Το νομικό συμβούλιο του κράτους – The Analyst
Κοινοβουλευτικές Εργασίες

Το νομικό συμβούλιο του κράτους

.

Αυτό που έχει κεντρική σημασία πάντως για εμάς, είναι να μη δρομολογούνται οι αλλαγές στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με στόχο να γίνει πιο ληστρικό στις δίκες με τους Πολίτες – επίσης, να  μην είναι πλήρως υποταγμένο στον υπουργό, οπότε στην Τρόικα, στα πλαίσια της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της χώρας μας. Το ΝΣΚ, πρέπει να μεταφέρει το κέντρο βάρους στην συνταγματικότητα ενός νόμου – ενώ οι γνωμοδοτήσεις του να είναι αμερόληπτες. Συνδυαστικά βέβαια, θα έπρεπε να υπάρχει και συνταγματικό δικαστήριο, όπως στις περισσότερες χώρες, ακόμη και στα Σκόπια ή στην Τουρκία – έτσι ώστε να εξετάζεται η συνταγματικότητα ενός νόμου και να έχει καθολική ισχύ.

 .

Κοινοβουλευτική Εργασία

Όπως αναφέραμε στην επιτροπή, το παρόν νομοσχέδιο αφορά την αναμόρφωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους –  του ν. 3086/2002 δηλαδή, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας του.

Σε γενικές γραμμές τώρα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο ιδρύθηκε το 1882, είναι

(α) ο δικηγόρος του δημοσίου, ο οποίος το εκπροσωπεί σε όλα τα δικαστήρια, εθνικά, ενωσιακά και διεθνή,

(β) ο νομικός του σύμβουλος που γνωμοδοτεί και καθοδηγεί τη διοίκηση και

(γ) το δικαστικό σώμα που αναγνωρίζει εξωδικαστικά απαιτήσεις και συμβιβάζεται, σχετικά με διαφορές που αναφύονται μεταξύ του δημοσίου και των ιδιωτών.

Ο συγκεκριμένος τριπλός ρόλος του ΝΣΚ, αναγνωρίστηκε και αποτυπώθηκε στο Σύνταγμα – όπου θωρακίσθηκε η λειτουργία του και κατοχυρώθηκαν για τα μέλη του εγγυήσεις που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς.

Το ΝΣΚ, πρέπει να μεταφέρει το κέντρο βάρους στην συνταγματικότητα ενός νόμου – ενώ οι γνωμοδοτήσεις του να είναι αμερόληπτες.

Συνδυαστικά βέβαια, θα έπρεπε να υπάρχει και συνταγματικό δικαστήριο, όπως στις περισσότερες χώρες, ακόμη και στα Σκόπια ή στην Τουρκία – έτσι ώστε να εξετάζεται η συνταγματικότητα ενός νόμου και να έχει καθολική ισχύ.

Είναι κάτι που αναφέρουμε συνεχώς, ενώ αποτελεί βασικό μέρος του προγράμματος μας. Γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα; Προφανώς επειδή το εμποδίζει και δεν το θέλει η πολιτική ελίτ της χώρας, για να νέμεται την εξουσία.

Οι αρμοδιότητες τώρα του ΝΣΚ αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος σχεδίου νόμου – όπου, σε σχέση με το νόμο που αναθεωρείται και με το άρθρο 2, μας έκανε εντύπωση η εξαίρεση της εξής αρμοδιότητας:

της νομικής υποστήριξης της διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων – ιδίως σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία και τους όρους διενέργειας των αποκρατικοποιήσεων.

Εν προκειμένω, υποθέσαμε πως δεν το επιτρέπουν οι δανειστές – στους οποίους έχει υποθηκευθεί ολόκληρη η δημόσια περιουσία μας, με το εγκληματικό PSI.

Μεταφέρθηκε δε στο Υπερταμείο των ξένων, ουσιαστικά με το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε σύσσωμη η Τρόικα Εσωτερικού – η οποία σήμερα συγκυβερνά άτυπα, κρίνοντας από τη στήριξη των περισσοτέρων σχεδίων νόμου της κυβέρνησης.

