Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ – The Analyst
ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες κερδοσκοπούσαν εις βάρος των κυπριακών, με χρήματα που δανείζονταν με μηδενικό επιτόκιο από την ΕΚΤ – όταν το βρώμικο παιχνίδι τους έμοιαζε να τελειώνει, εξασφάλισαν τον απαραίτητο χρόνο για να μην ζημιώσουν, με τη βοήθεια της ΕΚΤ

Ο εν ψυχρώ βιασμός και η εκ προμελέτης δολοφονία της Κύπρου, δεν θα ήταν δυνατόν να συμβούν, εάν δεν υπήρχαν «Εφιάλτες» εντός των τειχών της. Η επιμονή των πολιτών της όμως να συνεχίσουν να μένουν στο ίδιο σπίτι με τους βιαστές και δολοφόνους τους, είναι σίγουρα μαζοχιστική – αφού είναι πολύ πιθανόν ότι θα συνεχίσουν να βιάζονται, καθώς επίσης να δολοφονούνται, για πολλά από τα επόμενα χρόνια”.

 

Άρθρο

Αρκετοί αναρωτιούνται σχετικά με το μέλλον της Ευρωζώνης, διαισθανόμενοι προφανώς ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά – επί πλέον στα λάθη και στις παραλείψεις, οι οποίες έχουν δυστυχώς διαπιστωθεί κατά καιρούς.

Εν τούτοις, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα από ένα λάθος, σε σχέση με το να είναι σκόπιμο – πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μία πολύ μεγάλη απάτη, όπως διαπιστώνεται στην περίπτωση της Κύπρου (σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ). Ειδικότερα τα εξής:

Τόσο πριν, όσο και μετά τη διαγραφή χρέους της Ελλάδας (PSI), η κυπριακή κυβέρνηση τόνιζε συνεχώς ότι, η συγκεκριμένη διαδικασία θα απειλούσε τις τράπεζες της χώρας της – ενώ τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου ήταν σε πολλούς γνωστά (άρθρο μας).

Σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις αρχές του 2012, οι δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες (Λαϊκή, Τράπεζα Κύπρου), έπρεπε (α)  είτε να χρεοκοπήσουν(κατά το παράδειγμα της Ισλανδίας), (β)  είτε να διασωθούν, μέσω κάποιου πακέτου στήριξης – να αναδιαρθρωθούν, να ανακεφαλαιοποιηθούν ή να ληφθούν οποιαδήποτε άλλα ανάλογα μέτρα, αφού οι ζημίες στους ισολογισμούς τους υπολογίζονταν στα 11 δις € (ποσόν που αντιστοιχεί με το 60% περίπου του ΑΕΠ της χώρας).  

Εάν όμως συνέβαινε κάτι τέτοιο, εάν δηλαδή αντιδρούσε σωστά και έγκαιρα η Ευρωζώνη, τότε θα δημιουργούνταν μεγάλα προβλήματα σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της – επειδή στις αρχές του 2012 οι τράπεζες της Ευρωζώνης, κυρίως οι γερμανικές και οι γαλλικές, είχαν ακόμη καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες ύψους 20 δις € (παρά το ότι είχαν ήδη αποσύρει το 2011 μεγάλα ποσά – Διάγραμμα Ι). 

ΓΡΑΦΗΜΑ - Η απότομη απομείωση Ευρωπαϊκών καταθέσεων από την Κύπρο

Στο Διάγραμμα Ι, η μαύρη γραμμή αφορά τις τοποθετήσεις των γερμανικών και των γαλλικών τραπεζών στην Κύπρο, οι οποίες απέσυραν μαζικά τα χρήματα τους το 2011. Η κόκκινη γραμμή αφορά τις καταθέσεις των Κυπρίων – επιχειρήσεων και ιδιωτών. Τέλος, η κίτρινη αφορά τις καταθέσεις των Ρώσων, ενώ η πράσινη τις τοποθετήσεις τραπεζών εκτός Ευρωζώνης. Όπως φαίνεται καθαρά, μόνο η μαύρη γραμμή εμφάνισε απότομη μείωση των τοποθετήσεων – ενώ οι άλλες είτε παρέμειναν σταθερές, είτε αυξήθηκαν ελαφρά.

Συνεχίζοντας, η Ευρωζώνη θα έπρεπε ήδη το 2012 να συμφωνήσει είτε να διασώσει την Κύπρο (Bailout), είτε να αναδιαρθρώσει τις κυπριακές τράπεζες – επειδή το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν ετοιμοθάνατο. Όμως, αυτό θα ζημίωνε τόσο τις γαλλικές, όσο και τις γερμανικές τράπεζες – οι οποίες θα υποχρεώνονταν να συμμετέχουν στην “δήμευση” των καταθέσεων.

