ΔΕΗ, νέο σκάνδαλο – The Analyst
Κοινοβουλευτικές Εργασίες Σχολιασμός Επικαιρότητας

ΔΕΗ, νέο σκάνδαλο

.

Πώς υπεγράφη η σύμβαση με τη ΔΕΗ στις 7 Ιουλίου, κατατέθηκε στη Βουλή στις 8 και εισήλθε προς συζήτηση στην επιτροπή στις 12; Σε μία και μοναδική συνεδρίαση, παρά την τεράστια σημασία της; Γιατί θα πρέπει να πληρώσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης που δικαιούται η χώρα μας, μια δαπάνη που επιβαρύνει μια ιδιωτική εταιρία και η οποία ήταν γνωστή στους μετόχους της από πριν; Δεν είναι σκάνδαλο; Είναι λογικό φυσικά οι νέοι μέτοχοι της ΔΕΗ, το διεθνές κεφάλαιο CVC που δίνει σημασία σε ESG πολιτικές, δηλαδή στην περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση, να θέλει να τελειώσει το θέμα όσο πιο γρήγορα και προβλέψιμα γίνεται, ως προς τη δαπάνη – οπότε πρόκειται ενδεχομένως για έναν ακόμη λόγο της βιασύνης. Στη CVC βέβαια εργάζεται η κόρη του πρωθυπουργού, ως σύμβουλος επενδυτικών σχέσεων  – κάτι που στο εξωτερικό απαγορεύεται, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων   και εσωτερικής πληροφόρησης.

.

Κοινοβουλευτική Εργασία

Μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην επιτροπή η αλαζονεία της κυβέρνησης – πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος υπουργός ήταν δεκτικός σχεδόν επί τρία χρόνια, πρόθυμος να εφαρμόσει τις όποιες θετικές προτάσεις των άλλων και χωρίς ίχνος μίας τέτοιας συμπεριφοράς.

Πολύ περισσότερο, επειδή αυτή η αλαζονεία  αφορούσε τη σημερινή, σκανδαλώδη σύμβαση – η οποία καταψηφίσθηκε αμέσως από το σύνολο της αντιπολίτευσης, για τους λόγους που αναφέρθηκαν.

Πιστεύει αλήθεια πλέον η κυβέρνηση πως έχει το αλάνθαστο και δεν χρειάζεται να ακούει κανέναν; Είναι δυνατόν μετά τις παταγώδεις αποτυχίες της, πριν από όλα στην Οικονομία, στην Ενέργεια και στην Υγεία;

Συνεχίζοντας, στην επιτροπή αναφερθήκαμε σε όλα τα μέρη της σύμβασης, αναδείξαμε τα τεράστια λάθη της και θέσαμε ερωτήματα – χωρίς να πάρουμε καμία απάντηση, εκτός μόνο στο εξής:

«Το ΓΛΚ δεν εμφανίζει κόστος – κάτι που θεωρούμε απαράδεκτο, αφού θα έπρεπε να είναι γνωστό. Πώς θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε κάτι εν λευκώ;».

Η απάντηση εδώ του υπουργού ήταν η παρακάτω: «Γιατί δεν μπορεί το Γενικό Λογιστήριο να αποτυπώσει κάτι; Επειδή αυτή τη στιγμή το Γενικό Λογιστήριο δεν βλέπει τίποτε. Διότι η μεταβίβαση των εδαφών θα είναι αζημίως για το δημόσιο. Δεν πρόκειται δηλαδή η ΜΕΤΑΒΑΣΗ να πληρώσει, θα παραλάβει, θα πληρωθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης».

Εν τούτοις, το ΓΛΚ γράφει τα εξής στην έκθεση του:

«Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου, προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ενδεχόμενη δαπάνη, σε περίπτωση άσκησης της παρεχόμενης

1ον) εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τη ΔΕΗ περί τήρησης των πάσης φύσεως χρηματικών υποχρεώσεων της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ από την Προγραμματική Σύμβαση, τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών ή τις Εκτελεστικές Συμβάσεις και

2ον) συνδρομής προς το σκοπό της χρηματοδότησης των υποχρεώσεων της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η ενδεχόμενη δαπάνη εκ των ανωτέρω αιτιών, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπολογισθεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.»

