Καινοτομία στη μάχη για την ανάσχεση του Κορονοϊου – The Analyst
Σχολιασμός Επικαιρότητας

Καινοτομία στη μάχη για την ανάσχεση του Κορονοϊου

.

Έστω και σήμερα, η στρατηγική της μικρο-τμηματοποίησης και η εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων και κατάλληλων μέτρων προφύλαξης σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς –στο επίπεδο της παγκόσμιας κοινότητας, σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, δημοσίων υπηρεσιών, σχολείων, στρατοπέδων, νοσοκομείων, εκκλησιών, επιχειρήσεων, μέσων μαζικής μεταφοράς, δημόσιων χώρων καθώς και σε οικογενειακό και ατομικό επίπεδο– μπορεί να εμποδίσει την περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοιού. Εάν ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, κάνουμε το παν ώστε να μην προσβληθούμε αλλά και να μην μεταδώσουμε τον ιό –μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, περιορισμός των μετακινήσεων, μείωση της κοινωνικοποίησης– σε ένα μήνα δεν θα υπάρχει κορωνοιός ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες.

.

Άρθρο

-του Νίκου Σύκα

Η μικρο-τμηματοποίηση (microsegmentation, microzoning) αποτελεί μια από τις τεχνικές ασφάλειας και άμυνας για αντιμετώπιση των κυβερνοεγκλημάτων που προκύπτουν από επιθέσεις σε cloud υπηρεσίες, καθώς και το ποσοστό των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη διάδοση ransomware, κακόβουλου λογισμικού και σκοπούς άντλησης κεφαλαίων με τη χρήση κρυπτονομισμάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ιός υπολογιστών τύπου worm  που μπορεί να μεταδοθεί μέσω USB stick. Επίσης, η εγκατάσταση ιών σε δίκτυα χωρών και οι κυβερνο-επιθέσεις σε διεθνείς επιχειρήσεις συνιστά μια διαρκή απειλή για τις παγκόσμιες κρίσιμες υποδομές. Ένας τρόπος προστασίας από τέτοιου είδους απειλές είναι η μικρο-τμηματοποίηση του δικτύου καθώς η συνεχής παρακολούθησή του για σκοπούς εντοπισμού ευάλωτων σημείων και διόρθωση πιθανών ευπαθειών. Μέσω της μικρο-τμηματοποίησης, το κέντρο δεδομένων (data center) πρώτα διαχωρίζεται σε διακριτά τμήματα ασφάλειας (security segments) σε όλα τα επίπεδα και μετά προσδιορίζονται έλεγχοι ασφαλείας για κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Οι ομοιότητες που παρουσιάζουν μεταξύ τους οι ιοί υπολογιστών και οι βιολογικοί ιοί είναι πολλές και μας οδηγούν τόσο στην βαθύτερη κατανόηση όσο και στον έλεγχό τους. Όσον αφορά τη διάδοσή τους και εκεί παρουσιάζουν ομοιότητες. Με τη βοήθεια της μεταφορικής αναλογίας μπορούμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική της μικρο-τμηματοποίησης, μεταξύ άλλων και στην προσπάθεια εμπόδισης της εξάπλωσης του κορωνοιού σε όλα τα επίπεδα, κλίμακες και μεγέθη και σε όλους τους βαθμούς ανάλυσης, πιστότητας και λεπτομέρειας.

Η αξιοποίηση του πανίσχυρου εργαλείο της Εννοιολογικής Μεταφοράς που μας έδωσε ο Αριστοτέλης πριν 2.000 χρόνια και η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής μικρο-τμηματοποίησης στην παρούσα κρίση από την αρχή –π.χ. απαγόρευση πτήσεων από και προς την Κίνα– θα μπορούσε να θωρακίσει την παγκόσμια κοινότητα περιορίζοντας την εξάπλωση του κορωνιού. Η κλίμακα του προβλήματος ήταν εμφανής από το ξέσπασμα της επιδημίας στην Κίνα. Ήταν ένας Μαύρος Κύκνος που μπορούσε να μετατραπεί σε Γκρίζο Κύκνο – η ραγδαία εξάπλωση του ιού ήταν προβλέψιμη και μπορούσε να αποφευχθεί. Μια ασύμμετρη, μη-γραμμική απειλή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τα στατικά εργαλεία και τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν για το γραμμικό περιβάλλον προηγούμενων δεκαετιών.

Έστω και σήμερα, η στρατηγική της μικρο-τμηματοποίησης και η εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων και κατάλληλων μέτρων προφύλαξης σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς –στο επίπεδο της παγκόσμιας κοινότητας, σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, δημοσίων υπηρεσιών, σχολείων, στρατοπέδων, νοσοκομείων, εκκλησιών, επιχειρήσεων, μέσων μαζικής μεταφοράς, δημόσιων χώρων καθώς και σε οικογενειακό και ατομικό επίπεδο– μπορεί να εμποδίσει την περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοιού. Εάν ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, κάνουμε το παν ώστε να μην προσβληθούμε αλλά και να μην μεταδώσουμε τον ιό –μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, περιορισμός των μετακινήσεων, μείωση της κοινωνικοποίησης– σε ένα μήνα δεν θα υπάρχει κορωνοιός ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες.   

Η μεταφορική αναλογία και η στρατηγική μικρο-τμηματοποίησης αποτελούν ορισμένα από τα εργαλεία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του νέου Μοντέλου Καινοτομίας που έχω αναπτύξει. Το δυναμικό, διεπιστημονικό αυτό εργαλείο –το πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο που εφαρμόζει τη στρατηγική Antifragility στη διαδικασία της καινοτομίας– μπορεί να βοηθήσει τους Οργανισμούς να καινοτομούν πιο αποτελεσματικά κάτω από συνθήκες εξαιρετικής αβεβαιότητας. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος: α) Θέτει τους κανόνες για μετάβαση από το εύθραυστο στο ανθεκτικό, β) δημιουργεί καινοτομίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις θετικές ασυμμετρίες (ευκαιρίες) και να αποφεύγουν τις αρνητικές ασυμμετρίες (κινδύνους), γ) διασφαλίζει ότι η πιθανότητα της καταστροφής είναι μηδενική, δ) εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, επίπεδα, μεγέθη και κλίμακες και ε) ενισχύει την ανθεκτικότητα των brands, των επιχειρήσεων, των πόλεων, των οικονομιών, των εθνών και των στρατηγικών σχεδίων αποτροπής κρίσεων σε ασύμμετρα περιβάλλοντα.

Το νέο Υπόδειγμα Καινοτομίας: α) Μπορεί να μεγιστοποιήσει τον επιστημονικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των καινοτομιών και β) παρουσιάζεται αναλυτικά σε ένα Πρακτικό Οδηγό 150 σελίδων που έχω ετοιμάσει.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ

Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!