Στα πλαίσια αυτά είναι φανερό πως η Τρόικα καθυστέρησε τη διάσωση της Κύπρου, το “Bailout” δηλαδή, έως ότου να γίνει υποχρεωτικά “Bailin – όπως αποκαλείται η συμμετοχή των μετόχων, των ομολογιούχων, καθώς επίσης των καταθετών, στη διάσωση των τραπεζών.

Στην Ελλάδα η διαδικασία διάσωσης ήταν πολύ πιο σύντομη, επειδή εδώ οι τράπεζες των δύο ηγετικών χωρών της Ευρωζώνης είχαν αποσυρθεί γρηγορότερα – αφού το 80% των δανείων, τα οποία δόθηκαν στην πατρίδα μας πριν από το PSI, οδηγήθηκε στις τράπεζες των έντιμων “εταίρων” μας.

Σε σύγκριση τώρα με το 2010, οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατάφεραν να αποσύρουν συνολικά 50 δις € από την Κύπρο, πριν από τη “δήμευση” που αποφασίσθηκε – ένα ποσόν που χωρίς καμία αμφιβολία συνέβαλλε τα μέγιστα στην ασθένεια, καθώς επίσης στη μετέπειτα κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου.

Ενδεχομένως δε, τα υπόλοιπα 10 δις € που έχουν ακόμη απομείνει στην Κύπρο να μην υποστούν διαγραφή – επειδή πιθανότατα είναι τοποθετημένα στις άλλες τράπεζες και όχι στην Κύπρου ή στη Λαϊκή (η άλλη απάτη).

Εκτός αυτού, δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξίσου δικτυωμένες με την Πολιτική – οπότε ίσως κάποιες δεν είχαν την απαιτούμενη εσωτερική πληροφόρηση, με τη βοήθεια της οποίας θα απέσυραν έγκαιρα τα χρήματα τους.

 

Η ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι τράπεζες της Γαλλίας και της Γερμανίας, λόγω των χαμηλών επιτοκίων δανεισμού, δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη κερδοφορία στις χώρες τους – μέσω της παροχής δανείων εκεί.

Εάν όμως τοποθετούσαν τα χρήματα τους στην Κύπρο, είτε σαν αποταμιεύσεις, είτε προθεσμιακά, με διάρκεια ενός έτους, μπορούσαν να επιτύχουν επιτόκια μεταξύ 2,8% και 4,9% – όταν το επιτόκιο στις χώρες τους ήταν μόλις 0,55% (Πίνακας Ι).     

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Επιτόκια καταθέσεων

Ποσοστό Επιτοκίου

Τύπος κατάθεσης και χώρα

 

 

0,55%

German Overnight Deposit

1,1%

Cyprus Overnight Deposit

2,8%

Cyprus Savings Deposit (1 year)

4,9%

Cyprus Time Deposit (1 year)

Πηγή: ΕΚΤ

Πίνακας: Β. Βιλιάρδος      

Βέβαια, για να κερδίσουν περισσότερα, θα έπρεπε πραγματικά να αφήσουν τα χρήματα τους στην Κύπρο, όπως φαίνεται από τον Πίνακα Ι – έτσι ώστε να πάρουν τους τόκους και να μην έχουν ζημίες. Επομένως, δεν μπορεί παρά να υποθέσει κανείς ότι, δεν απέσυραν όλες τις τοποθετήσεις τους αμέσως, επειδή δεν ήθελαν να χάσουν τα κέρδη τους – οπότε έπρεπε να περιμένουν ένα χρόνο.

Φυσικά, δεν θα μπορούσαν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες να διακινδυνεύσουν κάτι τέτοιο, εάν δεν είχαν τη βοήθεια της κεντρικής τράπεζας της Ευρωζώνης (ΕΚΤ) – οπότε του διοικητή της, της κυβέρνησης της Γερμανίας, καθώς επίσης της Γαλλίας.   

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συμπερασματικά, η διάσωση της Κύπρου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία “αηδιαστική” ιστορία εσωτερικής πληροφόρησης και απάτης.

Σε γενικές γραμμές δε, οι ευρωπαϊκές τράπεζες κερδοσκοπούσαν εις βάρος των κυπριακών, με χρήματα τα οποία δανείζονταν με μηδενικό επιτόκιο από την ΕΚΤ. Αργότερα, όταν το βρώμικο παιχνίδι τους έμοιαζε να τελειώνει, εξασφάλισαν το απαραίτητο χρόνο για να μην ζημιώσουν – με τη βοήθεια της ΕΚΤ.