Δεν πρόκειται λοιπόν για ένα απροσδιόριστο κόστος, για μία δαπάνη εις βάρος των Ελλήνων, όπως αναφέραμε στην επιτροπή; Έχει καμία σχέση με την απάντηση του υπουργού; Μπορεί να μας διαβεβαιώσει ξεκάθαρα ο υπουργός και να γραφεί στα πρακτικά πως δεν θα πληρώσει τίποτα το Δημόσιο; 

Εκτός αυτού, σύμφωνα με την παρ. 4.1.1, εάν η αξία των εργασιών, το αντάλλαγμα εις είδος, υπολείπεται της αξίας των μετοχών, δηλαδή των εκτάσεων που θα αποτιμηθούν, τότε μπορεί να επιστρέψει εκτάσεις στη ΔΕΗ ή να πληρώσει την διαφορά της μετρητοίς!

Τα συγκεκριμένα μετρητά θα είναι προφανώς  πρόσθετο κόστος, από αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης. Σωστά; Από την άλλη πλευρά, το Ταμείο Ανάκαμψης θα καλύψει όλες τις εργασίες, παρά το ότι δεν γνωρίζει το κόστος τους, αφού δεν έχουν διενεργηθεί μελέτες; Έχει η κυβέρνηση τη γραπτή έγκρισή του; 

Συνεχίζοντας, πώς υπεγράφη η σύμβαση στις 7 Ιουλίου, κατατέθηκε στη Βουλή στις 8 και εισήλθε προς συζήτηση στην επιτροπή στις 12; Σε μία και μοναδική συνεδρίαση, παρά την τεράστια σημασία της;

Τέλος, γιατί θα πρέπει να πληρώσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης που δικαιούται η χώρα μας, μια δαπάνη που επιβαρύνει μια ιδιωτική εταιρία και η οποία ήταν γνωστή στους μετόχους της από πριν; Δεν είναι σκάνδαλο;

Ένα επόμενο παράδοξο αυτής της βιαστικής διαδικασίας που ενδεχομένως επεξηγεί τον εκνευρισμό του συνήθως ήρεμου υπουργού είναι το ότι, η ΔΕΗ έχει σχηματίσει πρόβλεψη στον Ισολογισμό της, καταθέτοντας στα πρακτικά όλα τα σχετικά, για την αποξήλωση εγκαταστάσεων – ύψους 492 εκ. € στις 31.12.21.

Από την πρόβλεψη αυτή, η αποκατάσταση των ορυχείων και του εξοπλισμού τους είναι 268,2 εκ. (194,7+73,5) – δηλαδή, όσο περίπου τα χρήματα που εμφανίζονται στο Ταμείο Ανάκαμψης για την αποκατάσταση των εδαφών των λιγνιτωρυχείων, ύψους 242 εκ. €.

Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τη ΔΕΗ, αφού τιμολογηθούν στη ΜΕΤΑΒΑΣΗ, για την πληρωμή εργολάβων που θα επιλέξει η ΔΕΗ – πιθανότατα αυτών,  με τους οποίους ήδη συνεργάζεται, για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών της σε Μεγαλόπολη και Κοζάνη.

Δεν αναλαμβάνει λοιπόν με αυτό το τέχνασμα το δημόσιο τη δαπάνη της ΔΕΗ; Δεν θα κερδίσει η ΔΕΗ, αφού θα πάψει να εμφανίζεται στον Ισολογισμό της η πρόβλεψη, 268 εκ. € τουλάχιστον;  Θα μεταβιβάσει βέβαια και εκτάσεις η ΔΕΗ, μαζί με τις δαπάνες για τα έργα, αλλά δεν γνωρίζουμε με ποια αποτίμηση.

