Προμελέτη σύγχρονης Αριστοτελικής Πολιτείας (β) – The Analyst
Χωρίς κατηγορία

Προμελέτη σύγχρονης Αριστοτελικής Πολιτείας (β)

Αριστοτέλης

Αρκεί η επαναφορά και μόνο του δόγματος του Ελληνικού Πολιτισμού, για να ξημερώσει μία νέα ημέρα για την Ελλάδα και τον Κόσμο. Το δόγμα οδηγεί αβίαστα σε αξιοποίηση της ιστορικής εμπειρίας, καθώς και των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας

(To άρθρο αποτελείται από 4 Σελίδες)

.

Πρόλογος

Η παρούσα «Μελέτη σύγχρονης Αριστοτελικής Πολιτείας» αφορά πρόταση πακέτου ριζικών θεσμικών αλλαγών (turn key solution), τόσο ως προς το Κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όσο και ως προς την Πολιτική Οργάνωση της χώρας μας.

Η παρουσίαση του πρώτου σταδίου της μελέτης, της προμελέτης, ξεκίνησε με το προηγούμενο άρθρο (α). Δόθηκε μία υποκειμενική προσέγγιση και επιλεκτική μεταφορά στο «σήμερα» των αντιλήψεων του μεγάλου Μακεδόνα για τα περί πολιτευμάτων. Με έμφαση στις αρχές και τον τρόπο σκέψης του.

Στο παρόν άρθρο δίδεται συνοπτική περιγραφή της πρότασης εκ βάθρων επανασχεδιασμού του Κράτους και ριζικής Πολιτικής Μεταρρύθμισης. Ένα ολοκαίνουργιο θεσμικό πλαίσιο.

Η προμελέτη προβλέπεται να έχει άλλα τρία ανάλογα άρθρα, για την περαιτέρω διερεύνηση και τεκμηρίωση της αξίας, της εφικτότητας και της σκοπιμότητας του εγχειρήματος.

Στόχος της παρούσης μελέτης είναι να εμπνεύσει τις υγιείς και πρωτοπόρες πολιτικές δυνάμεις του τόπου, τόσο ως προς το Όραμα για την Πολιτική Μεταρρύθμιση και το Κράτος της Νέας Ελλάδας, όσο και στην οργάνωση της δικής τους πολιτικής δράσης. Γιατί όχι, παράλληλα, και στην οργάνωση πρωτοπόρων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Περίγραμμα

Το προτεινόμενο νέο Θεσμικό Πλαίσιο προδιαγράφει λιτό και αποτελεσματικό Κράτος, με προσωποπαγείς θέσεις εκτελεστικών οργάνων εκλεγόμενων άμεσα, υπό συστηματικό δημοκρατικό έλεγχο ουσίας, και με ενσωματωμένο πάγιο, δίκαιο, διαφανές, αυτοματοποιημένο και εκ κατασκευής αναπτυξιακό  φορολογικό σύστημα.

.

Φιλοσοφία

Το προτεινόμενο νέο Θεσμικό Πλαίσιο εδράζεται στο μάλλον άγνωστο δόγμα του Ελληνικού Πολιτισμού : «Οι νόμοι της Ελληνικής σκέψης ταυτίζονται με τους νόμους της πραγματικότητας».

Άμεση συνέπεια του δόγματος είναι η Αριστοτελική άποψη περί ευνομίας. Βάση της είναι το φυσικό δίκαιο, το «εκ φύσεως απορρέον».

Ανάλογα τίθεται και η έννοια του Κράτους. Το Κράτος υπάρχει για τον Πολίτη, όχι ο Πολίτης για το Κράτος. Το Κράτος είναι εργαλείο της Κοινωνίας, όχι η Κοινωνία υπηρέτης του Κράτους και των μανδαρίνων του.

.

Ιστορία

Οι σημερινές αντιλήψεις περί ευνομίας ανάγονται ιστορικά σε ρωμαϊκές αντιλήψεις. Το Κράτος-μπότα ήταν σχεδιασμένο υπέρ των πατρικίων, και ως δυνάστης τόσο των Ρωμαίων πληβείων όσο και των υπόδουλων λαών και των δούλων.

Στα πλαίσια αυτά, σήμερα θεωρούνται φυσιολογικές οι γραφειοκρατικές αντιλήψεις, ιδιαίτερα στον παρεμβατικό ρόλο του Κράτους στην Οικονομία. Έτσι δεν επιδιώκεται η εξάλειψη της γραφειοκρατίας, αλλά απλώς η επιτάχυνση των διαδικασιών με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ισχυρίζομαι ότι η παρούσα πρόταση εκφράζει τις αρχαιοελληνικές αντιλήψεις και τις μεταφέρει εμπλουτισμένες στην σύγχρονη Ελλάδα.

.

