεί, μετά την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 63 του συμφώνου λειτουργίας της ΕΕ (πηγή), απαγορεύεται ρητά ό περιορισμός της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων – αν και το άρθρο 65 επιτρέπει στα κράτη μέλη ένα «περιθώριο ελιγμών», όταν κινδυνεύει η δημόσια τάξη ή/και η ασφάλεια τους.

Παρά το ότι λοιπόν η ερμηνεία του άρθρου δεν είναι καθόλου εύκολη, μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί, όταν κριθούν αναγκαίοι – όπως αποδεικνύεται από την περίπτωση της Κύπρου, η οποία ήταν όμως πολύ μικρή για να προκαλέσει προβλήματα (μετάδοση της κρίσης) στις υπόλοιπες χώρες.

Για την Ελλάδα όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, τόσο όσον αφορά το μέγεθος της οικονομίας της, όσο και τον τραπεζικό της τομέα – ιδίως λόγω των πολλών θυγατρικών στις χώρες των Βαλκανίων και στην Τουρκία.

Φυσικά αυτά που διαδίδονται ανεύθυνα, το ότι δηλαδή η επιβολή ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων αποτελεί το πρώτο στάδιο της εξόδου μίας χώρας από την Ευρωζώνη, δεν ευσταθούν – αν και καθιστούν φυσικά ευκολότερη μία τέτοια διαδικασία, η οποία όμως δεν είναι εφικτή στην περίπτωση της νομισματικής ένωσης. Υπενθυμίζουμε εδώ τα εξής:

“Η λέξη «ελληνικό δυστύχημα» (Graccident) περιγράφει ουσιαστικά την πιθανότητα να τελειώσουν τα χρήματα στα ταμεία της χώρας μας (λέγεται πως φτάνουν έως τις 8. Απριλίου), οπότε να αναγκασθεί να εγκαταλείψει, ανεξέλεγκτα και εκούσια προφανώς, την Ευρωζώνη – γεγονός που προϋποθέτει την έξοδο από την ΕΕ, η οποία θα έπρεπε να προηγηθεί, αφού διαφορετικά δεν μπορεί κανένα κράτος να εγκαταλείψει τη νομισματική ένωση.

Η αιτία είναι το ότι, ένα κράτος που ανήκει στην Ευρωζώνη πρέπει να ανήκει και στην ΕΕ. Από την Ευρωζώνη είναι αδύνατη η εκούσια ή η ακούσια έξοδος, ενώ από την ΕΕ είναι δυνατή η έξοδος. Εάν λοιπόν το κράτος φύγει από την ΕΕ, τότε δεν μπορεί να παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης – οπότε υποχρεωτικά «διαγράφεται»”.

.

Οι παρενέργειες της επιβολής ελέγχων

Κάθε μέτρο που εφαρμόζεται έχει προφανώς αρνητικές παρενέργειες – ειδικά εάν εφαρμοσθεί με λάθος τρόπο, όπως πολύ φοβόμαστε πως θα συνέβαινε στην περίπτωση της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι, όπως επίσης οι υποτιμήσεις, δεν προαναγγέλλονται – επειδή, όταν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεκινάει ο «κύκλος του διαβόλου», με τους Πολίτες να αυξάνουν τις αναλήψεις τους, θέλοντας να προλάβουν να πάρουν τα χρήματα τους πριν ακόμη συμβεί το κακό.

Αυτό ακριβώς συνέβη (συνεχίζει να συμβαίνει) στην Ελλάδα, όταν ο ανόητος Ολλανδός αναφέρθηκε στο θέμα της επιβολής ελέγχων – ελπίζουμε με την απίστευτη ανευθυνότητα, εάν όχι ανικανότητα που τον διακρίνει και όχι σκόπιμα, με στόχο τον περαιτέρω εκβιασμό της ελληνικής κυβέρνησης.

Με δεδομένη δε την υφιστάμενη μείωση των καταθέσεων (γράφημα), η δήλωση του Ολλανδού θα μπορούσε να είναι εκείνη η σταγόνα, η οποία θα γεμίσει το ποτήρι – οδηγώντας κάποια ελληνική τράπεζα στα όρια της.