Η σύμβαση δεν καθορίζει έως πότε θα έχει διενεργηθεί η αποτίμηση και η μεταβίβαση των μετοχών – όταν παράλληλα αναφέρει πως οι τεχνικές μελέτες και η ανάληψη της ευθύνης από το Δημόσιο, θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31.3.23. Επομένως πριν από τις εκλογές, εάν διεξαχθούν κανονικά. Αυτός είναι ο λόγος της βιασύνης;

Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να εγκριθεί η σύμβαση,  όσον αφορά τις τεχνικές εργασίες και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πριν υπογραφεί από το Δημόσιο; Ενδεχομένως επίσης από τη Βουλή, αφού αφορά δέσμευση για μεγάλα ποσά, όπως τα 242 εκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης; 

Δεν πρέπει να το εγκρίνει και η ΕΕ ή η ειδική επιτροπή διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης; Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση για την αγοραπωλησία μετοχών – δηλαδή, των μεταβιβαζόμενων εκτάσεων.

Κανονικά βέβαια, η ανάληψη των υποχρεώσεων δεν θα πρέπει να γίνει μαζί με την αγορά των μετοχών; Δηλαδή χέρι με χέρι; Αν είχε εταιρία ο Υπουργός, αυτό δεν θα έκανε;

Η υποχρέωση πάντως για περιβαλλοντικές επανορθώσεις, είναι διεθνώς η βασική εστία ζημιών για τις εταιρίες – ενώ λόγω αυτών ματαιώνονται συχνά οι αγοραπωλησίες.

Επομένως είναι λογικό οι νέοι μέτοχοι της ΔΕΗ, το διεθνές κεφάλαιο CVC που δίνει σημασία σε ESG πολιτικές, δηλαδή στην περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση, να θέλει να τελειώσει το θέμα όσο πιο γρήγορα και προβλέψιμα γίνεται, ως προς τη δαπάνη – οπότε πρόκειται ενδεχομένως για έναν ακόμη λόγο της βιασύνης.

Στη CVC βέβαια εργάζεται η κόρη του πρωθυπουργού, ως σύμβουλος επενδυτικών σχέσεων  – κάτι που στο εξωτερικό απαγορεύεται, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων   και εσωτερικής πληροφόρησης.

Κλείνοντας, στο προοίμιο της συμφωνίας αναφέρονται οι συμβαλλόμενοι – η ΔΕΗ και η ΜΕΤΑΒΑΣΗ που ιδρύθηκε με το Ν4872/2021, για τη διαχείριση των λιγνιτικών εκτάσεων, ενώ ανήκει στο δημόσιο.

Η ΔΕΗ τώρα θα μεταβιβάσει στην θυγατρική της εταιρία Μεταλιγνιτική Α.Ε. τις δραστηριότητες της ΔΕΗ που εντάσσονται στις ευρύτερες Ζώνες Απολιγνιτοποίησης της Κοζάνης, της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης – οι οποίες εν συνεχεία θα μεταβιβαστούν στην ΜΕΤΑΒΑΣΗ.

Το πλέον σημαντικό εδώ είναι το ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν4872/2021, στο οποίο παραπέμπει, δεν συμπεριλαμβάνονται τα μεταλλευτικά δικαιώματα επί των συγκεκριμένων ορυχείων. Πρόκειται για μία από τις πολλές ερωτήσεις μας που δεν απάντησε ο υπουργός – δηλαδή εάν είναι πράγματι έτσι, ελπίζοντας να απαντήσει σήμερα.

Τέλος, αναφέρονται στην παρ. 2 το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Ανάπτυξης, τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης και το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021/2027 – τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί, ούτε περιγράφονται στους ορισμούς τους άρθρου 1 της σύμβασης.

Το σημειώνουμε επειδή κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου, είχε αναφερθεί πως δεν συμμετείχαν σε αυτά τα σχέδια οι ΟΤΑ – οπότε είπαμε πως θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν υπάρχει αποδοχή από την τοπική κοινωνία, ειδικά λόγω του ότι προβλέπονταν κατά παρέκκλιση χωροταξικές ρυθμίσεις στον Ν4872/2021 και στο άρθρο 28.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.