Εάν αυτό δεν είναι διαφθορά και διαπλοκή της χειρίστης μορφής, μπροστά στις οποίες η πολιτική διαφθορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο φαίνονται παιδαριώδεις, τότε τι είναι; Γιατί θα πρέπει να πληρώσουν οι απλοί πολίτες της Κύπρου (της Ελλάδας, της Ιρλανδίας κλπ.) το λογαριασμό της απίστευτης αυτής απάτης;

Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατόν ποτέ να ακολουθήσει η τραπεζική, η πολιτική και η δημοσιονομική ένωση της Ευρωζώνης, χωρίς την οποία είναι καταδικασμένο το ευρώ, υπό αυτές τις προϋποθέσεις;

Τέλος, πως θα μπορούσαμε να έχουμε “εταίρους”, οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, εξαπατώντας αφενός μεν τους δικούς τους πολίτες, αφετέρου όλους εμάς τους υπόλοιπους Ευρωπαίους;

 

ΥΓ: Είναι προφανές πως εάν θέλουμε να διατηρηθεί το ευρώ, η ειρήνη και η δημοκρατία στην ήπειρο μας, υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος: να φύγει η Γερμανία από τη Ευρωζώνη (εξοφλώντας μας φυσικά αυτά που μας οφείλει από χρόνια τώρα, τις πολεμικές επανορθώσεις, τις οποίες πάρα πολύ σωστά φαίνεται πως θα απαιτήσει επιτέλους η Ελληνική κυβέρνηση).  

Όπως αποδεικνύεται πλέον, είχαν δίκιο οι Βρετανοί όταν έλεγαν πως η απόφαση τους να μην συμμετέχουν στο κοινό νόμισμα βασιζόταν στο ότι, είναι αδύνατον να έχει μέλλον με τη Γερμανία «εταίρο».

Το απίστευτο μισθολογικό dumping που εφαρμόζει «μερκαντιλιστικά» η χώρα, έτσι ώστε να πετυχαίνει πλεονάσματα στο εμπορικό της ισοζύγιο, ζώντας εις βάρος όλων των άλλων κρατών και εντείνοντας τις «ευρωπαϊκές ασυμμετρίες», αποδεικνύεται ακόμη μία φορά από την επίσημη διαμαρτυρία του Βελγίου στην Κομισιόν.

Ειδικότερα, όταν ο υπουργός οικονομικών του Βελγίου επισκέπτεται τα σφαγεία στη χώρα του, ακούει πάντοτε τα ίδια παράπονα: εργάτες από την Α. Ευρώπη δουλεύουν 60 ώρες την εβδομάδα στα γερμανικά σφαγεία, αμειβόμενοι με 400-600 € μηνιαία – το χειρότερο δε είναι πως κάτι τέτοιο δεν είναι παράνομο, αφού δεν υπάρχει νομοθεσία περί κατώτατου μισθού στη Γερμανία.  

Οι επιχειρήσεις του Βελγίου (επίσης της Γαλλίας και της Ολλανδίας) κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν, επειδή δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις γερμανικές. Για παράδειγμα, πάντοτε σύμφωνα με τον υπουργό, είναι φθηνότερο το να μεταφέρουν τα βελγικά μοσχάρια στη Γερμανία, να γίνει εκεί η επεξεργασία τους, να τα μεταφέρουν πίσω στο Βέλγιο και μετά να τα πουλήσουν.

Όπως υπολογίζεται, υπάρχουν 7,5 εκ. χαμηλά αμειβόμενοι στη Γερμανία, οι οποίοι εργάζονται για 3-4 € την ώρα, τις περισσότερες φορές ανασφάλιστοι – με αποτέλεσμα να κατηγορείται η χώρα από το Βέλγιο για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες «μεθοδεύσεις» της Γερμανίας, η συμπεριφορά των τραπεζών της στο θέμα της Κύπρου είναι χαρακτηριστική – δυστυχώς με τη συμμετοχή ορισμένων  γαλλικών τραπεζών.

Στα πλαίσια αυτά, οφείλουμε να προσέξουμε τις δικές μας τράπεζες, όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση τους (γίνεται με δικά μας χρήματα, αφού ο προϋπολογισμός μας επιβαρύνεται με περίπου 50 δις €), έτσι ώστε να μην «αφελληνισθούν» – ειδικά ίσως την Εθνική, στην οποία είναι υποθηκευμένη η μισή Ελλάδα (τρόπος του λέγειν).

 

Σημείωση: Πρωινή ραδιοφωνική συνομιλία στην «Νέα Κρήτη», με θέμα την ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών, τη Δευτέρα 08.04.2013, όταν οι μετοχές πολλών τραπεζών κατέρρεαν (-30%). Πατήστε εδώ.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.