Καλυμμένα τραπεζικά ομόλογα – The Analyst
Σχολιασμός Επικαιρότητας

Καλυμμένα τραπεζικά ομόλογα

.

Τα καλυμμένα ομόλογα, καλυμμένα από τα συνήθη κορόιδα, είναι τα ομόλογα εκείνα που εκδίδονται από τις τράπεζες με εξασφαλίσεις – συνήθως στεγαστικά δάνεια, αλλά και άλλα στοιχεία ενεργητικού. Δηλαδή πρόκειται για ένα είδος ενυπόθηκης χρηματοδότησης, οπότε χαμηλότερου κόστους από τα απλά  δάνεια – ενώ παράλληλα διατηρούν τα πάγια στην κατοχή τους, αντί να τα μεταβιβάζουν, όπως συνέβη με την τιτλοποίηση που έγινε με το σχέδιο Ηρακλής, όπου φαίνεται πως η Eurostat επιμένει να επιβαρύνουν οι κρατικές εγγυήσεις το δημόσιο χρέος μας. Τα καλυμμένα ομόλογα πάντως εμφανίσθηκαν στις ΗΠΑ λίγο πριν την κρίση του 2008 – όταν πια ήταν κοινό μυστικό πως τα στεγαστικά ομόλογα ήταν τοξικά και δεν ήθελαν να τα αγοράσουν οι επενδυτές, οπότε έτσι είχαν απαίτηση απέναντι στις τράπεζες που τα πουλούσαν, όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά.  Το αναφέρουμε εδώ για την περίπτωση που θα προωθηθούν έντονα στην Ελλάδα, αφού έχει εξαντληθεί το Ηρακλής – ενώ τα κόκκινα δάνεια συνεχίζουν να αυξάνονται, από τις επισφάλειες της πανδημίας, από την ακρίβεια και στο μέλλον από τις συνέπειες του πολέμου της Ουκρανίας.

.

Κοινοβουλευτική Εργασία

Οι τράπεζες θέλουν να εκδώσουν καλυμμένα ομόλογα, αφού «έφαγαν» και το Ηρακλής – 24 δις με εγγύηση του δημοσίου. Η κυβέρνηση περνάει νόμο. Ποιος θα καλύπτει αυτά τα ομόλογα; Το κράτος. Ποιος είναι το κράτος; Όλοι εμείς οι Έλληνες Πολίτες. Μας απομυζούν συνεχώς και αχόρταγα!

Το σημερινό πολυνομοσχέδιο αφορά την ενσωμάτωση διαφόρων κοινοτικών οδηγιών που ναι μεν έχουν σχέση με διάφορα ρυθμιστικά θέματα του χρηματοοικονομικού τομέα, αλλά με μικρή σχέση μεταξύ τους. Σίγουρα λοιπόν η διεξαγωγή μίας συζήτησης στη Βουλή για έξι διαφορετικά θέματα, με την κατάθεση ενός μόνο σχεδίου νόμου, δεν βοηθάει – τουλάχιστον όχι, όσον αφορά την ανάδειξη παραμέτρων που επηρεάζουν τώρα ή μελλοντικά τον τομέα. 

Όπως φαίνεται, δυστυχώς για τη χώρα μας, η κυβέρνηση ούτε σχεδιάζει σοβαρά, ούτε ενδιαφέρεται για τις συνέπειες – ειδικά όταν οι ελληνικές τράπεζες έχουν 11 φορές υψηλότερο κόστος ρίσκου από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, σύμφωνα με την ΕΒΑ.

Πόσο μάλλον όταν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τους υστερούν σε μέγεθος και σε ποιότητα – λόγω του υψηλού ποσοστού της αναβαλλομένης φορολογίας και των κόκκινων δανείων.

Δεν βλέπουμε δε δυνατότητες αύξησης ή ενίσχυσης των κεφαλαίων τους, όπως έχουν προτείνει το ΔΝΤ και η ΤτΕ – κάτι που, σε συνδυασμό με τους μακροοικονομικούς κινδύνους λόγω πληθωρισμού, πολέμου κλπ., θα επιδεινώσει σημαντικά την οικονομική τους κατάσταση. 

