Κοινοβουλευτική Εργασία – Λαχαναγορά, Ελαιώνας – The Analyst
Χωρίς κατηγορία

Κοινοβουλευτική Εργασία – Λαχαναγορά, Ελαιώνας

.

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσφατα μίλησε για την υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής μέσω της αξιέπαινης πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ – ενώ ενδιαφέρεται επί πλέον για την αύξηση των επενδύσεων. Εκτός όμως από την προώθηση των σχεδίων μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων στο χώρο των υπηρεσιών του τουρισμού, δηλαδή χαμηλής προστιθέμενης αξίας που ενδεχομένως τροφοδοτούν το εμπορικό έλλειμμα, αναμένουμε την έμπρακτη υποστήριξη της ενδογενούς ανάπτυξης – μέσω του πρωτογενούς τομέα και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας η οποία στενάζει στα χρόνια της κρίσης λόγω της ύφεσης, της φορολογικής επιδρομής και της αύξησης των διοικητικών παρεμβάσεων.

 .

 Θέμα: «Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών»

Η Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών υπάγεται στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών ΑΕ (ΟΚΑΑ) – ο οποίος διαχειρίζεται επίσης την Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών και έντεκα (11) κατά τόπους ιχθυόσκαλες (Πειραιά, Πατρών, Καβάλας, Χίου, Καλύμνου, Χανίων, Πρέβεζας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Χαλκίδας, Αλεξανδρούπολης).

Η Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών ευρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη στον  Πειραιά, στα όρια του Ελαιώνα Αττικής, σε έκταση 261.000 τμ. – από τα οποία πλέον του μισού καταλαμβάνονται από τα καταστήματα οπωρολαχανικών, 13.000 τμ. περίπου από τη (Νέα) Κρεαταγορά, 8.000 τμ. από την Αγορά Καταναλωτή (Παλαιά Κρεαταγορά), 11.000 τμ. έχουν διατεθεί για την ανέγερση ιχθυαγοράς, 3.500 τμ. για το κτίριο Διοίκησης, ενώ υπάρχουν επί πλέον καταστήματα τραπεζών, εστίασης, ταχυδρομείο, χώροι πρασίνου και στάθμευσης.

Ο ΟΚΑΑ ουσιαστικά διαχειρίζεται τις αγορές, μισθώνοντας τα καταστήματα σε επιχειρήσεις – κάτι που αποτελεί την πηγή των εσόδων του, μαζί με τα τέλη εισόδου, τα τέλη αλιευμάτων και τα λοιπά έσοδα.  Σε επίπεδο συνολικής εταιρίας των 2 Κεντρικών Αγορών και των 11 ιχθυοσκαλών το 2017, ο ΟΚΑΑ είχε Κύκλο Εργασιών 13,5 εκ. €, Κέρδη προ Φόρων 2,4 εκ. € και Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 53,3 εκ. € – ενώ απασχολούσε 153 άτομα προσωπικό.

Όμως, ο μεγαλύτερος τζίρος πραγματοποιείται από τις εταιρίες χονδρεμπορίου που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΑ. Στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών δραστηριοποιούνται 550 χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν 900 καταστήματα – εκ των οποίων 350 επιχειρήσεις και 750 καταστήματα δραστηριοποιούνται στα οπωρολαχανικά. Εν προκειμένω, εκτιμάται πως διακινείται το 1/5 της εγχώριας παραγωγής φρούτων και λαχανικών – καλύπτοντας φυσικά μεγάλο μέρος της ζήτησης στην Αττική (το υπόλοιπο καλύπτεται από τα μεγάλα καταστήματα λιανικής, από τα σουπερ μάρκετ δηλαδή, που τροφοδοτούνται συχνά απ’ ευθείας από τους παραγωγούς).

Ο συνολικός τζίρος των εταιριών αυτών εκτιμάται σε 1,5 δις ευρώ και ο όγκος σε 2,5 εκ. τόνους διακινούμενα οπωρολαχανικά (πηγή, πηγή).

