Πανδημία ώρα μηδέν – The Analyst
ΞΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πανδημία ώρα μηδέν

.

Το πρόγραμμα ενός κράτους σαν την Ελλάδα, το οποίο τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έκανε απολύτως τίποτα για να αλλάξει το αποτυχημένο οικονομικό του μοντέλο που το οδήγησε στη χρεοκοπία, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για να μη χαθεί μεγάλο μέρος του ΑΕΠ δηλαδή και να μην κινδυνεύσει με μία ακόμη χρεοκοπία, στην καλύτερη περίπτωση με ένα ακόμη μνημόνιο, πρέπει να είναι λιτό και ρεαλιστικό – επίσης με το πνεύμα της επόμενης ημέρας, όπου δυστυχώς η κυβέρνηση δεν διστάζει ακόμη και να θυσιάσει το μέλλον της χώρας, κρίνοντας από το ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το ήδη ελάχιστο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων, εις βάρος της ανάπτυξης της χώρας. Όσον αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, το να παρουσιάζει ένα ακόμη πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι το λιγότερο ανεύθυνο.  

 ,

Εισαγωγή

Σε γενικές γραμμές πιστεύουμε πως πρέπει να λαμβάνουν όλες οι χώρες  υπ’ όψιν τα εξής:

(α) Τις συνθήκες «Κορώνα» βραχυπρόθεσμα, όπου το επίπεδο των τιμών ο πληθωρισμός δηλαδή μειώνεται και το ΑΕΠ, ο ρυθμός ανάπτυξης δηλαδή μειώνεται ακόμη περισσότερο – τόσο από την πλευρά της ζήτησης, όσο και από την πλευρά της προσφοράς.

Εν προκειμένω, η σωστή οικονομική πολιτική είναι η εξής: η σταθεροποίηση της προσφοράς, μέσω της στήριξης των επιχειρήσεων για να μη χρεοκοπήσουν, για να μη μετατραπεί δηλαδή η κρίση ρευστότητας τους σε κρίση φερεγγυότητας, με τη βοήθεια της παροχής ρευστότητας. Από την πλευρά της τόνωσης της ζήτησης δεν πρέπει να ληφθεί κανένα μέτρο, αφού οι άνθρωποι μένουν σπίτι – εκτός από την παροχή των μισθών των εργαζομένων ή μέρους τους με εισοδηματικά κριτήρια, για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών.

(β) Τις συνθήκες «Κορώνα» μακροπρόθεσμα, όπου το επίπεδο των τιμών αυξάνεται και το ΑΕΠ αυξάνεται λιγότερο από προηγουμένως ή μειώνεται. Εν προκειμένω, η σωστή οικονομική πολιτική είναι η εξής: διαρθρωτικά μέτρα, όπως η μείωση του φόρου εισοδήματος, των ασφαλιστικών εισφορών, οι επιδοτήσεις του προσωπικού κλπ., με τη βοήθεια των οποίων θα ισχυροποιούνται οι επιχειρήσεις. Από την πλευρά της ζήτησης καμία τόνωση της τύπου Keynes – αφού η αύξηση της θα προκαλούσε την ακόμη μεγαλύτερη άνοδο του πληθωρισμού σε συνθήκες ύφεσης (στασιμοπληθωρισμό).

Πρόγραμμα Ελληνικής Λύσης

Τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, είναι με κριτήριο τα ποσά που πιστεύει ότι μπορεί να διαθέσει η κυβέρνηση και τα οποία υπολογίζονται δημοσιονομικά σε μία τάξη μεγέθους των 10 δις € μαζί με το Μάιο, ενώ τα υπόλοιπα μη δημοσιονομικά (εγγυήσεις, αναβολές, ευρωπαϊκή στήριξη κλπ.) επίσης στα 10 δις €.

Στη δική μας παράταξη δεν δίνεται πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία που διαθέτει η κυβέρνηση μέσω των κρατικών υπηρεσιών της, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εκτιμήσεις. Η άποψη μας είναι ότι χρειάζεται πολύ περισσότερα μέτρα η Οικονομία μας για να μη βυθιστεί ξανά στην ύφεση, ειδικά με κριτήριο της προβλέψεις του ΟΟΣΑ και του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού, αλλά δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε μία ανεύθυνη πλειοδοσία, όπως άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Δημοσιονομικά μέτρα

(Α) Υγειονομικά μέτρα

Στον προϋπολογισμό του 2020 υπάρχουν 200.000.000 € για το σύστημα Υγείας, ενώ η κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα επί πλέον μέτρο στις εξαγγελίες της, όσον αφορά την αύξηση του ποσού που θα χρειαστεί το σύστημα Υγείας. Είναι προφανές πως θα χρειαστούν μέτρα, οπότε ένα ποσόν υψηλότερο από τα 200.000.000 €: (α) λόγω του μεταναστευτικού και (β) εξαιτίας της πανδημίας. Θα πρέπει να διατεθούν/προβλεφθούν ποσά τουλάχιστον για τα εξής επί πλέον:

