Οι νέοι Ευρωπαίοι – The Analyst
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι νέοι Ευρωπαίοι

.

Σύμφωνα με μία επίσημη ευρωπαϊκή μελέτη που ερμηνεύει καλύτερα τη λογική της μεταναστευτικής συμφωνίας του Μαρόκου, η ΕΕ θα μπορούσε να υποδεχθεί από 370 εκ. μετανάστες έως 3,8 δις – ενώ η Ελλάδα από 15 εκ. έως 120 εκ. Εάν συγκρίνει τώρα κανείς τις ενέργειες της κυβέρνησης, όσον αφορά τη μεταφορά των παράνομων μεταναστών από τα νησιά μας στην ενδοχώρα με την παραπάνω ευρωπαϊκή μελέτη, παρακολουθώντας τις περιοχές που τοποθετούνται τα «Hotspot» έτσι ώστε να προσδιορισθεί η λογική τους όσον αφορά την επιδιωκόμενη πυκνότητα, του πληθυσμού, θα διαπιστώσει πως οι νομοί που προκρίνονται για «νέες δομές υποδοχής» φαίνεται να είναι οι εξής: Φθιώτιδας, Λάρισας, Ηλείας, Ηρακλείου, Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας καθώς επίσης νομός της Κεντρικής Μακεδονίας.   

.

Ανάλυση

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Σχοινά στη Βουλή, ο οποίος μας είχε αποστείλει προηγουμένως το πρόγραμμα της επικεφαλής της Κομισιόν και πρώην υπουργού αμύνης της Γερμανίας κυρίας Von der Leyen (πηγή), υπενθυμίζοντας πως η κυρία αυτή είχε απαιτήσει το χρυσό μας ως εγγύηση για τα δάνεια μας, μας έκανε εντύπωση ο χαρακτηρισμός των μεταναστών εκ μέρους του – τους οποίους ονόμασε «Νέους Ευρωπαίους».

Σημειώνοντας πως οι περισσότεροι Έλληνες που παίρνουν κάποιο δημόσιο αξίωμα στην ΕΕ μετατρέπονται εύκολα σε «γενιτσάρους», δεν θα αναφερθούμε σήμερα στο πρόγραμμα-έκθεση ιδεών της Γερμανίδας (η μοναδική ηγετική θέση που δεν έχει πάρει ακόμη η Γερμανία στην Ευρώπη είναι αυτή του επικεφαλής της ΕΚΤ), αλλά σε μία επίσημη έκθεση της ΕΕ για το μεταναστευτικό θέμα από το 2010, την οποία μπορεί κανείς να διαβάσει εδώ (πηγή). Σύμφωνα με τον πρόλογο της έκθεσης τα εξής:

«Ο σκοπός της είναι να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές, πολιτικές και νομικές συνέπειες της μετεγκατάστασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Το πεδίο της μελέτης καλύπτει τις οικονομικές, πολιτικές και νομικές συνέπειες της μετεγκατάστασης των προσφύγων, των δικαιούχων επικουρικής προστασίας ή / και των αιτούντων άσυλο. Επιπλέον, σκοπός είναι επίσης να εξεταστούν άλλες διαθέσιμες επιλογές για την καλύτερη προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών για τη διαχείριση των ροών ασύλου.

Για την αντιμετώπιση αυτών των σκοπών, η μελέτη έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτικές, νομικές, οικονομικές και πρακτικές συνέπειες της μετεγκατάστασης, παρουσιάζοντας τις προοπτικές των κρατών μελών όσον αφορά τους διάφορους μηχανισμούς μετεγκατάστασης, αξιολογώντας το βαθμό στον οποίο μπορούν να προσαρμοστούν διαφορετικές επιλογές στο υπάρχον κεκτημένο της ΕΕ και, τέλος, αξιολογώντας το κόστος των διαφόρων επιλογών.

Η παρούσα μελέτη καλύπτει τα 26 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και συνεπώς αποκλείει τη Δανία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα κράτη μέλη που υπόκεινται σε συγκεκριμένες και δυσανάλογες πιέσεις στα εθνικά τους συστήματα ασύλου, στα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει εθελοντικά καθεστώτα μετεγκατάστασης τα τελευταία χρόνια και στα κράτη μέλη που σήμερα λαμβάνουν σχετικά λίγους πρόσφυγες, δικαιούχους επικουρικής προστασίας και άσυλο οι οποίοι, θεωρητικά, θα μπορούσαν να γίνουν χώρες υποδοχής σε οποιονδήποτε μελλοντικό μηχανισμό μετεγκατάστασης».

Περαιτέρω, η μελέτη αυτή αναφέρεται σε έναν πρόσθετο πληθυσμό της Ευρώπης, με την επίδραση του στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ – όπου εμείς προβήκαμε σε υπολογισμούς που αφορούν την Ελλάδα. Στις συνέπειες δηλαδή από τις εισροές μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία, ανά νομό – με βάση την υπάρχουσα πυκνότητα των κατοίκων ανά νομό και τις υποθέσεις της μελέτης, με στόχο πυκνότητας πληθυσμού (α) 200 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο σύμφωνα με τον πίνακα 9 της μελέτης

και (β) 1.000 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση τον πίνακα 12 της μελέτης. 