Έτσι η Κεντρική Λαχαναγορά αποτελεί βασικό κρίκο για τη διατροφή και το εμπόριο. Επίσης για την πρωτογενή παραγωγή στην Ελλάδα, αφού μέσω αυτής διατίθενται προϊόντα 30.000 παραγωγών, μεμονωμένων ή συνεταιρισμών, ενώ τροφοδοτούνται 25.000 περίπου επιχειρήσεις – για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσμού του Λεκανοπέδιου Αττικής αλλά και των νησιών.

Περαιτέρω, τα τελευταία χρόνια η Κεντρική Λαχαναγορά προβαίνει σε συνεχείς αναβαθμίσεις και προσθήκες τμημάτων (όπως η νέα κρεαταγορά και η αγορά καταναλωτή το 2013-2014) – πρόσφατα στην ανέγερση ιχθυαγοράς και ψυκτικών θαλάμων συντήρησης οπωρολαχανικών, ωριμαντηρίου και χώρων μικροσυσκευασίας, έτσι ώστε να διατηρούνται τα τρόφιμα για μεγαλύτερο χρόνο και να μην πετιούνται (πηγή).

Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο τον Ιούλιο του 2018 οδηγήθηκαν στη χωματερή 650 τόνοι απορριμμάτων – μεγάλο μέρος των οποίων ήταν οπωρολαχανικά αξίας 500.000 € που δεν μπόρεσαν να διατεθούν εγκαίρως (πηγή).

Ο ΟΚΑΑ τώρα έχει υπαχθεί στο Υπερταμείο. Το 2018 συστάθηκε συνεταιρισμός από 181 εμπόρους και 160 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη Λαχαναγορά Αθηνών – με σκοπό να τον διεκδικήσουν, εάν αποφασισθεί η ιδιωτικοποίηση (πηγή).

Επίσης ο συνεταιρισμός των εμπόρων εξετάζει τη δημιουργία cluster (επιχειρηματικό συσσωμάτωση) στον χώρο της αγροδιατροφής. Στόχος του είναι να εμπλακούν επαγγελματίες από όλη την αλυσίδα των τροφίμων (παραγωγή, μεταφορά, εμπορία), η οποία θα καλύψει πρωτίστως τις τουριστικές επιχειρήσεις προωθώντας την καινοτομία.

Θεωρείται άλλωστε πολύ σημαντική η σύνδεση του τουριστικού τομέα και της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής. Πόσο μάλλον όταν σήμερα η πλειοψηφία των προϊόντων που καταναλώνονται στον τομέα του τουρισμού είναι εισαγόμενα – αναιρώντας την όποια θετική του συμβολή στην οικονομία, αφού συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του εμπορικού ελλείμματος. Εάν λοιπόν συνδεόταν με την εγχώρια παραγωγή θα υποστήριζε την εγχώρια οικονομία – αυξάνοντας ταυτόχρονα την αναγνωρισιμότητα των Ελληνικών τροφίμων στο εξωτερικό, καθώς επίσης ενισχύοντας την ταυτότητα του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Συνεχίζοντας, η Κεντρική Λαχαναγορά δραστηριοποιείται στην υπάρχουσα τοποθεσία από την δεκαετία του ‘50 – όταν ήταν εκτός του αστικού ιστού. Πλέον όμως περικλείεται από πυκνοκατοικημένες περιοχές – ενώ η Εθνική Οδός παρουσιάζει σημεία κορεσμού και επιβαρύνεται από τις κινήσεις των φορτηγών. Σε ημέρες μεγάλης κίνησης εκτιμάται ότι διέρχονται από την Λαχαναγορά 4.600 οχήματα – εκ των οποίων τα 600 είναι μεγάλα φορτηγά άνω των 17 μέτρων (πηγή).

Επί πλέον, είναι δυστυχώς συχνά τα ατυχήματα με νταλίκες στην εθνική οδό – με θύματα, αλλά και με μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση. Στο χώρο της Λαχαναγοράς δε απασχολούνται ή συναλλάσσονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι – ενώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη στάθμευση των οχημάτων.