Συνεχίζοντας στο νομοσχέδιο, περιλαμβάνει με μία δική μας κατανομή, για να μας γίνει κατανοητό, επειδή η επίσημη δεν βγάζει δυστυχώς νόημα, τα εξής:

(1) Την οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 στο Α Μέρος – σχετικά με την έκδοση και εποπτεία καλυμμένων ομολόγων.

(2) Την οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 στο Β Μέρος, για τη διακίνηση πληροφοριών μεταξύ Ευρωπαϊκών φορολογικών, αστυνομικών και χρηματοοικονομικών αρχών και της Europol – για τη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

(3) Την οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 στο Γ Μέρος, για την εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων – των ΑΧΕΠΕΥ.

(4) Την οδηγία (ΕΕ) 2019/2177 στο Δ Μέρος, για τη μεταφορά της εποπτείας και της συλλογής δεδομένων, από τις εθνικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή  – στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, στην Ε.Α.Κ.Α.Α. ή ESMA.

(5) Την οδηγία (ΕΕ) 2020/1504 στο Ε Μέρος – σχετικά με τις υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης ή crowdfunding για επιχειρήσεις.

(6) Την οδηγία (ΕΕ) 2019/1160 στο ΣΤ Μέρος, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής δράσης επενδυτικών κεφαλαίων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ή ΟΣΕΚΑ – δηλαδή ΑΕΔΑΚ και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), οπότε private equity και venture capital

(7) Την οδηγία (ΕΕ) 2021/338 στο Ζ Μέρος, για κάποιες ρυθμίσεις εταιρειών επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση του COVID-19 – όπως είναι η διενέργεια κάποιων εργασιών εξ αποστάσεως και ο καθορισμός κρίσιμων ανοιχτών θέσεων, για συμβόλαια εμπορευμάτων.

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να το διαχωρίζαμε στο Α μέρος που αφορά τα καλυμμένα ομόλογα και στα υπόλοιπα – τα οποία έχουν σχέση με το εποπτικό πλαίσιο της εξωχρηματιστηριακής κίνησης κεφαλαίων.

Επί πλέον αυτών, υπάρχουν συναφείς διατάξεις με τα παραπάνω, για ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ, στο Η μέρος –  επίσης λοιπές διατάξεις για εκκαθαρίσεις και αναδιαρθρώσεις παθητικού, καθώς και οργανωτικά του υπουργείου, στο Θ μέρος.

Τέλος, το σχέδιο νόμου τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση, από τις 5.3.22 έως τις 19.3.22, λαμβάνοντας μόλις έξι σχόλια – γεγονός που τεκμηριώνει ότι, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για μία υποβαθμισμένη αγορά και οικονομία, με πολύ μεγάλα τραπεζικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν τη σωστή χρηματοδότηση της.

Γιατί αλήθεια βιάζεται τόσο πολύ η κυβέρνηση για την ψήφιση του; Μήπως επειδή οι οδηγίες έχουν επικυρωθεί εν μέρει από τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, χωρίς να γνωρίζουμε εάν αφορά όλες τις διατάξεις, οπότε έχει αργοπορήσει; Πόσο μάλλον σε σχέση με την τελευταία οδηγία που αφορά  κάποια μέτρα για την πανδημία;

Η πρώτη οδηγία πάντως έχει ενσωματωθεί από 18 χώρες, η δεύτερη επίσης, η τρίτη εν μέρει από όλες τις 27, η τέταρτη επίσης, η πέμπτη από 22, η έκτη από 25 και η έβδομη από 18.

Ξεκινώντας τώρα από το μέρος Α και τα άρθρα 1 έως 33, ενσωματώνεται η οδηγία, σχετικά με τις προϋποθέσεις έκδοσης καλυμμένων ομολόγων από πιστωτικά ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα.  

Καλύπτει επί πλέον τη διαδικασία άσκησης δημόσιας εποπτείας επί των καλυμμένων ομολόγων – όπως την αρμόδια αρχή ελέγχου, το είδος των διοικητικών μέτρων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων κλπ.