Εν τούτοις, ο υπουργός μας υποσχέθηκε πως θα το προσθέσει με νομοτεχνική βελτίωση – κάτι που προφανώς εκτιμούμε.   

Οφείλουμε πάντως να σημειώσουμε εδώ ξανά πως η Βουλή δεν ενημερώνεται καν για το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας – όπως πρόσφατα της Εγνατίας, της ΔΕΠΑ και του 49% του ΔΕΔΔΗΕ.

Πως η κυβέρνηση, έχοντας την απόλυτη πλειοψηφία των 158 βουλευτών, εκ των οποίων οι 50 της δόθηκαν δωρεάν από τον εκλογικό νόμο, συν τη στήριξη των δύο άλλων συνενόχων των μνημονίων, κυριολεκτικά αποφασίζει και διατάζει.

Δεν είναι απαράδεκτο μία κυβέρνηση που εκλέχθηκε από την πλειοψηφία μόλις του 58% των Ελλήνων και που στην ουσία εξέλεξε 108 βουλευτές, να αποφασίζει μόνη της για τόσο σοβαρά θέματα;

Σύμφωνα τώρα με την έκθεση, στον προγραμματισμό των ετών 2018 έως 2021, προβλέπεται η ψηφιοποίηση λειτουργιών, η αποσυμφόρηση του ΝΣΚ από μικρές υποθέσεις χαμηλού οικονομικού ενδιαφέροντος και η συμβολή του στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, με τη μη άσκηση αβάσιμων ένδικων μέσων.

Επί πλέον η χρησιμοποίηση της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών και της διαιτησίας – ενώ στον προγραμματισμό αναφέρεται η κατάρτιση σχεδίου νέου οργανισμού του ΝΣΚ, ο οποίος θα περιλαμβάνει τη δημιουργία θεματικών ενοτήτων, τη μείωση των 29 δικαστικών γραφείων του της περιφέρειας σε 11 και άλλα θέματα.

Μία άλλη λειτουργία του ΝΣΚ και μάλιστα αναπτυξιακής μορφής, αναφέρεται στη σελίδα 139 της έκθεσης – η συμβολή του δηλαδή στο σύστημα προστασίας των προϊόντων ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης, σε ενωσιακό επίπεδο.

Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου τώρα, περιγράφονται εκ νέου οι αρμοδιότητες του ΝΣΚ, εισάγεται προθεσμία έκδοσης γνωμοδότησης του ΝΣΚ, τα όρια της έγκρισης πρακτικών σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του Δημοσίου και της ΑΑΔΕ που όμως στην ουσία δεν υπάγεται στο δημόσιο.

Καλύπτονται επίσης οργανωτικά θέματα, η δημιουργία μιας ακόμη διεύθυνσης και δυο τμημάτων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, ορίζονται τα γραφεία σε φορείς του δημοσίου, προδιαγράφεται η μείωση των περιφερειακών Δικαστικών Γραφείων του ΝΣΚ, περιγράφονται τα καθήκοντα λειτουργών του ΝΣΚ και η σύσταση για επιδίωξη εξωδικαστικών λύσεων. 

Επί πλέον, προβλέπεται ο ορισμός δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων για να συνδράμουν  τους λειτουργούς του ΝΣΚ – είτε σε διαιτητικές υποθέσεις μεγάλου οικονομικού αντικειμένου, είτε σε δυσχερή νομικά ζητήματα.

Στο δεύτερο μέρος καθορίζονται οι οργανικές θέσεις του ΝΣΚ, τα προσόντα και κωλύματα διορισμού, η ανά διετία προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων και οι σχετικές διαδικασίες.

Εκτός αυτού, ορίζονται περιπτώσεις παροχής νομικής υπεράσπισης στους λειτουργούς του ΝΣΚ, καθορίζονται οι άδειες και οι παροχές προσωπικού, οι διαδικασίες προαγωγών προσωπικού και μεταθέσεων, η επιθεώρηση των γραφείων και των λειτουργών του ΝΣΚ, η πειθαρχική διαδικασία, οι ποινές και τα πρόστιμα. 

Στο τρίτο μέρος  καλύπτονται επίσης οργανωτικά θέματα – όπως η κατανομή οργανικών θέσεων του προσωπικού με βάση τα προσόντα, η αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού, η επιλογή και η τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων και τμημάτων, καθώς επίσης οι διατάξεις για το υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο.

