Κοινοβουλευτική εργασία, ΔΕΗ – The Analyst
Κοινοβουλευτικές Εργασίες

Κοινοβουλευτική εργασία, ΔΕΗ

.

Ερώτηση μου στη Βουλή προς τον κ. Πρωθυπουργό, προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών στις 5 Αυγούστου 2019 – συμπληρωματικές ερωτήσεις προς τον κ. Χατζηδάκη στις 8 Αυγούστου και στις 22 Αυγούστου. 

.

 Θέμα: Κινδυνολογία σχετικά με τη ΔΕΗ

 Η ΔΕΗ αποτελεί τον κύριο παραγωγό και πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες και παραγωγικές επιχειρήσεις της Ελλάδας – με μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας που εξαρτάται από αυτή τόσο άμεσα, πλέον των 15.000 όσο και έμμεσα. Η εταιρία δε είναι στρατηγικής σημασίας, λόγω της τροφοδότησης με ενέργεια του κοινωνικού συνόλου και της βιομηχανίας. Το Δημόσιο κατέχει ποσοστό 51% ενώ ποσοστό 44% είναι διαπραγματεύσιμο στο Χρηματιστήριο Αξιών.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του από τον νέο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενεργείας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη έχει προβεί σε πλήθος απρόσεκτων, κατά την εκτίμησή μας, δηλώσεων οι οποίες μπορούν να έχουν άμεσα σημαντικές συνέπειες. Για αυτό προβαίνουμε στην επίκαιρη αυτή επείγουσας μορφής ερώτηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Υπουργός έχει δηλώσει ότι:

  • «Η ΔΕΗ την βγάζει δεν την βγάζει» (πηγή). Αναρωτιόμαστε σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτή την άποψη ο κ. Υπουργός και αν είναι θεμιτό να κάνει τέτοιες δημόσιες επισημάνσεις. Αναλογίζεται ότι ανάλογες δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του κύριου μετόχου μπορεί να οδηγήσει σε υποτιμητική κερδοσκοπία όσο αφορά τις εισηγμένες μετοχές, κάτι που θα ζημιώσει την αξία των μετοχών του Δημοσίου αλλά και των ιδιωτών; Σκοπεύει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να προβεί σε κινήσεις που θα αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Δεδομένης της σημαντικής αξίας της ΔΕΗ στο σύνολο του Χρηματιστηρίου, τυχόν κατάρρευση της μετοχής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την όλη αγορά.  Αυτή τη στιγμή η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ εκτιμάται σε 620 εκ. € με τιμή ανά μετοχή 2,7 € – έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με τα χαμηλά του Μαΐου 2019 (π.χ. 1,29 € ανά μετοχή στις 19 Μαΐου 2019).   ¨
  • «Αν καταρρεύσει η ΔΕΗ θα καταρρεύσει και η χώρα» (πηγή). Παράλληλα δήλωνε ότι «η μεγάλη αγωνία είναι να μη γίνει μπλακάουτ». Αυτό εν μέσω τουριστικής περιόδου – κάτι που μπορεί να σπείρει τον πανικό στο κοινό, σε τουρίστες και εταιρίες του κλάδου. Θα θέλαμε να ξέρουμε που στηρίζει αυτές τις δηλώσεις ο κ. Υπουργός. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι ο ενεργειακός προγραμματισμός της χώρας δεν γίνεται από τη ΔΕΗ, αλλά από τον ΛΑΓΗΕ. Η ΔΕΗ δεν αποτελεί επίσης τον μοναδικό παραγωγό ενέργειας, το μερίδιο της ανέρχεται περίπου στο 70%, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από ιδιώτες και εισαγωγές. Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες επιφυλάξεις για την επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια, σε τι ενέργειες προβαίνει τόσο ο ΛΑΓΗΕ όσο και το Υπουργείο για την προμήθεια, ενδεχόμενης έλλειψης από εισαγωγές ή άλλες πηγές έκτακτης ανάγκης;
  • «Η ΔΕΗ δεν έχει λεφτά για να αγοράσει κολώνες» (πηγή). Υπενθυμίζουμε ότι η λειτουργία του δικτύου διανομής γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η εταιρία αυτή, θυγατρική της ΔΕΗ, παρουσίασε ζημιές στην χρήση του 2018. Ποιος ήταν ο λόγος δεδομένης της σταθερής μορφής των εσόδων και εξόδων; Παράλληλα τα πάγια της εταιρίας ανέρχονται σε μόνο 27 εκ. € – ενώ καλύπτει το σύνολο του δικτύου Χαμηλής Τάσης της χώρας 126.377χλμ και Μέσης Τάσης 111.865χλμ μαζί με υποσταθμούς (πηγή). Θεωρείτε ότι αυτό αντικατοπτρίζει την αξία του δικτύου; Αποτελεί και αυτό «κρυμμένη περιουσία»; Η εταιρία έχει αξία ιδίων κεφαλαίων 107,4 εκ. € ενώ δεν έχει καθόλου δάνεια με στοιχεία χρήσης 2018 (Ισολογισμός 2018)
  • Επίσης διεκδικεί αποζημιώσεις για τις περιπτώσεις Energa/Κεντωρ και Hellas Power όπως και πρόστιμα από την ΛΑΓΗΕ για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά.  (βλέπε Ετήσια Έκθεση 2018, πηγή). Με δεδομένη αυτήν την κατάσταση και τη δυσχερή θέση της ΔΕΗ, σκοπεύετε να προχωρήσετε σε πώληση του ΔΕΔΔΗΕ ή στην εξυγίανση του, ώστε να μπορεί να εκτελέσει την σημαντική αποστολή του ενδεχομένως και με δανειακή χρηματοδότηση;
  • «Η ΔΕΗ έχει μια κρυμμένη περιουσία που όταν αποκαλυφθεί θα συντείνει στην εξυγίανση» (πηγή). Ποια είναι αυτή η κρυμμένη περιουσία;
  • «Οι λιγνιτικές μονάδες κοστίζουν λιγότερο αν κλείσουν» (πηγή). Σε ποια στοιχεία βασίζει αυτή την άποψη; Αυτή τη στιγμή ο λιγνίτης, παρόλες τις βλάβες σε σημαντικές παραγωγικές μονάδες (πχ Αμύνταιο), αποτελεί πηγή για το 35% της παραγόμενης ηλεκτρική ενέργειας. Επίσης αποτελεί εγχώρια πηγή ενέργειας που εξασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια και άρα εθνικό κεφάλαιο. Όμως σχεδιάζεται το κλείσιμό τους. Με ποιες πηγές ενέργειας, πότε και με τι κόστος θα υπάρξει αντικατάστασή τους. Σκοπεύει ο κ. Υπουργός να διεκδικήσει ΑΔΙ (Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος) για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, όπως εξέταζε η προηγούμενη κυβέρνηση; (πηγή)
  • Μήπως ο κ. Υπουργός έχει σκοπό να προωθήσει τεχνολογίες που μειώνουν τις εκπομπές ρύπων στις λιγνιτικές μονάδες ή έστω την εξαίρεση από τις εκπομπές καυσαερίων, έως ότου ανακάμψει η εταιρία και η χώρα; Να τονίσουμε εδώ ότι δεν έχουν διεκδικηθεί αποζημιώσεις για το σκάνδαλο εκπομπών Dieselgate, κάτι που επιβάρυνε την ατμόσφαιρα διεθνώς, από την Ελλάδα. Αντίθετα η αποζημίωση που αξίωσαν οι ΗΠΑ θα ανέλθει στα 25 δις $ (πηγή) από την Volkswagen μόνο – ενώ θα επεκταθεί και στις άλλες Γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι αποζημιώσεις θα μπορούσαν να αποδοθούν για νέες μονάδες ή αντί αυτών θα μπορούσε η Γερμανία να αναλάβει μέρος της μείωσης των εκπομπών που αναλογούν στην Ελλάδα και την ΔΕΗ.
  • Σχετικά με την διακοπή των ΝΟΜΕ (πηγή), μήπως πρόκειται να αποτελέσει θέμα στα πλαίσια της δικαστικής διερεύνησης που έχει εξαγγείλει ο κ. Υπουργός (πηγή). Θα εγείρει διεκδικήσεις έναντι ενδεχόμενης δυσλειτουργίας στην αγορά των ΝΟΜΕ σύμφωνα με την αγωγή που έχει καταθέσει ήδη η ΔΕΗ; (πηγή)
  • Έχει υπόψη ο κ. Υπουργός ότι ο τομέας της Ενέργειας θεωρείται στρατηγικής σημασίας στην ΕΕ και έχει ήδη εγείρει ανησυχίες για την είσοδο ξένων συμφερόντων; Ποια η θέση του στα πλαίσια των δηλώσεων της κυβέρνησής σας περί στρατηγικού επενδυτή; (πηγή).