Η Λαχαναγορά αποτελεί επίσης μεγάλη εστία ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή, παρά το ότι διαθέτει υπηρεσίες καθαρισμού – αφού παράγει 5.000 τόνους αποβλήτων ημερησίως (στερεά και  λύματα, χωρίς να υπολογίζουμε τους ρύπους από τα οχήματα, πηγή)

Τέλος, στη Λαχαναγορά υπάρχει πληρότητα χώρου με αδυναμία δραστηριοποίησης νέων επιχειρήσεων – όπως τουλάχιστον έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΟΚΑΑ. Συζητείται επί πλέον από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους η δημιουργία αγοράς κλειστού τύπου όπως στο εξωτερικό – με την προσθήκη νέων προϊόντων όπως άνθη, τυροκομικά, τυποποιημένα αγαθά κλπ. (πηγή), καθώς επίσης  η σύνδεση με το σιδηρόδρομο (πηγή).

Εν τέλει μαζί με τις άλλες προσθήκες που έχουν γίνει (αγορά καταναλωτή, ιχθυαγορά, κρεαταγορά), η Λαχαναγορά μπορεί να μετεξελιχθεί σε ολοκληρωμένο «Πάρκο Τροφίμων» – ή/και σε επιχειρηματικό κέντρο (cluster) αγροδιατροφής.

Πιστεύουμε ότι η αύξηση/αναβάθμιση του διαθέσιμου χώρου στη Λαχαναγορά και του αριθμού των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, η ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση, καθώς επίσης η λειτουργία ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα βελτιώσει τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή.

Εμείς τουλάχιστον θεωρούμε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για το εμπόριο, όσο και για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας μας. Παράλληλα είναι επίσης σημαντικό για τον ΟΚΑΑ για να διατηρήσει την θέση του στην αγορά – αφού ήδη υπάρχουν κανάλια παράκαμψης του. Για παράδειγμα, μέσω των κατά τόπων αγορών αγροτών, της απευθείας προμήθειας των ξενοδοχείων, των απευθείας αγορών των καταστημάτων λιανικής (σουπερμάρκετ), αλλά και του παρεμπορίου (που όμως φαίνεται να ανθεί ανεξέλεγκτα και στη Λαχαναγορά).

Ο κ. Γεωργιάδης πρόσφατα μίλησε για την υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής μέσω της αξιέπαινης πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ – ενώ ενδιαφέρεται επί πλέον για την αύξηση των επενδύσεων. Εκτός όμως από την προώθηση των σχεδίων μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων στο χώρο των υπηρεσιών του τουρισμού, δηλαδή χαμηλής προστιθέμενης αξίας που ενδεχομένως τροφοδοτούν το εμπορικό έλλειμμα, αναμένουμε την έμπρακτη υποστήριξη της ενδογενούς ανάπτυξης – μέσω του πρωτογενούς τομέα και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας η οποία στενάζει στα χρόνια της κρίσης λόγω της ύφεσης, της φορολογικής επιδρομής και της αύξησης των διοικητικών παρεμβάσεων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΒΟΡΙΔΗ

  1. Εντάσσεται ο ΟΚΑΑ και η Κεντρική Λαχαναγορά στα σχέδια των μαζικών ιδιωτικοποιήσεών σας;
  2. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την Λαχαναγορά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο η ίδια, όσο και η ευρύτερη περιοχή από την λειτουργία της;
  3. Έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο χωρικής επέκτασης ή μεταφοράς της Λαχαναγοράς ή μέρους αυτής σε άλλη τοποθεσία; Ενδεχομένως στον Ασπρόπυργο, κοντά στο κέντρο του ΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο;

Θέμα: «Ανάπλαση περιοχής Ελαιώνα Αττικής»

Ο Ελαιώνας είναι μία περιοχή στην Αττικής που εκτείνεται σε περίπου 9.000 στρέμματα. Τμήματά του ανήκουν διοικητικά σε 5 δήμους (Αθηναίων, Αιγάλεω, Ταύρου-Μοσχάτου, Ρέντη και Περιστερίου). Παρόλο που η περιοχή αυτή με την πλούσια ιστορία ευρίσκεται μόλις 3 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, έχει αφεθεί σε ένα καθεστώς τριτοκοσμικής αναρχίας και υποβάθμισης από τις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Περιλαμβάνει πολλές μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις (σε μελέτη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, αναφέρονται έως και 2.500 επιχειρήσεις), προβληματική ρυμοτομία, εστίες ρύπανσης και μόλυνσης. Με στοιχεία 2009, 40.000 άτομα εργάζονταν στην περιοχή (γράφημα, πηγή)

