Νέα τραπεζική βόμβα 145 δις € – The Analyst
Χωρίς κατηγορία

Νέα τραπεζική βόμβα 145 δις €

Η εγκληματική πολιτική λιτότητας, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση των χρεών με νέα χρέη, δημιούργησαν μία καινούργια «εστία πυρκαγιάς» στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης -μία βόμβα καλύτερα, ύψους 145 δις €.

Αναλυτικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό νότο, δανείζονται με επιτόκια διαφορετικού ύψους, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους – για κεφάλαια κίνησης, για επενδύσεις κοκ.

Για παράδειγμα, το μέσο επιτόκιο δανεισμού στην Ιταλία είναι 4,5%, στην Ισπανία 5,5% και στην Πορτογαλία 7,5% – γεγονός που διαστρεβλώνει τις συνθήκες ανταγωνισμού, σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ουσιαστικά δε, στις περισσότερες χώρες του νότου, τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι επιχειρήσεις, δύσκολα μπορούν να δανεισθούν από τις τράπεζες τους.

Περαιτέρω διαπιστώνεται ότι, οι επί μέρους ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δεν είχαν αξιόλογα αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, οι διευκολύνσεις της ΕΚΤ προς τις τράπεζες της Ευρωζώνης, με τη βοήθεια των LTRO (Longer Term Refinancing Operations), τέλη του 2011 και αρχές του 2012, 1 τρις € συνολικά (τριετούς χρονικής διάρκειας, με βασικό επιτόκιο 1%), δεν βοήθησαν καθόλου – αφού τα ποσά αυτά δεν έφτασαν ποτέ στην πραγματική οικονομία.

Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως από τις ισπανικές και ιταλικές τράπεζες, για την καλυτέρευση της κεφαλαιακής τους επάρκειας – επίσης, για την αγορά ομολόγων του δημοσίου των χωρών τους, μετά από πιέσεις που τους ασκήθηκαν από τις πολιτικές ηγεσίες των κρατών τους.

Σύμφωνα τώρα με την ΕΚΤ, στα τέλη Μαρτίου του 2013, οι εμπορικές τράπεζες έχουν επισφαλείς ουσιαστικά απαιτήσεις απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 145 δις € – όπου σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, με βάση άλλα οικονομικά ινστιτούτα, το 60% περίπου θεωρείται ως μη εισπράξιμο,

Για να μπορέσει τώρα η ΕΚΤ να προστατεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα από ενδεχόμενες χρεοκοπίες, σκέφτεται να μεταφέρει τα επισφαλή δάνεια των τραπεζών του ευρωπαϊκού Νότου στον Ισολογισμό της – υπό την προϋπόθεση ότι, οι επιχειρήσεις-πελάτες των εμπορικών τραπεζών θα έχουν πιστοληπτική βαθμίδα Α, πιστοποιημένη από δύο τουλάχιστον εταιρείες αξιολόγησης.

Η διαδικασία αυτή, εάν τελικά αποφασιζόταν, θα λάμβανε χώρα με τη βοήθεια των γνωστών μας ABS (Asset Backed Securities) – δηλαδή, με την «τιτλοποίηση» των πιστωτικών απαιτήσεων. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα σήμαινε φυσικά ότι, η ΕΚΤ θα αναλάμβανε το ρόλο της «κακής τράπεζας» (Bad Bank) της Ευρωζώνης – κάτι με το οποίο πολύ δύσκολα θα συμφωνούσε η Γερμανία.

Επειδή όμως ο εξαιρετικά φιλόδοξος κ. Asmussen, το μέλος της ΕΚΤ, είναι αφενός μεν ειδικός στις «τιτλοποιήσεις» (ενώ υποστήριζε τα δηλητηριώδη αυτά χρηματοπιστωτικά εργαλεία, όταν ήταν ακόμη στο υπουργείο οικονομικών της χώρας του – πιθανότατα με ιδιοτέλεια), αφετέρου είναι Γερμανός, ίσως ξεπεραστεί το πρόβλημα.

Συνεχίζοντας, τα σχέδια της ΕΚΤ δεν είναι μόνο τα παραπάνω – αφού μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει δημιουργήσει μία «ομάδα κρούσης» (Task Force), με στόχο την αναβίωση της «πεθαμένης» αγοράς των ABS. Η συγκεκριμένη τράπεζα ενδιαφέρεται σε μεγάλο βαθμό για τις αναχρηματοδοτήσεις της ΕΚΤ, ενώ έχει τη δυνατότητα να τιτλοποιεί τα δάνεια, τα οποία έχει χορηγήσει η ίδια – με στόχο την πώληση τους.

Με τον τρόπο αυτό, οι εμπορικές τράπεζες θα μπορούσαν να «τιτλοποιήσουν» τα επισφαλή δάνεια τους, πουλώντας τα αμέσως μετά – είτε απ’ ευθείας στην ΕΚΤ, είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αφού δεν υπάρχουν άλλοι αγοραστές.

Φυσικά στο τέλος, εφ όσον υπάρξουν απώλειες, ζημίες δηλαδή, θα «κοινωνικοποιηθούν» – απλούστερα, θα επιβαρυνθούν ξανά οι φορολογούμενοι Πολίτες.

Ολοκληρώνοντας, το επόμενο μεγάλο πρόβλημα της Ευρωζώνης, η οποία πολύ δύσκολα θα αποφύγει τη διάλυση της, θα είναι αναμφίβολα η Γαλλία – ειδικά λόγω της μείωσης της βιομηχανικής της παραγωγής (σχήμα που ακολουθεί), για τρίτο συνεχή μήνα.

Βιομηχανική Παραγωγή Γαλλίας *Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση.

Βιομηχανική Παραγωγή Γαλλίας
*Πατήστε στην εικόνα για μεγέθυνση.

Κλείνοντας, η γαλλική παραγωγή αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 11,2% – ενώ, σύμφωνα με την Κομισιόν, το κόστος εργασίας (μισθοί), καθώς επίσης οι φορολογικές πιέσεις, αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη (μόλις 0,1% το 2013) και στην απασχόληση της χώρας.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!