Στο τέταρτο μέρος περιλαμβάνονται οι μεταβατικές και οι τελικές διατάξεις.

Σε γενικές γραμμές πάντως, δεν λείπουν ούτε από αυτό το νομοσχέδιο οι συνήθεις υπερβολικές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις σε Υπουργούς, να ρυθμίσουν θέματα που θα έπρεπε, για λόγους διαφάνειας και μόνο, να ρυθμίζονται μέσω της κοινοβουλευτικής οδού – όπως για παράδειγμα η μονιμοποίηση Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων και οι Προαγωγές λειτουργών του ΝΣΚ.

Δεν λείπουν ούτε οι «κατά παρέκκλιση διατάξεις» που αφορούν  τις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις, τις μετακινήσεις και τις αποσπάσεις των λειτουργών του ΝΣΚ – σημειώνοντας πως διαφωνούμε και με τα δύο, με τις υπερεξουσίες των υπουργών και με τις κατά παρέκκλιση διατάξεις, σε κάθε νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση.

Προβληματικό σημείο είναι επίσης η δήθεν αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού – αφού στην πραγματικότητα αναφέρεται σε ένα είδος εσωτερικής αξιολόγησης από μια ειδική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Με απλά λόγια, από πουθενά δεν προκύπτει πως η εν λόγω επιτροπή είναι ειδική – αλλά ακριβώς το αντίθετο.

Οφείλουμε να επισημάνουμε επί πλέον την έντονη ανάμειξη του Υπουργού Οικονομικών – τόσο στην πειθαρχική διαδικασία με τη δυνατότητα επιβολής ποινών, όσο και στη σύσταση ομάδων υπερωριακής εργασίας που θα αμείβονται ιδιαίτερα, όταν υπάρχει ειδική υπηρεσιακή ανάγκη.

Τέλος, έμφαση δίνεται στον πρόεδρο του ΝΣΚ, στον Υπουργό Οικονομικών και δευτερευόντως στον Υπουργό Δικαιοσύνης – στους οποίους παρέχεται η εξουσία να αποφασίζουν μόνοι τους και χωρίς περιορισμούς «για κάθε ειδικότερο θέμα». Έτσι, μέσα από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις, πραγματικός νομοθέτης καθίσταται ο εκάστοτε Υπουργός.

Εν προκειμένω, οι μοναδικές δαπάνες που προβλέπει το ΓΛΚ, είναι 35.000 € για λειτουργικά έξοδα και επιδόματα θέσης ετησίως από νέες μονάδες του ΝΣΚ και 41.400 € για τον εξοπλισμό τους. Τα ποσά αυτά είναι ελάχιστα κατά την άποψη μας, οπότε διερωτόμαστε εάν ισχύουν – αφού το ΓΛΚ δεν κάνει σχεδόν ποτέ σωστούς υπολογισμούς, ενώ τις περισσότερες φορές δεν ασχολείται καθόλου.

Συνεχίζοντας στην ακρόαση των φορέων, κατά την πρόεδρο του ΝΣΚ, με το σημερινό σχέδιο νόμου η δομή και η λειτουργία του ΝΣ αναβαθμίζεται, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ενδυναμώνεται και η φιλοσοφία του γίνεται πια πιο δημοκρατική – επίσης πιο αποτελεσματική, για την καλύτερη υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Εν προκειμένω, δεν μπορούμε παρά να σεβαστούμε την άποψη της, σημειώνοντας μόνο πως κατά την πρόεδρο της ένωσης μελών του ΝΣΚ, το σύστημα του ψηφιακού ανασχηματισμού που εισήχθη εσπευσμένα το τελευταίο εξάμηνο, παρουσιάζει αρκετές δυσλειτουργίες – ενώ η μεταβατική περίοδος διαρκεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και επιβαρύνει τα στελέχη.

Όσον αφορά τον πρόεδρο του οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδας, θεωρούμε λογικές τις παρατηρήσεις του στα άρθρα 107, 108 και 110 – ιδίως το ότι, είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη για το δημόσιο συμφέρον η τοποθέτηση πτυχιούχων μη οικονομικών σπουδών, σε θέσεις ευθύνης οικονομικού αντικειμένου.

