Η τριπλή ληστεία των Ελλήνων – The Analyst
Κοινοβουλευτικές Εργασίες Σχολιασμός Επικαιρότητας

Η τριπλή ληστεία των Ελλήνων

.

Εάν έλεγε κανείς πάντως στους Πολίτες, ότι θα δημευθεί ονομαστικά το 15% των καταθέσεων τους ή ότι θα μειωθούν 15% τα εισοδήματα τους, θα γινόταν επανάσταση – ενώ με τον πληθωρισμό που έχει το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά χωρίς να γίνεται αντιληπτός, δεν αντιδράει κανείς. Δεν ζητάει δηλαδή κανένας ανάλογες αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων – ούτε ανάλογα χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, ούτε ανάλογα υψηλότερους τόκους.  Συμπερασματικά λοιπόν οι Έλληνες απομυζώνται τόσο από το κράτος, όσο και από τις τράπεζες – με την έννοια πως ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων τους, μεταφέρεται σε αυτούς. 

.

Κοινοβουλευτική Εργασία  

Θα ξεκινήσουμε από την τριπλή ληστεία που υφίστανται οι Έλληνες, χωρίς δυστυχώς να το έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει – επειδή οι συνέπειες του πληθωρισμού δεν είναι εύκολα κατανοητές. Ειδικότερα, ληστεύονται ως εξής:

(α) Από τη μείωση των εισοδημάτων τους, μισθών και συντάξεων, μέσω της μείωσης της αγοραστικής τους αξίας – αφού με τα ίδια χρήματα καλούνται να πληρώσουν πολύ πιο ακριβές τιμές. 

Εν προκειμένω, οφείλει να γνωρίζει κανείς πως ο πληθωρισμός του 2023, είναι επί πλέον αυτού του 2022. Δηλαδή, εάν αυξήθηκαν το 2022 οι τιμές κατά 9,5% και το 2023 κατά 6%, τότε είναι ακριβότερες κατά 15,5% σε σχέση με το 2021.

Τα τρόφιμα βέβαια, στα οποία καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους οι φτωχοποιημένοι Πολίτες, αυξήθηκαν υπερδιπλάσια – όπως άλλωστε τα ενοίκια και πολλά άλλα.

(β) Από την άνοδο των φόρων, αφού η κυβέρνηση διατηρεί τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές, στις αυξημένες τιμές – όπως για παράδειγμα τον ΦΠΑ.

Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν κόστιζε 10 €, με ΦΠΑ 24% το κράτος εισέπραττε 2,40 € – ενώ όταν η τιμή του αυξήθηκε στα 20 €, τότε το κράτος εισπράττει 4,80 €.

Το γεγονός αυτό φαίνεται από την άνοδο των φορολογικών εσόδων, το πρώτο δίμηνο του 2023 – η οποία ήταν 1,3 δις €, πάνω από το στόχο του προϋπολογισμού, με πλεόνασμα 4,8 δις €. Ποιος πληρώνει αυτήν την άνοδο; Όλοι εμείς.

(γ) Από τη δήμευση των καταθέσεων τους – όπου, στα 180 δις € καταθέσεις, η απώλεια ήταν περί τα 17 δις € το 2022 και θα είναι πάνω από 9 δις € επί πλέον το 2023.

Οι τόκοι εδώ που θα μπορούσαν να αφαιρεθούν, είναι αμελητέοι – αφού οι τράπεζες προσφέρουν επιτόκιο πολύ κάτω του 1%.

Εάν έλεγε κανείς πάντως στους Πολίτες, ότι θα δημευθεί ονομαστικά το 15% των καταθέσεων τους ή ότι θα μειωθούν 15% τα εισοδήματα τους, θα γινόταν επανάσταση – ενώ με τον πληθωρισμό που έχει το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά χωρίς να γίνεται αντιληπτός, δεν αντιδράει κανείς.

Δεν ζητάει δηλαδή κανένας ανάλογες αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων – ούτε ανάλογα χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, ούτε ανάλογα υψηλότερους τόκους.  

Συμπερασματικά λοιπόν οι Έλληνες απομυζώνται τόσο από το κράτος, όσο και από τις τράπεζες – με την έννοια πως ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων τους, μεταφέρεται σε αυτούς. 