 1. Για μάσκες προστασίας, για μηχανήματα τεχνητής αναπνοής για προστατευτικές στολές του νοσηλευτικού προσωπικού και για την προμήθεια ενδεχόμενων εμβολίων/αντιδότου που θα βρεθούν.
 2. Για την καταπολέμηση της πανδημίας με τεστ και με ότι άλλο χρειαστεί, όπου απαιτείται να διατεθούν περί τα 100.000.000 €.
 3. Για ένα δίχτυ προστασίας των νοσοκομείων, με στόχο την κάλυψη τυχόν ανείσπρακτων εσόδων τους από ανθρώπους που θα αδυνατούν να πληρώσουν τη θεραπεία τους και του υψηλότερου κόστους λειτουργίας τους λόγω της επιδημίας.
 4. Για την επίταξη ιδιωτικών κλινικών, αλλά όχι με το διπλάσιο κόστος που αποφάσισε η κυβέρνηση, για τις επί πλέον αμοιβές του νοσηλευτικού προσωπικού των δημοσίων νοσοκομείων και για την πρόσληψη περισσοτέρων νοσηλευτών.

Το συνολικό κόστος των παραπάνω σε απόλυτο μέγεθος και ως προς το ΑΕΠ πρέπει να υπολογισθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) – το οποίο είναι υποχρεωμένο γενικότερα να κοστολογεί όλα τα μέτρα, αφού διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς και τις πληροφορίες.

(Β) Μέτρα για εργαζομένους

 1. Κάλυψη των μισθών των εργαζομένων που δεν απολύονται από τις επιχειρήσεις (ΚΑΔ) που υποχρεώνονται από την κυβέρνηση να κλείσουν, σε ποσοστό ίσο με το μέσο όρο των κρατών της ΕΕ – για τρεις μήνες από την ημερομηνία του «κλειδώματος» τους.
 2. Διερεύνηση εάν είναι δυνατή η επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων που σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη είναι βιώσιμα με τους παραπάνω μισθούς, έτσι ώστε να μην επηρεασθεί ο προϋπολογισμός και να υπάρξει αναπροσαρμογή του ασφαλιστικού αργότερα που θα περιλαμβάνει αυτήν την επιβάρυνση. Δηλαδή, να επιβαρυνθούν με το κόστος των μισθών τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι το κράτος, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα για τα άλλα μέτρα.
 3. Πρόβλεψη από το ΓΛΚ για κάλυψη του ποσού των επί πλέον ανέργων που θα δημιουργηθούν, λόγω της πανδημίας. Επίσης πρόβλεψη για τη στελέχωση και το ποσόν που θα χρειαστεί ο κρατικός μηχανισμός για τη διεκπεραίωση όλων αυτών των έκτακτων πληρωμών.

(Γ) Μέτρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και ελεύθερους επαγγελματίες που έκλεισαν υποχρεωτικά από το κράτος.

 1. Μηναίο ποσόν κάλυψης του κόστους διαβίωσης τους, ανάλογο με τους εργαζομένους τους (δηλαδή από 1-5, από 5-10 κλπ.) και τις υποχρεώσεις τους (μέλη οικογένειας, κόστος διαβίωσης στην περιοχή κλπ).
 2. Κάλυψη των ελάχιστων μηνιαίων εξόδων των καταστημάτων/γραφείων τους (νοίκι, νερό, ρεύμα κλπ.) με επιδοτήσεις που δεν θα επιστραφούν – με ένα συγκεκριμένο μέσο ποσόν για τρεις μήνες, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων τους, με άμεση καταβολή από το κράτος.
 3. Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των μισθών των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν από την κυβέρνηση να κλείσουν για τρεις μήνες από την ημερομηνία του κλειδώματος της Οικονομίας.
 4. Η έκπτωση φόρου 25% σε αυτούς που πληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους είναι πολύ μεγάλη, θα πρέπει να επανεξετασθεί και να βρεθεί εάν είναι εφικτή ταμειακά.
 5. Μείωση του ΦΠΑ στο μισό για τα είδη πρώτης ανάγκης και για τα φάρμακα.
 6. Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% που θα επιβαρύνει το δημόσιο (προϋπολογισμό) το 2021.
 7. Μείωση του φόρου εισοδήματος στο 20% που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2021.

