Τραπεζικά τεχνάσματα: Hive down και αναβαλλόμενος φόρος – The Analyst
Κοινοβουλευτικές Εργασίες Σχολιασμός Επικαιρότητας

Τραπεζικά τεχνάσματα: Hive down και αναβαλλόμενος φόρος

.

Απαιτείται να διερευνηθεί εάν ζημιώθηκαν τα δικαιώματα του δημοσίου και εάν παραβιάστηκαν οι προβλέψεις του νόμου Χαρδούβελη. Πώς μπορεί όμως να γίνει έρευνα, με δεδομένο το ότι έχει αποκλειστεί η αυτεπάγγελτη παρεμβολή εισαγγελέα με το άρθρο 5.2  του Ν4637/19 που τροποποιούσε το άρθρο 390 του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα;

.

Κοινοβουλευτική Εργασία

Στην πρωτολογία μου θα αναφερθώ στον εταιρικό μετασχηματισμό «hive down», από διαδικαστικής πλευράς – ενώ στη δευτερολογία στον αναβαλλόμενο φόρο και στην ενδεχόμενη ζημία για το δημόσιο.

Θα ξεκινήσω με τον ορισμό του «hive down» – το οποίο είναι ένας εταιρικός μετασχηματισμός που επιτρέπει απλά τη μεταφορά του πλέον πολύτιμου και σημαντικού μέρους μίας εταιρείας, σε μία θυγατρική της που μετά μπορεί να πουληθεί.

Στην περίπτωση της Πειραιώς, μεταφέρθηκαν οι τραπεζικές εργασίες σε μια νέα θυγατρική που αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα, όπως και πριν – στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Η παλαιά τράπεζα Πειραιώς έπαψε να είναι τράπεζα και λειτουργεί πια ως μικρή εταιρία συμμετοχών με την επωνυμία «Πειραιώς Financial Holdings Ανώνυμος Εταιρία» – η οποία αποτελεί τη μητρική της Τράπεζας.

Αυτό που μας απασχολεί είναι πως με αυτόν το μετασχηματισμό, δεν περιλαμβάνεται πλέον ξεχωριστός ισολογισμός και αποτελέσματα για την Τράπεζα Πειραιώς, στις Οικονομικές Καταστάσεις της νέας οντότητας – παρά μόνο για τη Μητρική Συμμετοχών και τον Όμιλο.

Εμείς τουλάχιστον ψάξαμε και δεν το έχουμε βρει στον απολογισμό ή κάπου αλλού – ενώ θα καταθέσουμε στα πρακτικά το σχήμα με το hive down της Πειραιώς, τον πίνακα με τα κύρια οικονομικά της στοιχεία με μία μικρή αναφορά μας, τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις θυγατρικές της.

Εάν δεν τον δημοσιεύει ξεχωριστά ή τον δημοσιεύει μετά στα ΓΕΜΗ, δυσκολεύει η εκτίμηση των αποτελεσμάτων του σημαντικότερου στοιχείου του Ομίλου Πειραιώς – οπότε υπάρχει αδιαφάνεια.

Προφανώς είναι σημαντικό για τους επενδυτές το να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις επιδόσεις του σημαντικότερου στοιχείου του Ομίλου Πειραιώς – δηλαδή της τράπεζας.

Εκτός αυτού, δεν είναι εμφανές σε ποια εταιρία ευρίσκονται οι συμμετοχές της πρώην Τράπεζας Πειραιώς, όπως και ο αναβαλλόμενος φόρος – όπου μπορεί να έχουν παραμείνει στη νέα Τράπεζα, αλλά μπορεί και όχι.

Ακόμη δε και αν έχουν παραμείνει στην Τράπεζα, μπορεί να μεταβιβαστούν αργότερα – με μια ενδοομιλική συναλλαγή.

Ακόμη χειρότερα, είναι δυνατόν με τη συναλλαγή αυτή, να καταλήξει σε θυγατρική σε τρίτη χώρα εκτός της δικαιοδοσίας της Τράπεζας της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι ερωτήσεις μου εδώ είναι οι εξής:   

  1. Πού είναι καταχωρημένα ο αναβαλλόμενος φόρος και τα κόκκινα δάνεια της Πειραιώς, είτε απευθείας, είτε μέσω των ειδικών οχημάτων της τιτλοποίησης;
  2. Πως εξασφαλίζεται διαφάνεια για την Τράπεζα όταν δεν περιλαμβάνονται οι οικονομικές της καταστάσεις στον ισολογισμό του Ομίλου;

Συνεχίζοντας, θα αναφερθώ στο θέμα του αναβαλλόμενου φόρου που στην ουσία αυξάνει λογιστικά τα κεφάλαια των τραπεζών-ζόμπι που προέκυψαν από το PSI, αλλά όχι τη δυνατότητα δανειοδοτήσεων τους – καθώς επίσης στο πώς εμπλέκεται στο hive down.