Συνεχίζοντας τώρα στο σχέδιο νόμου επί ορισμένων μόνο άρθρων, στην ουσία προσφέρονται ψίχουλα, όπου προσφέρονται, σε σχέση με τη ληστεία που διεξάγεται – ελπίζοντας να γίνει κάποια στιγμή κατανοητή η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης από τους Πολίτες. 

Το γεγονός αυτό φαίνεται από το άρθρο 1, από το σκοπό του σχεδίου νόμου, όπου παρέχονται κάποιες αστείες αυξήσεις σε συνταξιούχους και στρατιωτικούς – για τις οποίες υπάρχουν ήδη αντιδράσεις.

Επίσης από το συνεχώς αυξανόμενο ιδιωτικό χρέος, για το ύψος του οποίου ζητήσαμε ενημέρωση – ενώ αναβιώνει εδώ το καθεστώς ρύθμισης των χρεών προς την ΑΑΔΕ, προς τους ΟΤΑ και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς τουλάχιστον να διαγραφούν οι τοκογλυφικοί τόκοι και οι προσαυξήσεις.

Παραμένει βέβαια το πρόβλημα των πλειστηριασμών και των κόκκινων δανείων που θα αυξηθούν, λόγω μίας ακόμη ανόδου των επιτοκίων της ΕΚΤ – όπου στο παράδειγμα ενός δανείου ύψους 100.000 €, αυξάνεται η μηνιαία δόση κατά 187 €.

Στο άρθρο 3, αναβιώνει το καθεστώς ρύθμισης των 120 δόσεων – σημειώνοντας πως, με βάση τις αρχικές ρυθμίσεις του Ν4611/2019, η ελάχιστη δόση πρέπει να είναι 20 € και το επιτόκιο 3%, με τα τότε άρθρα 98 και 99. Ισχύει και στο σημερινό νομοσχέδιο;  

Η ρύθμιση διακόπτεται, εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις – κάτι που θεωρούμε πολύ αυστηρό υπό τις συνθήκες που έχουμε περιγράψει προηγουμένως, αλλά κρίνουμε θετικό το ότι παρέχεται ενημερότητα.

Εδώ θα πρέπει να ενημερωθούμε για τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης ρύθμισης – ειδικά για το πόσοι την έχασαν και για τα συνολικά ποσά.

Οφείλουμε να σημειώσουμε δε, πως το καθεστώς ρυθμίσεων του 2019 επανήλθε το 2021 – οπότε μάλλον δεν αρκεί και θα πρέπει να δοθούν 240 δόσεις, όπως σας έχουμε προτείνει.

Με βάση πάντως την έκθεση της ΑΑΔΕ για το 2021 και τη σελίδα 21 που θα καταθέσουμε στα πρακτικά, οι εισπράξεις του 2021, έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, ανήλθαν σε 2.316,4 εκ. € – δηλαδή μόλις στο 2,8%.

Επομένως πρόκειται  για αμελητέα ποσά που δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά απλά το μεταθέτουν στο μέλλον επαυξημένο – οπότε για μία ωρολογιακή βόμβα που κάποτε θα εκραγεί, όπως ο σιδηρόδρομος στα χέρια της σημερινής κυβέρνησης.

Επισημαίνεται επίσης από την ΑΑΔΕ ότι, το 41,4% των εισπράξεων του 2021, έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών, προέρχεται από το πλέον πρόσφατο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της συγκεκριμένης κατηγορίας – το οποίο αφορά την περίοδο 1/12/2019 έως 30/11/2020.

Συμπεραίνεται λοιπόν πως για τις παλαιότερες οφειλές, είναι πιο δύσκολη η είσπραξη – ενώ, όπως φαίνεται, οι πιο δραστήριες ήταν οι πρόσφατες οφειλές του 2021 που ανήλθαν σε 1.411,2 εκ. €, ή πάνω από το μισό των εισπράξεων από ρυθμίσεις.

Στο άρθρο 4, έχουμε ένα νέο καθεστώς αλλά ανάλογο του προηγουμένου – όπου όμως υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά την 1.11.2021, έως και την 1.2.2023.