Εξειδικεύει δε το προηγούμενο πλαίσιο του Ν4261/2014 και του άρθρου 152 που βασίζεται σε μία άλλη οδηγία – στην 2013/36/ΕΕ για την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όσον αφορά τις νέες ρυθμίσεις, είναι η δυνατότητα συμπερίληψης στα στοιχεία καλύμματος στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας, η δυνατότητα χρήσης ενδοομιλικών δομών ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων και οχημάτων κοινής χρηματοδότησης, η εισαγωγή απαίτησης διατήρησης αποθέματος ρευστότητας και η δυνατότητα χρήσης ειδικής σήμανσης.

Εδώ παρέχονται εκτεταμένες εξουσίες στην ΤτΕ, για τις επί μέρους διαδικασίες – γεγονός που, με κριτήριο τις μέχρι σήμερα επιδόσεις της, δεν δημιουργεί καμία σιγουριά.

Διευκρινιστικά, τα καλυμμένα ομόλογα είναι τα ομόλογα εκείνα που εκδίδονται από τις τράπεζες με εξασφαλίσεις – συνήθως στεγαστικά δάνεια, αλλά και άλλα στοιχεία ενεργητικού.

Δηλαδή πρόκειται για ένα είδος ενυπόθηκης χρηματοδότησης, οπότε χαμηλότερου κόστους από τα απλά  δάνεια – ενώ παράλληλα διατηρούν τα πάγια στην κατοχή τους, αντί να τα μεταβιβάζουν, όπως συνέβη με την τιτλοποίηση που έγινε με το σχέδιο Ηρακλής, όπου φαίνεται πως η Eurostat επιμένει να επιβαρύνουν οι κρατικές εγγυήσεις το δημόσιο χρέος μας.

Τα καλυμμένα ομόλογα πάντως εμφανίσθηκαν στις ΗΠΑ λίγο πριν την κρίση του 2008 – όταν πια ήταν κοινό μυστικό πως τα στεγαστικά ομόλογα ήταν τοξικά και δεν ήθελαν να τα αγοράσουν οι επενδυτές, οπότε έτσι είχαν απαίτηση απέναντι στις τράπεζες που τα πουλούσαν, όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά.  

Το αναφέρουμε εδώ για την περίπτωση που θα προωθηθούν έντονα στην Ελλάδα, αφού έχει εξαντληθεί το Ηρακλής – ενώ τα κόκκινα δάνεια συνεχίζουν να αυξάνονται, από τις επισφάλειες της πανδημίας, από την ακρίβεια και στο μέλλον από τις συνέπειες του πολέμου της Ουκρανίας.

Αναφέραμε άλλωστε προηγουμένως τις προειδοποιήσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών – ήδη από την έκθεση της νομισματικής πολιτικής της ΤτΕ.

Έως τις 14 Φεβρουαρίου του 2022 τα καλυμμένα ομόλογα στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 10,84 δις €, όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά – ενώ, κατά περίεργο τρόπο και παρά τις προειδοποιήσεις των κινδύνων, η Moodys αναβάθμισε το αξιόχρεο των τραπεζών.

Με δεδομένο δε το ότι, συνήθως η αναβάθμιση των τραπεζών ακολουθεί την αναβάθμιση του κράτους και όχι το αντίθετο, ενώ η Moody’s δεν αναβάθμισε ούτε πρόσφατα την Ελλάδα, διατηρώντας την 3 βαθμίδες κάτω από την επενδυτική, ήταν περίεργο – δημιουργώντας την εντύπωση πως ο λόγος είναι η προώθηση των καλυμμένων ομολόγων.

Πόσο μάλλον όταν παρατηρήθηκε επιβράδυνση των χρηματοδοτήσεων στις επιχειρήσεις και ακόμη περισσότερο στα νοικοκυριά – αφού τα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων ήταν μόλις 58,1 δις € το Δεκέμβριο του 2021 από 68,6 δις τον Ιούλιο του 2019, παρά την αύξηση των καταθέσεων, όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά.