(Δ) Μέτρα για τους αγρότες

 1. Επιδότηση για την αγορά σπόρων και άλλων πρώτων υλών για τη διατήρηση της παραγωγής τους.
 2. Επιδότηση για επενδύσεις σε θερμοκήπια-διχτυοκήπια.
 3. Συνολικό ποσόν που πρέπει να διατεθεί της τάξης του 1.000.000.000 €, για να εκμεταλλευθούν επί πλέον όλα τα ΕΣΠΑ.
 4. Συνδρομή στην εξεύρεση εργατικών χεριών κατά την συγκομιδή, ενδεχομένως από τους άνεργους υπαλλήλους του τουριστικού τομέα ή από άλλους καταγεγραμμένους του ΟΑΕΔ, χωρίς να χάνουν τα επιδόματα λόγω της εποχιακής εργασίας.
 5. Αυστηροί έλεγχοι στις ελληνοποιήσεις προϊόντων από τη Βουλγαρία και αλλού.
 6. Κεντρικός οργανισμός διευκόλυνσης της διάθεσης των προϊόντων τους, ο οποίος θα ενημερώνεται όσον αφορά τις ποσότητες παραγωγής καθημερινά, μέσω ειδικού λογισμικού.

(Ε) Άμυνα και μεταναστευτικό

 1. Πρόβλεψη επί πλέον δαπανών για την άμυνα, λόγω της τουρκικής επιθετικότητας.
 2. Δραστηριοποίηση των αμυντικών εταιριών ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, Ναυπηγεία, ΕΑΣ κλπ. με την απαιτούμενη αύξηση του κεφαλαίου τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
 3. Πρόβλεψη των επί πλέον δαπανών λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και της δημιουργίας κλειστών δομών. Κατασκευή ενός «Ellis Island» σε ένα ακατοίκητο νησί για να σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες ροές.

(ΣΤ) Μέτρα για δημόσιες επενδύσεις

 1. Αύξηση του ΠΔΕ τουλάχιστον κατά 1,5 δις € για τη διεξαγωγή παραγωγικών επενδύσεων όπως στην Άμυνα, στην Υγεία και στην Ενέργεια. Συνήθως για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται εδώ, παράγονται δύο ευρώ (πολλαπλασιαστής της τάξης του 2).

Μέτρα που δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό

 1. Ίδρυση ενός επενδυτικού κεφαλαίου (Fund) με 5 δις € με «προίκα» πάγια περιουσιακά στοιχεία του κράτους (=εισφορά κεφαλαίου σε είδος), για την παροχή εγγυήσεων για τη δανειοδότηση των υγιών επιχειρήσεων – έτσι ώστε να διαχειριστούν τα προβλήματα ρευστότητας τους και να μη χρεοκοπήσουν.
 2. Ίδρυση ενός κρατικού οργανισμού με 5 δις €, επίσης με «προίκα» πάγια περιουσιακά στοιχεία του κράτους, για την ανάληψη όλων των δανείων πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες όπως στις Η.Π.Α. το 1933 – έτσι ώστε να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί και να μπορέσουν όλοι να πληρώσουν σε βάθος χρόνου. Θα κοστίσει πολύ λιγότερο από το σχέδιο Ηρακλής των 12 δις € που ωφελεί μόνο τις τράπεζες.
 3. Δρομολόγηση της νέας επενδυτικής τράπεζας τύπου KFW για τη στήριξη νέων επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στη βιομηχανία – έτσι ώστε να αλλάξει το αποτυχημένο οικονομικό μοντέλο που εξαρτάται υπερβολικά από τον τουρισμό. Οι επενδύσεις στη βιομηχανία έχουν παράπλευρη ωφέλεια 1 προς 3 – δηλαδή για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται παράγονται άμεσα και έμμεσα 3 ευρώ, με ανάλογες θέσεις εργασίας αλλά σταθερότερες και πιο καλοπληρωμένες.
 4. Άμεση διεκπεραίωση των φακέλων ΕΣΠΑ που εκκρεμούν για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στη βιομηχανία.
 5. Χρησιμοποίηση του πράσινου πακέτου της ΕΕ για επενδύσεις στη βιομηχανία (παραγωγή ανεμογεννητριών, απλών ηλεκτρικών αυτοκινήτων κλπ.) και στο «εξοικονομώ κατ’ οίκον» – με την αύξηση των φορολογικών απαλλαγών.
 6. Δημιουργία ενός κεντρικού οργάνου για τον πρωτογενή τομέα που να δίνει τις σωστές κατευθύνσεις στους αγρότες, κατά το παράδειγμα του Ισραήλ. Δραστηριοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου για τη Βιομηχανία, έτσι ώστε να υπάρχουν στοχευμένες κατευθύνσεις ως προς την μεταποίηση.
 7. Αναβολή πληρωμής φόρων στις επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά ή που υπολειτουργούν για έξι μήνες.
 8. Διαγραφή του 50% των τόκων και του 100% των επιβαρύνσεων των ανεξόφλητων οφειλών στο δημόσιο έως την 31.12.2019.
 9. Επιβολή μέτρων μείωσης του κόστους συναλλαγών στις τράπεζες και στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, με γνώμονα τις μέσες ευρωπαϊκές τιμές.
 10. Καθυστέρηση πληρωμής των μεταχρονολογημένων επιταγών που έχουν εκδοθεί έως τις 31.03.2020 (α) για έξι μήνες των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει υποχρεωτικά και (β) για τρεις μήνες αυτών που υπολειτουργούν, με την εξόφληση των αποδεκτών των επιταγών από τις τράπεζες με εγγύηση του δημοσίου. Δηλαδή οι επιταγές δεν θα διαμαρτύρονται και οι τράπεζες θα τις πληρώνουν, παραχωρώντας αυτόματα ανάλογα δάνεια στους εκδότες τους – με την εγγύηση του δημοσίου ή της Ευρώπης από τα μέτρα για κεφάλαια κίνησης.
 11. Αναβολή εξυπηρέτησης των ρυθμίσεων στο δημόσιο (ΑΑΔΕ) και στις τράπεζες για έξι μήνες σε επιχειρήσεις που υποχρεώνονται να κλείσουν και για τρεις μήνες αυτών που υπολειτουργούν (=πτώση άνω του 50% του τζίρου τους).
 12. Σταμάτημα των αποκρατικοποιήσεων και επανεξέταση του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ (αφορά τον προϋπολογισμό μόνο για όσες έχουν προβλεφθεί).
 13. Σταμάτημα των παράνομων υπαίθριων μεταναστευτικών αγορών που κοστίζουν περί τα 15 δις € ετήσια στην ελληνική οικονομία, με αυστηρή τήρηση των νόμων από ειδικές αστυνομικές ομάδες.
 14. Αυστηροί αγορανομικοί έλεγχοι για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Τα πρόστιμα να οδηγούνται σε ένα ειδικό ταμείο για την κάλυψη των έκτακτων μέτρων.