Περιοχές του Ελαιώνα γειτνιάζουν ή περιλαμβάνουν ιστορικά σημεία, όπως η Ακαδημία Πλάτωνα, ο Κεραμικός και ο Βοτανικός – δηλαδή περιοχές με τουριστικό και ιστορικό ενδιαφέρον που χρήζουν ανάδειξης. Ο Ελαιώνας διαθέτει επίσης σιδηροδρομική σύνδεση και σταθμούς μετρό – με πρόσβαση σε μεγάλους οδικούς άξονες όπως η Εθνική Οδός, η Πέτρου Ράλλη, η Λεωφόρος Αθηνών η Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως και η Ιερά Οδός. Περιλαμβάνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στρατιωτικές υπηρεσίες, αμαξοστάσια ΟΑΣΑ, ΟΣΥ (ΗΛΠΑΠ), Μετρό κλπ. – όπου μαζί με αρκετές άλλες εταιρίες συνθέτουν έναν πυρήνα τεχνικής δραστηριότητας στο Λεκανοπέδιο. Επίσης υπάρχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού και Δημόσιες Υπηρεσίες. Η περιοχή έχει φυσικά μόνιμους κατοίκους αλλά επί πλέον βρίσκουν καταφύγιο σε αυτήν και άστεγοι.

Η συνολική έκταση του Ελαιώνα είναι μεγαλύτερη από αυτήν του Ελληνικού (9.000 στρέμματα σε σχέση με τα 6.000 στρέμματα στο Ελληνικό) και εγγύτερα στην Αθήνα. Συνεπώς ο Ελαιώνας θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για τη δημιουργία πνεύμονα πρασίνου και αστικής ανάπλασης.

Στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια για να μπει μια τάξη στον Ελαιώνα και να αναβαθμιστεί – το 1995/1996 με την έκδοση των Π.Δ. 30/11/95 και Π.Δ. 11/7/96 (ΦΕΚ 1049 Δ/95, ΦΕΚ 742Δ/96) που καθόριζαν όρους δόμησης, ρυμοτομία, επιτρεπόμενες χρήσεις και περιοχές δεντροφύτευσης. Προβλεπόταν επίσης η απομάκρυνση των μονάδων υψηλής όχλησης (όπως βυρσοδεψείων, χυτηρίων, επιμεταλλωτηρίων, κεραμοποιείων, ετοίμου σκυροδέματος) και η διατήρηση μίας μέσης/χαμηλής όχλησης. Το περίγραμμα αυτό διατηρείται και στο Ρυθμιστικό Σχέδιο «Αθήνα 2021» που εκπονήθηκε το 2012.

Το σχέδιο ανάπλασης του 1995-96 δεν εφαρμόστηκε τελικά. Το μόνο που ίσως έγινε ήταν η απομάκρυνση των βυρσοδεψείων. Διερωτόμαστε αν ήταν ανικανότητα ή τα συμφέροντα που οδήγησαν στη μη εφαρμογή του σχεδίου – δηλαδή ο ανταγωνισμός με στόχο την αύξηση των τιμών της ακίνητης περιουσίας σε άλλες περιοχές ή εάν εξυπηρετεί κάποιους η ύπαρξη ενός καθεστώτος ανοργανωσιάς και υποβάθμισης, για να μην το θέσουμε αλλιώς.

Έχουν γίνει βέβαια τα τελευταία χρόνια κάποιες αποσπασματικές προσπάθειες ανάπλασης σε τμήματα όπως το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού (και στο αρχικό σχέδιο επίσης το γήπεδο μπάσκετ και Δημοτικό Πολυκέντρο) ως μέρος της διπλής αναβάθμισης του υπάρχοντος γηπέδου στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Επίσης η ανέγερση εμπορικού κέντρου, η μεταφορά των αφετηριών του ΚΤΕΛ με τη δημιουργία μητροπολιτικού σταθμού, η διάνοιξη οδών (π.χ. Αγίας Άννης), μικρά πάρκα κ.α.