.

ΓΡΑΦΗΜΑ - Ελλάδα, καταθέσεις

.

Υπάρχει βέβαια και ένα ακόμη πρόβλημα, όσον αφορά την επιβολή ελέγχων – η δυσκολία να βρεθεί ποιό ποσόν κατευθύνεται στο εξωτερικό για να αποφύγει τα μέτρα, καθώς επίσης ποιό για την πληρωμή λογαριασμών ή άλλου είδους υποχρεώσεων των ιδιωτών και των επιχειρήσεων.

Με δεδομένη δε την απώλεια της εμπιστοσύνης των προμηθευτών του εξωτερικού στις ελληνικές επιχειρήσεις, τέτοιου είδους μέτρα θα επιδείνωναν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα τους – αν και δεν υπάρχει άλλος τρόπος, εάν συνεχίσουν οι μαζικές εκροές, εφόσον φυσικά θέλει κανείς να αποφύγει το χειρότερο: τη χρεοκοπία κάποιας τράπεζας, η οποία θα άνοιγε κυριολεκτικά τους ασκούς του Αιόλου.

 .

Υστερόγραφο: Αναγνώστης μας διατύπωσε με e-mail την παρακάτω ερώτηση που αφορά το άρθρο μας «Ο μύθος της ρευστότητας»: Γιατί στην περίπτωση που οι τράπεζες παρουσιάζουν προβλήματα, τίθεται θέμα «κουρέματος» των καταθέσεων – όπως στο παράδειγμα της Κύπρου (χωρίς να αναφέρεται η «παρακράτηση» καταθέσεων για την αγορά μετοχών των τραπεζών, έτσι ώστε να αυξηθούν τα κεφάλαια τους).

Τονίζοντας ότι είναι χαρά μας να μας στέλνονται απορίες, σε σχέση με τις εκάστοτε αναλύσεις, επειδή μας βοηθούν να αποσαφηνίζουμε τυχόν παραλείψεις μας, θα θέλαμε εν πρώτοις να συμπληρώσουμε ότι, δεν επιλέγεται μόνο το «κούρεμα» των καταθέσεων – αλλά, κατά σειρά προτεραιότητας, των κεφαλαίων των μετόχων τους, των ομολόγων που έχουν εκδώσει για τη χρηματοδότηση τους, καθώς επίσης των καταθέσεων τους που υπερβαίνουν τα 100.000 €, όταν κριθεί απολύτως απαραίτητο (έχει θεσμοθετηθεί από την  Ευρώπη).

Η αιτία είναι βέβαια πάντοτε η ίδια: η διαγραφή μέρους των χρεών των τραπεζών, όπου οι μετοχές (ίδια κεφάλαια), τα ομόλογα (δάνεια), καθώς επίσης οι καταθέσεις (οφειλές), αποτελούν χρέη των τραπεζών – «εγγραφόμενα» στο παθητικό τους.

Όπως λοιπόν τα κράτη χρειάζονται διαγραφή των χρεών τους, στην περίπτωση που είναι αδύνατον πλέον να εξυπηρετηθούν ομαλά (συμβαίνει σήμερα με το ελληνικό δημόσιο χρέος, χωρίς τη διαγραφή του οποίου δεν υπάρχει μέλλον για τη χώρα μας), έτσι και οι τράπεζες – όπου οφείλει όμως να καταλάβει κανείς πως οι καταθέσεις θεωρούνται χρέη των τραπεζών με την έννοια ότι, συνιστούν απαιτήσεις ουσιαστικά των αποταμιευτών απέναντι τους.

Όσον αφορά τους καταθέτες, οφείλουν να γνωρίζουν πως όταν τοποθετούν τα χρήματα τους στις τράπεζες, είναι σαν να τις δανείζουν με τόκο – με τη διαφορά ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα δάνεια τους επιστρέφονται ανά πάσα στιγμή. Όπως όμως προσέχουν πού δανείζουν τα χρήματα τους, έτσι πρέπει να προσέχουν και σε ποιά τράπεζα τα καταθέτουν – επιλέγοντας προφανώς την ασφαλέστερη.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!