Μέτρα από τα χρήματα που δικαιούμαστε από την ΕΕ

 1. Εγγυήσεις για δάνεια κεφαλαίου κίνησης των ΜΜΕ τουλάχιστον 6 δις € (τα μισά από αυτά που δικαιούμαστε από τα SNP’s  και ANFA’s).
 2. Δάνεια από την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα (ΕτΕπ) στο ποσόν που μας έχει ήδη υποσχεθεί (2.000.000.000 €).
 3. Δάνεια από Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο – επίσης στο εγκεκριμένο ποσόν (1.800.000.000 €).
 4. Συμμετοχή στο πακέτο ενίσχυσης της ΕΕ των 37 δις € για Κορώνα ιό.
 5. Αναβολή των ληξιπρόθεσμων πληρωμών του 2020 και του 2021 προς του θεσμικούς πιστωτές (ESM, ΕΕ, κράτη) για να υπάρχει ταμειακή άνεση.
 6. Ενεργητική διεκδίκηση του Diesel Gate και των πολεμικών επανορθώσεων.

Γενικά

 1. Άμεση κατάθεση προς συζήτηση ενός έκτακτου νέου προϋπολογισμού για το 2020, αφού ο προηγούμενος έχει εκ των πραγμάτων ακυρωθεί όσον αφορά τα μεγέθη του (δαπάνες, έσοδα, έλλειμμα, χρέος κλπ.) και τις προβλέψεις του – τόσο τις εγχώριες, όσο και τις διεθνείς. Η κατάθεση και η συζήτηση πρέπει να ακολουθήσουν αμέσως μετά τη συμφωνία των μέτρων για όλες τις χώρες από την ΕΕ εντός του Απριλίου.
 2. Υιοθέτηση μεσοπρόθεσμων μέτρων για ολόκληρο το ενδεχόμενο χρονικό διάστημα της πανδημίας (1,5 έτη) και μακροπρόθεσμων για την επόμενη χρονική περίοδο.
 3. Είμαστε υπέρ των ευρωομολόγων, αλλά θεωρούμε πως θα πρέπει να αγοράζονται από την ΕΚΤ και να παγώνουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα άτοκα – τουλάχιστον για εκείνες τις χώρες και για τα ποσά που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν στην οικονομική κατάσταση που βρίσκονται.
 4. Η συμμετοχή της χώρας μας στο QE της ΕΚΤ με 12 δις € απλά εξυπηρετεί τη διατήρηση των επιτοκίων δανεισμού μας σε χαμηλά επίπεδα, επίσης των τραπεζών και των επιχειρήσεων, αλλά δεν πρόκειται για νέα χρήματα που θα μπορούσαν να διατεθούν στην αγορά – αφού απλά αλλάζουν χέρια τα ομόλογα μας. Αντίθετα, η αγορά των ευρωομολόγων που θα εκδίδαμε θα ήταν νέα χρήματα – πόσο πόσο μάλλον το πάγωμα τους.

 


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!