Η ανάπτυξη όμως συνολικά περιπλέκεται από την εμπλοκή πολλών δήμων και φορέων – ενώ ούτε η νέα περιφερειακή διοίκηση φαίνεται να έχει κάποιο σχέδιο. Τελικά το μόνο που έχει γίνει είναι η εγκατάσταση hotspot μεταναστών και η ανέγερση τεμένους. Το δε νέο πεδίο διαμάχης είναι η δημιουργία κρεματόριου. Ενώ τώρα το σύνολο της περιοχής είναι υποβαθμισμένο, έχουμε διαμαρτυρίες «οικολόγων» και προσφυγές στο ΣΤΕ εναντίον σχεδίων οικοδόμησης – όταν ανάλογες ανησυχίες στο Ελληνικό ή τις Σκουριές ή το Καστέλι αγνοούνται ή λοιδορούνται! Σε ολόκληρη λοιπόν την εικόνα αναρχίας η μόνη πολεοδομική ευαισθησία ήταν να γκρεμιστεί το εκκλησάκι της Παναγιάς Ελευθερώτριας – από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ!

Την ίδια στιγμή που αυτή η τεράστια ζωτική περιοχή αγνοείται η νέα κυβέρνηση αναλώνεται και προωθεί ως λεγόμενα «μεγάλα έργα» την συνένωση του ΕΜΠ-Αρχαιολογικού Μουσείου, τη μετακίνηση των φυλακών Κορυδαλλού, το Τατόι, την ΔΕΘ και την ίδρυση κέντρου καινοτομίας στην Δραπετσώνα (πηγή)

Αν αυτά είναι μεγάλα έργα, τότε η ανάπλαση του Ελαιώνα είναι τεράστιο! Εκτός αυτού φυσικά αφορά πολύ περισσότερους κατοίκους και εργαζόμενους – άμεσα και όχι σε βάθος χρόνου ή αμφιβόλου αποτελέσματος όπως το Ελληνικό. Θα ήταν ίσως ευχής έργο, ταυτόχρονα με το Ελληνικό λόγω και της σχετικής εμπειρίας, να αναληφθεί και η ανάπλαση του Ελαιώνα. Εκτός εάν βέβαια η κυβέρνηση προωθεί έργα που αφορούν ξένους αγοραστές υψηλού εισοδήματος αλλά με αμφίβολη συνδρομή στην οικονομία, αγνοώντας τα μικρομεσαία παραγωγικά στρώματα.

Στον Ελαιώνα πάντως μπορεί να συνυπάρξει βιοτεχνική-εμπορική δραστηριότητα, η οποία είναι μεσαίας ή χαμηλής όχλησης ούτως ή άλλως και να συνδυαστεί με την καινοτόμα επιχειρηματικότητα όπως στον παρακείμενο Γκάζι. Τέλος, πολλές μεταφορικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στον Ελαιώνα θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές – όπως πχ στο Θριάσιο Πεδίο κοντά στις νέες διαμετακομιστικές δομές (logistics) που δημιουργούνται εκεί, ανακουφίζοντας την κίνηση στην περιοχή.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

  1. Προτίθεστε να προβείτε σε ολιστική ανάπλαση ή τουλάχιστον να βελτιώσετε αυτή την τριτοκοσμική κατάσταση στον Ελαιώνα ή μόνο θα ασχολείστε με αστικές περιοχές υψηλής αξίας μεταπώλησης ακινήτων όπως για παράδειγμα το ΕΜΠ-Μουσείο-Εξάρχεια και το Ελληνικό;
  2. Μήπως σκοπεύετε να αφήσετε τον Ελαιώνα ως κέντρο άναρχης δραστηριότητας, εστία ρύπανσης και τελικά γκέτο; Τι μπορεί να εξυπηρετεί κάτι τέτοιο;

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.
Don`t copy text!