Σε κάθε περίπτωση, ήταν θετική η συνεργασία του υπουργείου οικονομικών με το ΝΣΚ, για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο – όπως τουλάχιστον μας διαβεβαίωσε τόσο ο υπουργός, όσο και η πρόεδρος του ΝΣΚ. 

Ελπίζοντας τώρα πως θα διορθωθούν τα παραπάνω κακώς κείμενα, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως, σύμφωνα με σχόλια και μαρτυρίες από δικηγόρους που γνωρίζουμε, το ΝΣΚ είναι ίσως από τα λίγα, εάν όχι το μοναδικό όργανο του Δημοσίου που εκπληρώνει σε εξαιρετικό βαθμό το έργο του.

Κατά τους ίδιους, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις οι Πολίτες και οι δικηγόροι που τους εκπροσωπούν να αισθάνονται αδικημένοι  από την εξέλιξη των υποθέσεων κατά του δημοσίου, αλλά το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην άρτια νομική εκπροσώπηση των μελών του ΝΣΚ – ενώ δεν φταίνε οι λειτουργοί του ΝΣΚ για το ότι,  οι δικαστές δείχνουν ιδιαίτερη συμπάθεια προς το Δημόσιο ή για την εξάντληση των ενδίκων μέσων από το Δημόσιο, αλλά το σύστημα και η νομοθεσία.

Προφανώς οι λειτουργοί του ΝΣΚ θα ήθελαν να είχαν την ευχέρεια να μην ασκούν ένδικα μέσα – ειδικά σε ξεκάθαρες υποθέσεις, εάν τους το επέτρεπε ο νομοθέτης.

Το ίδιο το ΝΣΚ όμως, προφανώς μετά από πολιτική παρέμβαση, υποχρεώνει κατά κάποιον τρόπο τους ΔΥ να μην συμμετέχουν ελεύθερα ως μάρτυρες στα δικαστήρια, προς υποστήριξη της αλήθειας και του δικαίου – παρά μόνο προς υποστήριξη του Δημοσίου και σε καμία περίπτωση εναντίον του.

Δυστυχώς, ακόμη και αν μπορούν να συνεισφέρουν κάτι σημαντικό για την έκδοση της δικαστικής απόφασης, απειλώντας τους με ποινές και με πειθαρχικές διώξεις – με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να προκληθεί όχι μόνο ζημία των Πολιτών, αλλά και βλάβη στις ίδιες τις έννοιες του δικαίου, της αλήθειας και της δικαιοσύνης.

Πολύ χειρότερα, με το παρόν σχέδιο νόμου η δυνατότητα αυτή θεμελιώνεται – αφού παρέχονται αυξημένες εξουσίες στον υπουργό και στον πρόεδρο του ΝΣΚ, γενικά ως προς τη ρύθμιση πολλών λειτουργικών διαδικασιών.

Ελπίζουμε να μην οφείλεται σε αυτό ακριβώς η στήριξη της προέδρου του ΝΣΚ – ενώ το σημαντικότερο σημείο που απασχολεί τους Πολίτες σχετικά με τη δράση του ΝΣΚ, είναι η εξάντληση εκ μέρους του των ένδικων μέσων, ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχει εύλογη ή προφανής αδικία.

Παράδειγμα η υπόθεση της Μυρτούς που ταλαιπωρείται από το κράτος με δικαστήρια, όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά – ενώ θα έπρεπε να παραιτηθεί το δημόσιο, ακόμη και αν χρειαζόταν ειδική έγκριση της Βουλής.

Τονίζουμε ξανά πως στην υπόθεση της Μυρτούς θα πρέπει να παραιτηθεί το κράτος από τα δικαστήρια – να σταματήσει ο δικαστικός της Γολγοθάς και να μην αναγκασθεί να γίνει ζητιάνα για το παιδί της, όπως η ίδια λέει. Είναι ντροπή για όλους μας και απαράδεκτο για την κυβέρνηση, να πρέπει να αποφασίσει το ΣΤΕ.  