Προηγουμένως παραθέτουμε το ελληνικό ΑΕΠ κατά περιφέρεια και νομό, όπως αυτό παρουσιάζεται από την ΕΛΣΤΑΤ – έτσι ώστε να έχουμε μία καθαρή εικόνα:

Ακολουθούν οι υπολογισμοί μας ανά νομό, μετά την εγκατάσταση του πρόσθετου πληθυσμού που προτείνει η ευρωπαϊκή μελέτη, με κριτήριο τις παραπάνω υποθέσεις της – όπου (α) στο πρώτο 5στηλο υπολογίζεται το ελληνικό ΑΕΠ συνολικά και ανά νομό, (β) στο δεύτερο 5στηλο, με πληθυσμό 1.000 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, στο πρόσθετο ΑΕΠ που απαιτείται για να παραμείνει σταθερό στα σημερινά επίπεδα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς επίσης για να φτάσει στο μέσον όρο της ΕΕ και (γ) στο τρίτο 5στηλο όπως στο δεύτερο, αλλά με πληθυσμό 200 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Πάντοτε με βάση την επίσημη ευρωπαϊκή μελέτη που ίσως συνετέλεσε στην κατακόρυφη άνοδο των οπαδών του BREXIT (ανάλυση), αφού οι Βρετανοί Πολίτες ενημερώνονται από τους πολιτικούς τους σε αντίθεση με τους Έλληνες, (α) με πυκνότητα 1.000 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού θα έφτανε στα 132.000.000, εκ των οποίων τα 121.000.000 θα ήταν μετανάστες (όπως στο παραπάνω γράφημα 12 της μελέτης) και (β) με πυκνότητα 200 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (γράφημα 9) στα 26.000.000 εκ των οποίων τα 15.000.000 μετανάστες.

Μετά την εγκατάσταση τώρα αυτού του αριθμού των «νέων Ευρωπαίων» στην Ελλάδα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα μειωνόταν (α) στα 1.389 € με πληθυσμό 132 εκ. και με πυκνότητα 1000 κατοίκων/km2, ενώ (β) στα 6.846 € με πληθυσμό 28 εκ. και με πυκνότητα 200 κατοίκων/km2, όσο δηλαδή το σημερινό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Τουρκίας.

Οι μοναδικές περιοχές της Ελλάδας που δεν θα επηρεάζονταν από την εγκατάσταση των «νέων Ευρωπαίων» με πυκνότητα 200 κατοίκων/km2 θα ήταν οι νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης – ενώ στην περίπτωση των 1.000 κατοίκων/km2 η Αττική θα είχε μία μικρή επιβάρυνση, αφού ήδη η πυκνότητα της είναι 988 κάτοικοι/km2.

Για να παραμείνει βέβαια σταθερό το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, πόσο μάλλον για να αυξηθεί στο μέσον όρο της Ευρωζώνης μετά την εγκατάσταση των «νέων Ευρωπαίων», θα έπρεπε να διενεργηθούν τεράστιες επενδύσεις – προφανώς από την ΕΕ, αφού η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη. Επειδή όμως οι «νέοι Ευρωπαίοι» δεν μπορούν να προσφέρουν πολλά σε μία δυτική ανεπτυγμένη οικονομία που απαιτεί εργασίες υψηλής παραγωγικότητας, ακόμη και αν διενεργούνταν επενδύσεις δεν θα αυξανόταν σημαντικά το ΑΕΠ – οπότε θα βιώναμε τριτοκοσμικές καταστάσεις.

Θα πέφταμε δηλαδή στην «παγίδα πληθυσμού» όπως αποκαλείται – όπου ο αριθμός των κατοίκων ενός κράτους αυξάνεται με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από το ΑΕΠ, με αποτέλεσμα την οικονομική του καταστροφή και την εξαθλίωση των Πολιτών του.

Εάν τώρα συγκρίνει κανείς τις ενέργειες της κυβέρνησης, όσον αφορά τη μεταφορά των παράνομων μεταναστών από τα νησιά μας στην ενδοχώρα με την παραπάνω ευρωπαϊκή μελέτη, παρακολουθώντας τις περιοχές που τοποθετούνται τα «Hotspot» έτσι ώστε να προσδιορισθεί η λογική τους όσον αφορά την επιδιωκόμενη πυκνότητα, του πληθυσμού, θα διαπιστώσει πως οι νομοί που προκρίνονται για νέες δομές φαίνεται να είναι οι εξής: Φθιώτιδας, Λάρισας, Ηλείας, Ηρακλείου, Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας καθώς επίσης νομός της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο χάρτης πάντως των καταυλισμών το Δεκέμβριο του 2019, όπου στην ενδοχώρα έχουν μεταφερθεί ήδη 21.000 αιτούντες  άσυλο και οι εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου έχουν φτάσει στις 85.000, είναι ο παρακάτω:

Ολοκληρώνοντας, ασφαλώς δεν γνωρίζουμε εάν έχει τεθεί ή σχεδιάζεται να τεθεί σε εφαρμογή η έκθεση της ΕΕ – ενώ, εάν δεν κάνουμε λάθος, ο κ. Σχοινάς δεν απάντησε σε αντίστοιχη ερώτηση βουλευτή. Εν τούτοις, η μεταναστευτική συμφωνία του Μαρόκου επιβεβαιώνει πως στηρίζεται η μεταφορά των «νέων Ευρωπαίων» στην ήπειρο μας, αφού διαφορετικά δεν θα υπήρχε λόγος να συναφθεί – υπενθυμίζοντας πως ο βασικός υποστηρικτής της ήταν η Γερμανία, ο κ. Soros ήταν παρόν στο Μαρόκο, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός μας ήταν ο πρώτος που την υπέγραψε και ο σημερινός δεν φαίνεται να μην την εγκρίνει.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!