Σχέδιο επί χάρτου – The Analyst
Χωρίς κατηγορία

Σχέδιο επί χάρτου

Σχέδια-επί-χάρτου

Η κυβέρνηση, με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, ευελπιστεί σε ένα θαύμα, το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα στην Ελλάδα – στην ισοσκέλιση εσόδων και εξόδων, παρά τις γιγαντιαίες χρηματοδοτικές ανάγκες του 2015.  

 .

Η κατάθεση ενός για πρώτη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού από την κυβέρνηση, όσον αφορά το 2015, θεωρήθηκε από την ίδια ως μία χαρμόσυνη είδηση για τους Έλληνες – αν και δημιουργεί προβληματισμούς, γνωρίζοντας πως για το ίδιο έτος η Γαλλία δεν θα σεβαστεί το όριο του ελλείμματος ύψους 3%, το οποίο απαιτείται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες.

Φυσικά η Γαλλία δεν έχει τα προβλήματα της Ελλάδας, αφού δεν χρεοκόπησε, ενώ δανείζεται χωρίς κανένα πρόβλημα από τις αγορές. Εν τούτοις, είναι δύσκολο να αποδεχθεί κανείς πως η χώρα μας έχει περισσότερες δυνατότητες από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης – συμπεριλαμβανομένης της μη αντίδρασης των ήδη εξαθλιωμένων Πολιτών, απέναντι στην συνεχιζόμενη πολιτική λιτότητας που θα ακολουθηθεί και το 2015. Τα βασικά μεγέθη τώρα του ελληνικού προϋπολογισμού είναι τα εξής:

.

(α)  Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 22,5% του εργατικού δυναμικού, από 24,5% το 2014. Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6%. Με δεδομένο βέβαια το ότι, η ανεργία ευρίσκεται στο 27% σήμερα (γράφημα), δύσκολα μπορεί να συμφωνήσει κανείς με τη συγκεκριμένη παραδοχή.

 .

Ελλάδα-–-η-εξέλιξη-της-ανεργίας-στη-χώρα.

Ελλάδα – η εξέλιξη της ανεργίας στη χώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Αρχής. Όπως γίνεται φανερό, όταν από το 2013, η ανεργία μειώθηκε μόλις κατά 0,8%, είναι δύσκολο κανείς να πιστέψει πως ξαφνικά θα φθάσει στο 22,5%, μια μείωση δηλαδή της τάξης του 4,5% και μάλιστα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

 .

(β)  Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 5,4 δις € ή στο 2,9% του ΑΕΠ – περίπου στο στόχο του προγράμματος. Έτσι, προβλέπεται αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς νέες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις των Πολιτών.

Η κυβέρνηση εννοεί προφανώς ότι, δεν θα αυξηθούν μεν οι φορολογικοί συντελεστές ή δεν θα επιβληθούν νέοι φόροι, αλλά θα αυξηθούν τα έσοδα είτε λόγω της ανόδου του ΑΕΠ, είτε με την καλύτερη «επίβλεψη» των φορολογουμένων – ενδεχομένως δε με τη μέθοδο της κατάργησης ορισμένων απαλλαγών όπως, για παράδειγμα, όσον αφορά τους λογαριασμούς των κινητών που αναφέρει.

(γ)  Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται για πρώτη φορά ισοσκελισμένο. Εκτιμάται δημοσιονομικό έλλειμμα 0,2% το 2015, από 0,8% το 2014 και 1,9% το 2013. Το «επίτευγμα» αυτό οφείλεται βέβαια, σε μεγάλο βαθμό, στα χαμηλά επιτόκια, με τα οποία δανείζεται η Ελλάδα από την Τρόικα – αφού υπολογίζονται τόκοι 5,9 δις €, από τουλάχιστον 16 δις € που θα δαπανούταν, εάν η χώρα απευθυνόταν στις αγορές.

(δ)  Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 316 δις € ή στο 168% του ΑΕΠ – πως θα μειωθεί δηλαδή κατά 7% του ΑΕΠ, έναντι του 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στην επίτευξη σημαντικού πρωτογενούς πλεονάσματος, με την έννοια πως δεν θα αυξηθεί σημαντικά το έλλειμμα (οπότε το χρέος), καθώς επίσης στη μεγέθυνση της οικονομίας (αύξηση του ΑΕΠ).

Κατά την άποψη μας όμως, γνωρίζοντας πως το δημόσιο χρέος στις 30.06.2014 ήταν στα 322,39 δις € (πηγή), θα είναι πολύ δύσκολη η μείωση του – πόσο μάλλον όταν το ΑΕΠ δεν αυξηθεί, όσο θα ήθελε η κυβέρνηση. Στο παρακάτω γράφημα δε, φαίνεται πως η σχέση χρέους προς ΑΕΠ ευρίσκεται στο 175,1% – οπότε είναι μάλλον δύσκολη η πτώση του στο 160%.

 .

Ελλάδα-–-η-εξέλιξη-του-δημόσιου-χρέους-της-χώρας-ως-ποσοστό-επί-του-ΑΕΠ-της.

Ελλάδα – η εξέλιξη του δημόσιου χρέους της χώρας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της.

 .

(ε)  Οι δαπάνες για τόκους χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπονται να διαμορφωθούν στα 5,9 δις €. Και εδώ υπάρχουν «ενστάσεις», εάν υπολογίζονται σωστά οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας από την S&P (άρθρο). Εάν είναι πράγματι 43 δις €, ενώ η Ευρώπη έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να συμμετέχει σε μία νέα «διάσωση» μας, τότε δύσκολα μπορεί κανείς να προβλέψει τα επιτόκια δανεισμού, οπότε τους τόκους.

(στ)  Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 50,7 δις €, αυξημένα περίπου κατά 1 δις € έναντι του 2014. Η παραδοχή δεν φαίνεται παράλογη, πόσο μάλλον εάν πράγματι αυξηθεί το ΑΕΠ.

(ζ)  Οι πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 41,8 δις € – κυρίως λόγω της προβλεπόμενης καταβολής αυξημένων αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εν ενεργεία και συνταξιούχων.

(η)  Το ύψος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 6,4 δις € – όσο προβλέπονταν και στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Αυτό θα δημιουργήσει σίγουρα προβλήματα στον προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης – αφού οι εκτιμήσεις που την αφορούν βασίζονται στη σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, στην ανάκαμψη των επενδύσεων, καθώς επίσης στην ενίσχυση των εξαγωγών.

Όμως, εάν η κατανάλωση δεν σταθεροποιηθεί, πόσο μάλλον εάν μειωθεί λόγω των φόρων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να αυξάνονται σε απόλυτα μεγέθη, τότε δεν πρόκειται να υπάρξουν επενδύσεις (κανένας δεν επενδύει όταν μειώνεται η ζήτηση), οπότε ούτε και αύξηση των εξαγωγών. Εάν λοιπόν το κράτος δεν επέμβει, αυξάνοντας τουλάχιστον τις δικές του επενδύσεις, η ανάπτυξη θα παραμείνει «όνειρο θερινής νύχτας».

.

Ολοκληρώνοντας, υπάρχουν και οι θετικές ειδήσεις, οι οποίες προέρχονται φυσικά μόνο από τον ιδιωτικό τομέα: το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθώς επίσης η μείωση του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα, σε απόλυτα μεγέθη (όχι ως προς το ΑΕΠ, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε ελεύθερη πτώση).

.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!