Τι προβλέπεται για τις οφειλές από το 2018 έως το 2021; Με τις συνεχείς τροπολογίες της κυβέρνησης βέβαια μπορεί να μας ξέφυγε κάτι – οπότε παρακαλούμε να διευκρινισθεί. 

Εδώ υπάρχουν παρόμοιοι περιοριστικοί παράμετροι με τις 120 δόσεις παραπάνω, ως προς το ποιοι εντάσσονται – οι συνεπείς τους άρθρου 5, όπου θα θέλαμε να ρωτήσουμε γιατί μόνο αυτοί.

Είναι πάντως θετικά τα παρόμοια ευεργετήματα – ως προς ενημερότητα και την αναστολή εκτέλεσης του άρθρου 8.

Το ελάχιστο ποσόν της μηνιαίας δόσης ανέρχεται εδώ στα 30 €, κατά την παρ. 5. Είναι διαφορετικό από τα 20 € που αναφέραμε στο άρθρο 3;

Θα ισχύσουν δε από τον Απρίλιο, επειδή θα πρέπει να έχει κατατεθεί, μεταξύ άλλων, η δήλωση του 2022. Πώς θα παίρνονται στοιχεία από το σύστημα εδώ, αφού σε προηγούμενη ερώτηση μας για το market pass, όπου δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν τυχόν οικογενειακή και οικονομική επιδείνωση του 2022,  είπατε πως δεν γίνεται πριν ολοκληρωθούν όλες οι δηλώσεις;

Στο άρθρο 6, στην παρ. 1, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς, όπου δεν υπήρχε αύξηση επιτοκίων, ορίζεται ως μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ της ΤτΕ + 0,25% έως 36 δόσεις και 1,5% για 36 έως 72 –   οπότε, εάν το επιτόκιο της ΤτΕ ήταν μέχρι πριν την αύξηση της ΕΚΤ 3,75%, όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά, θα πρέπει να είναι 4% και 5,5%.  Θα αυξηθεί με νέα άνοδο των επιτοκίων της ΕΚΤ;

Στην παρ. 3, η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται στο 15 %. Δεν πρόκειται για μία απαράδεκτα τοκογλυφική επιβάρυνση που θα πρέπει να ξανασκεφθείτε; 15% τόκος το μήνα, Είναι δυνατόν;

Στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι, τυχόν δικαιώματα που αποκτήθηκαν ή αξιώσεις τρίτων, δεν αντιτάσσονται έναντι του κατάσχοντος Δημοσίου. Αφορά και τις τράπεζες;

Εάν ναι, τότε συμφέρει τις τράπεζες να οδηγηθεί σε χρεωκοπία ο οφειλέτης, επειδή ο νέος πτωχευτικός νόμος έκτρωμα τους παρέχει ειδική μεταχείριση – ελπίζοντας  να κάνουμε λάθος και εάν ναι, να μας εξηγήσετε πού.

Με το άρθρο 13, παρέχεται εξουσιοδότηση σε Υπουργό και Διοικητή της ΑΑΔΕ, να θέσουν τις παραμέτρους της ρύθμισης – οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές για την επιλεξιμότητα, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν σε άλλες περιπτώσεις. Επομένως επιφυλασσόμαστε –  ειδικά επειδή παρεμβάλλονται οι εκλογές.

Στο άρθρο 15 αναφέρεται ότι, οι κύριοι ή ψιλοί κύριοι ή επικαρπωτές ή επιφανειούχοι των ακινήτων, ευθύνονται σε ολόκληρο, μαζί με τους υπόχρεους για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. – γεγονός που σημαίνει πως θα συνεχίσουμε να έχουμε αποποιήσεις κληρονομιών. Μας το έχει επιβάλει η Τρόικα ή είναι έμπνευση της κυβέρνησης;

Εμείς απαιτούμε απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, τουλάχιστον για μικρά εισοδήματα – ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές και σε μη τουριστικά νησιά που δεν πρέπει να ερημώνουν.

Αντίθετα, η κυβέρνηση προσφέρει απαλλαγές από την υπεραξία στις μεταβιβάσεις στα αρπαχτικά fund – κάτι που πρόσφατα επιμηκύνθηκε με το Ν5000/22.