Εν προκειμένω, εάν αποκοπεί ο αναβαλλόμενος φόρος χάνεται η αξία του, στο βαθμό που χάνεται η οποιαδήποτε ελπίδα του Δημοσίου να ανακτήσει μέρος της επένδυσής του – σε περίπτωση που οι τράπεζες έχουν ζημίες και γίνει αύξηση κεφαλαίου με έκδοση μετοχών.

Απλά, καταθέτοντας το στα πρακτικά αναφέρουμε ότι, ο αναβαλλόμενος φόρος είναι για τον Όμιλο της Πειραιώς 6,33 δις στις 31.12.2020, από 6,47 δις € το 2019 – όταν η Τράπεζα Πειραιώς είχε 6,43 δις € στις 31.12.2019, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του.

Στη συζήτηση τώρα για τις προοπτικές του πιστωτικού συστήματος στη Βουλή, σε επιτροπή της 1.4.21, ο κ. Χατζηνικολάου είπε ότι, ο μετασχηματισμός «κυρίως, γίνεται για να μην δραστηριοποιηθεί ο αναβαλλόμενος φόρος και γίνει η έκδοση νέων μετοχών χωρίς λόγο» – όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά.

Κατά την άποψη μας όμως, απαιτείται να διερευνηθεί εάν ζημιώθηκαν τα δικαιώματα του δημοσίου και εάν παραβιάστηκαν οι προβλέψεις του νόμου Χαρδούβελη. Πώς μπορεί όμως να γίνει έρευνα, με δεδομένο το ότι έχει αποκλειστεί η αυτεπάγγελτη παρεμβολή εισαγγελέα με το άρθρο 5.2  του Ν4637/19 που τροποποιούσε το άρθρο 390 του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα;

Σημειώνεται πως είναι πιθανές αυξήσεις κεφαλαίου λόγω των ζημιών από τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων ή νέων που θα σχηματιστούν στην πανδημία – ή από ενδεχόμενη διαγραφή του αναβαλλόμενου φόρου. Αναλυτικά δε τα εξής:

(α) Αναφέρεται πως οι ζημίες που θα εγγράψουν οι συστημικές τράπεζες από τις πωλήσεις των κόκκινων δανείων, με ή χωρίς το σχέδιο Ηρακλής, θα είναι περί τα 3-4 δις €.

(β) Σχετικά με την διαγραφή του αναβαλλόμενου φόρου, σύμφωνα με τον κ. Χατζηεμμανουήλ, εκπρόσωπο της ΤτΕ σε συζήτηση σε άλλη επιτροπή που είχε γίνει για το Νομοσχέδιο για το ΤΧΣ στις 9/3/21, ο αναβαλλόμενος δεν θα πρέπει να υποτίθεται ότι θα διατηρηθεί για τα 20 χρόνια της ειδικής ρύθμισης του Νόμου Χαρδούβελη. Επίσης είπε πως το 2022 θα αυξηθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επομένως το Δημόσιο θα συνεχίζει να τοποθετεί κεφάλαια, εάν δεν το κάνουν οι μέτοχοι, χωρίς να έχει το έλεγχο. Σημειώνεται εδώ πως τα χρήματα του ΤΧΣ που υπάγεται στους ξένους, προστίθενται στο δημόσιο χρέος – κάτι που είχε ουσιαστικά εκμηδενίσει το PSI από την πρώτη στιγμή.

Οι ερωτήσεις μας εδώ είναι οι εξής:

  1. Είναι σύννομος και ηθικός ο παραπάνω μετασχηματισμός; Πώς εξασφαλίζονται τα δικαιώματα του δημοσίου, με δεδομένη τη δήλωση του προέδρου της Πειραιώς για «μη έκδοση μετοχών χωρίς λόγο»; Θα παραγγελθεί εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί, αφού από το νόμο δεν είναι αυτεπάγγελτη;
  2. Θα υπάρξει ζημία για το δημόσιο λόγω του μετασχηματισμού, εξαιτίας της απώλειας αξίας του αναβαλλόμενου φόρου; Σε περίπτωση που σημειωθούν ζημίες, θα εκδοθούν μετοχές, όπως προέβλεπε η τροπολογία Χαρδούβελη με το Ν4302/14 και με το άρθρο 23;


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.