Άποψη

Αρκεί η επαναφορά και μόνο του δόγματος του Ελληνικού Πολιτισμού, για να ξημερώσει μία νέα ημέρα για την Ελλάδα και τον Κόσμο. Το δόγμα οδηγεί αβίαστα σε αξιοποίηση της ιστορικής εμπειρίας, καθώς και των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Αυτό το δόγμα αναδύεται στην σοβούσα κρίση. Ασυγκράτητο τελικά. Σε αυτό το πνεύμα ακούγονται ήδη και διαχέονται ευρέως «ηγετικές φωνές από τα κάτω», όπως  «Δεν θα γίνουμε Γερμανοί, θα ξαναγίνουμε Έλληνες» και «Κυριότερος εχθρός της Ελλάδας είναι αυτοί που κάνουν τους Έλληνες».

.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Αναπλαισίωση

Το προτεινόμενο νέο Θεσμικό Πλαίσιο εδράζεται σε νέες πρωτοποριακές αντιλήψεις σε σειρά καίριων θεμάτων. Συγκεκριμένα :

 • Πρώτον, νέα αντίληψη για τον διοικητικό καθορισμό της αξίας περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, μεταφορικά μέσα, επιχειρήσεις), βάσει δήλωσης του δικαιούχου. Αξιοπρεπές «Ρεαλιστικό σύστημα» αντί της γνωστής παρωδίας «αντικειμενικό» «σύστημα».
 • Δεύτερον, νέα αντίληψη για την ανάπτυξη (development), ιδιαίτερα ως προς τον τρόπο ποσοτικής έκφρασής της.
 • Τρίτον, νέα αντίληψη για το εθνικό νόμισμα και το αντίκρισμα του, με βάση τον προτεινόμενο «κανόνα της περιουσίας».
 • Τέταρτον, νέα αντίληψη για την άμεση φορολογία, θεωρώντας το Κράτος πάροχο υπηρεσιών στην περιουσία και τις επιχειρήσεις. Όχι συνεταίρο, και μάλιστα μόνο στα κέρδη.
 • Πέμπτον, νέα αντίληψη για την φορολογία της κατανάλωσης, με φορολόγηση μόνο ορισμένων επιβαρυντικών ειδών. Αποδεικνύεται, θεωρητικά και εμπειρικά, ότι η συλλήβδην φορολόγηση της κατανάλωσης με τον γνωστό Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αντιστρατεύεται ευθέως την κοινωνική ευημερία.
 • Έκτον, νέα αντίληψη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική προτυποποίηση διαδικασιών. Αποκλιμάκωση της γραφειοκρατίας, όχι αυτοματοποίηση ανούσιων διαδικασιών.
 • Έβδομον, νέα αντίληψη για τον κρατικό έλεγχο νομιμότητας. Κατασταλτικός «πέλεκυς του Νόμου», ευφυής και αποτελεσματικός, αντί του αντιπαραγωγικού και αναξιοπρεπούς προληπτικού ελέγχου.
 • Όγδοον, νέα αντίληψη για το Κράτος Πρόνοιας. Παροχές με ευθυκρισία, με έμφαση στο αποτέλεσμα, και όχι πολυδάπανοι μηχανισμοί αφύσικων παροχών.
 • Όγδοον, νέα αντίληψη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ρόλο της στην Κοινωνία και την Πολιτική. Δήμοι αφεντικά στον τόπο τους, οικονομικά αυτοδύναμοι και με βαρύνοντα λόγο στην Εθνική Πολιτική. Ούτε υπηρέτες, ούτε διεκπεραιωτές, ούτε θεατές, ούτε επαίτες.
 • Ένατον, νέα αντίληψη για το Κράτος, ιδιαίτερα ως προς τον επιτελικό ρόλο του και την διάρθρωση της Κυβέρνησης. Όχι πιά υδροκεφαλικός μηχανισμός.
 • Δέκατον, νέα αντίληψη για την Πολιτική Ηθική.
 • Ενδέκατον, νέα αντίληψη για τον Πολιτικό Διάλογο.
 • Δωδέκατον, νέα αντίληψη για την διάκριση των εξουσιών, με σαφώς διακεκριμένους ρόλους και σχέσεις. Πολιτική Οργάνωση, με γενική εφαρμογή του προτεινόμενου «αριστοδημοκρατικού μοντέλου διοίκησης». Όχι στη σημερινή δικτατορία της Εκτελεστικής Εξουσίας, και μάλιστα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
 • Δέκατο τρίτον, νέα αντίληψη για την Εκτελεστική Εξουσία
 • Δέκατο τέταρτον, νέα αντίληψη για την Νομοθετική Εξουσία, με διάσπαση σε Προβουλευτική και Εγκριτική.
 • Δέκατο πέμπτον, νέα αντίληψη για τον Πολιτικό Έλεγχο, με ειδική Ελεγκτική Εξουσία..
 • Δέκατο έκτον, νέα αντίληψη για την πολιτική ψήφο, με την θεσμοθέτηση της προτεινόμενης «δημόσιας ψήφου». Άλλος κόσμος.

.

Συνεχίστε στη 2η σελίδα (…)


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.