Δεν είναι ντροπή; Τα funds υπηρετεί η ΝΔ ή τους Έλληνες; Εάν τα funds, τότε να ζητήσει από αυτά να την ψηφίσουν.  

Το άρθρο 16 προβλέπει ότι, απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί (εκποιητική δικαιοπραξία) για τη μεταβίβαση ακινήτου (παρ. α)  ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, εάν δεν αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α – δηλαδή πρέπει να περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα 5 προηγούμενα έτη της μεταβίβασης.

Για τις λοιπές δικαιοπραξίες δε, (παρ. β) απαιτείται η εξόφληση ή ρύθμιση του ΕΝΦΙΑ – την οποία προσκομίζει ο επισπεύδοντας. Δηλαδή αυτός θα ρυθμίζει τον ΕΝΦΙΑ;

Εμείς έχουμε προτείνει να μην μπορεί να γίνει καν μεταβίβαση από τα αρπαχτικά funds, εάν δεν έχουν στην κατοχή τους το ακίνητο για μια 5ετία – έτσι ώστε να μην κερδοσκοπούν, απαλλασσόμενα επί πλέον από το φόρο υπεραξίας.

Αυτό πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, εάν είναι με την πλευρά των Ελλήνων – κάτι που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο συγκεκριμένο άρθρο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 17, θα έχουμε αποποιήσεις κληρονομιάς από όσους δεν έχουν ρευστότητα; Αυτό δεν συμπεραίνεται;

Από το άρθρο 22  φαίνεται ότι, δεν απαιτείται η υποχρεωτική επισύναψη του πιστοποιητικού του άρθρου 105 στα μεταβιβαστικά συμβόλαια με επαχθή αιτία – κάτι που δυσχεραίνει τις συναλλαγές και επιβαρύνει τους συμβολαιογράφους, καθώς επίσης τους συμβαλλομένους, με γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Επομένως, πρόκειται για μία θετική ρύθμιση για τα κοράκια. Παραμένει όμως το πιστοποιητικό για μεταβιβάσεις με χαριστική αιτία – ως εξασφάλιση για την εξόφληση των οφειλομένων φόρων. Δεν είναι μεροληπτικό;

Με το άρθρο 24 γίνονται διευκολύνσεις, προφανώς για προεκλογικούς σκοπούς, με την κατάταξη στις περιοχές χαμηλότερου ΦΠΑ, κάποιων περιοχών που το καθεστώς τους άλλαξε με την τελευταία νομοθεσία – συγκεκριμένα, για ακίνητα του που εντάσσονται από την 1.1.22 στις Φορολογικές Ζώνες 2 και 3.

Εδώ ευρίσκονται περιοχές όπως στη  Μύκονο, στο Λαγονήσι, στην Ιθάκη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στην Πάτμο και στην Κεφαλονιά – καθώς επίσης σε περιοχές του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου που αποκτούν για πρώτη φορά τιμές ζώνης, σύμφωνα με τον τύπο.

Αυτές είναι οι περιοχές; Δηλαδή Μαρούσι, Χαλάνδρι στην Β’ Αθηνών και στις Μύκονο, Λαγονήσι των πλουσίων; Δεν είναι προεκλογικό και σκανδαλώδες, εάν ισχύει, αφού δεν είμαστε φοροτεχνικοί;

Όσον αφορά τις περιοχές της Αρχαίας Ολυμπίας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2021, εντάσσονται για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα. Σε άλλες πυρόπληκτες περιοχές όμως έχει αναιρεθεί ο ΕΝΦΙΑ, όπως στη Βόρεια Εύβοια. Γιατί δεν αναιρείται και εδώ;

Είναι απαράδεκτο δε το ότι, ναι μεν το ΓΛΚ σημειώνει πως θα υπάρχει απώλεια εσόδων, αλλά δεν την ποσοτικοποιεί. Γιατί αλήθεια; Δεν γνωρίζει το κόστος η ΑΑΔΕ;

Είναι θετική πάντως στο άρθρο 25 η αυτόματη ηλεκτρονική δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων κλπ. – πρόκειται για πρόοδο που πρέπει να συνεχισθεί και αλλού.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.