Κλείνοντας, οι βασικοί λόγοι που δεν υπερψηφίζουμε το νομοσχέδιο, είναι οι υπερεξουσίες που αναφέραμε, οι κατά παρέκκλιση διατάξεις, καθώς επίσης τα δύο αντισυνταγματικά άρθρα που εμπεριέχει – το 37 και το 57.

Αυτό που έχει κεντρική σημασία πάντως για εμάς, είναι να μη δρομολογούνται οι αλλαγές στο ΝΣΚ, με στόχο να γίνει πιο ληστρικό στις δίκες με τους Πολίτες – επίσης, να  μην είναι πλήρως υποταγμένο στον υπουργό, οπότε στην Τρόικα, στα πλαίσια της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της χώρας μας.

Σχετικά με τις τροπολογίες, θα αναφερθούμε μόνο στο πρώτο άρθρο για τον αναβαλλόμενο φόρο  – μια ακόμη καταπάτηση του Νόμου Χαρδούβελη, τον οποίο οι τράπεζες έχουν μετατρέψει σε κουρελόχαρτο, με το Hive Down. Το θέμα του hive down το έχουμε εξετάσει λεπτομερώς, καθώς επίσης αναδείξει με Επίκαιρες Ερωτήσεις – η πιο πρόσφατη από τις 11.05.21.

Πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο τεχνικό θέμα για το οποίο δεν θα θέλαμε να κουράσουμε – σημειώνοντας μόνο πως με το Hive Down καταστρατηγείται η λογική του ούτως ή άλλως χαριστικού νόμου Χαρδούβελη, με τον οποίο κεφαλαιοποιήθηκαν μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις, δηλαδή αέρας, που θα αποσβένονται σε μια 20ετία.

Σε περίπτωση όμως που υπήρχαν ζημίες, τότε το κράτος θα καλούνταν να προσθέσει κεφάλαια, λαμβάνοντας έναντι αυτών μετοχές – κάτι που δεν γίνεται με το hive Down.

Όπως είπε πάντως ο Πρόεδρος της Πειραιώς εδώ στην Βουλή «κυρίως, γίνεται για να μην δραστηριοποιηθεί ο αναβαλλόμενος φόρος και γίνει η έκδοση νέων μετοχών χωρίς λόγο».

Δεν είναι ντροπή; Ο κ. Χαρδούβελης που είναι τώρα πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας τι λέει για αυτό; Έχει μείνει ιστορική η φράση του ότι, 10 οικογένειες κυβερνούν την Ελλάδα – αν και στη σημερινή περίπτωση το σωστό θα ήταν πως 4 τράπεζες και το Υπερταμείο κυβερνούν την Ελλάδα.

Συνεχίζοντας, με την παρούσα τροπολογία αυτή η χρεωστική διαφορά που θα έπρεπε να αποσβένεται σε 20 ισόποσες δόσεις, (ακριβώς εδώ οφείλεται η δήλωση του κ. Σταϊκούρα ότι δεν αλλάζει ο ρυθμός απόσβεσης), θα συνεχίσει να αποσβένεται σε 20 δόσεις – αλλά σε περίπτωση που έχει ήδη εξαντληθεί το περιθώριο συμψηφισμού με υποχρεώσεις/κέρδη μιας χρονιάς, μετατοπίζεται στην επόμενη.

Γιατί όμως γίνεται αυτή τη στιγμή η μεταφορά; Για να μη χαθεί ούτε ένα μικρό μέρος του αναβαλλόμενου φόρου, από τα εποπτικά κεφάλαια; Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον υπουργό, για να μας επιβεβαιώσει εάν θα παραμείνει το ποσόν αυτό στα εποπτικά κεφάλαια.

Σίγουρα η ΕΚΤ και ΤτΕ δεν θα ήθελαν να δημιουργήσουν θέμα κεφαλαιακής επάρκειας αυτή τη στιγμή, όταν έχουν τοποθετήσει τόσα κεφάλαια στην Ελλάδα λόγω της πανδημίας – με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα της ανόδου των ελλειμμάτων και των χρεών.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία ακόμη διευκόλυνση των τραπεζών – στις οποίες άλλωστε χρωστάει σημαντικά ποσά η ΝΔ.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.