Όσον αφορά δε τα κόκκινα δάνεια, είχαν απομείνει 20,9 δις € το Σεπτέμβρη του 2021, όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά – δηλαδή, τιτλοποιήθηκαν περί τα 55 δις € με το Ηρακλής, με 24 δις € κρατικές εγγυήσεις.

Παρά την αύξηση δε των καταθέσεων, τις υψηλές προμήθειες και την εξοικονόμηση από το κλείσιμο υποκαταστημάτων, οι τράπεζες είχαν συνολικές ζημίες 4,6 δις € στο 9μηνο του 2021, σε σχέση με ζημίες 688 εκ. € την ίδια περίοδο του 2020 – όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά.

Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αναβαθμίζονται από την εταιρεία αξιολόγησης που είναι πιο αυστηρή από όλες, όσον αφορά την Ελλάδα; Με το 62% των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους ή με 14,4 δις € να είναι αέρας;

Συνεχίζοντας, οι υπόλοιπες έξι οδηγίες αφορούν την κεφαλαιαγορά – με την επίβλεψη πληροφοριών στα μέρη Β και Δ.

Στο συγκεκριμένο μέρος διαπιστώθηκε ενσωμάτωση και προσαρμογή, στο πλαίσιο των διατάξεων του, ήδη ισχυουσών διατάξεων – κυρίως του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων και του εφαρμοστικού του, στο εσωτερικό μας δίκαιο του Ν4624/2019.

Επίσης του Ν4557/2018 περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – ενώ είναι συναφής η οδηγία του μέρους Δ, για τη μεταβίβαση των εξουσιών επίβλεψης των πληροφοριών στην ESMA.   

Το μέρος Γ τώρα που αφορά τις εταιρίες επενδύσεων, ρυθμίζει τεχνικά ζητήματα λειτουργίας των ΑΕΠΕΥ στην ελληνική, αλλά και την ευρωπαϊκή κοινή αγορά χρήματος – όπως το αρχικό κεφάλαιο, ζητήματα εποπτείας και συνεργασίας της επιτροπής κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας με την ΤτΕ και άλλες ευρωπαϊκές αρχές, καθώς επίσης την επιβολή κυρώσεων.

Συνεχίζοντας με το Μέρος Ε, εισάγονται κάποιες ποινές σε όποιον προβαίνει σε παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, χωρίς την απαιτούμενη άδεια – είτε σε όποιον ασκεί πραγματικά τη διοίκηση, σε οργανισμό που παρέχει τα παραπάνω χωρίς άδεια (άρθρα 148-160).

Η συμμετοχική χρηματοδότηση ή Crowdfunding είναι ένα ενδιαφέρον εργαλείο, αλλά φυσικά χρειάζεται προσοχή. Συγκεκριμένα, αφορά τα εξής:

(α) Τη συμμετοχική χρηματοδότηση που υιοθετήθηκε με το Ν.4416/2016 και η οποία επιτρέπει άντληση πόρων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων – έως 100, αφού το όριο χρηματοδότησης είναι 500.000 €, ενώ η μέγιστη συμμετοχή ιδιώτη έως 5.000 € και κάτω του 10% των εισοδημάτων του.

(β) Τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου με δημόσια προσφορά και με μικρότερες απαιτήσεις πληροφόρησης – δηλαδή πληροφοριακό δελτίο αντί για ενημερωτικό δελτίο για αξία αντλούμενων κεφαλαίων από 500.000 έως 5 εκ. €. Υιοθετήθηκε με το Ν.4706/20, περί εταιρικής διακυβέρνησης.

(γ) Τις μικροπιστώσεις έως 25.000 € του Ν4701/2020 που παρέχονται από ειδικά ιδρύματα. Αλήθεια, πώς έχουν εξελιχθεί οι πιστώσεις από αυτά τα ιδρύματα; Πόσα έχουν ιδρυθεί;

Ακολουθούν οι δήθεν απαντήσεις του υπουργού και οι νέες ερωτήσεις μας που δεν απάντησε. Γιατί; Προφανώς επειδή δεν ήξερε τι να πει και δεν αποδεχόμαστε ψέματα. 


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.