ΕΡΩΤΑΣΘΕ: Ποια είναι η θέση σας για τα ανωτέρω ερωτήματα ώστε να ανακοπεί η καταστροφική πορεία της ΔΕΗ και να εξασφαλισθέν η ενεργειακή επάρκεια της χώρας;

Συμπληρωματική ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη στις 08.08.2019

Θέμα: Ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής – Κρήτης

Σε σχέση με το εθνικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αττικής με την Κρήτη, δημοσιεύθηκε πως οι Βρυξέλλες θέλουν να μας επιβάλλουν μία κοινοπραξία με έδρα την Κύπρο – αντί του φορέα «Αριάδνη» που είχε συστήσει η θυγατρική της ΔΕΗ, ο ΑΔΜΗΕ. Εάν δεν το κάνουμε, απειλούν με απώλεια των κοινοτικών κονδυλίων ύψους 335 εκ. €.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ: Γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι το εγχείρημα για την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης, είναι αληθή τα παραπάνω δημοσιεύματα; Εάν ναι, τι προτίθεστε να κάνετε και ποιοί είναι οι εταίροι της κοινοπραξίας;

Συμπληρωματική ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη στις 22.08.2019

Θέμα: Προκαταβολή ρύθμισης οφειλών προς τη ΔΕΗ

Η προκαταβολή ύψους 40% επί των οφειλών των πελατών της ΔΕΗ για να προβούν σε ρύθμιση του χρέους τους, δημιουργεί προβλήματα σε αρκετούς που υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, μετά από μία κρίση που διαρκεί ήδη 10 χρόνια, δεν είναι σε θέση να τα καταφέρουν.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

Είναι δυνατόν να μειωθεί η προκαταβολή στο 10% για να μπορέσουν περισσότεροι συμπολίτες μας να επανασυνδέσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, ρυθμίζοντας τις οφειλές τους με δόσεις;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Βασίλης Βιλιάρδος


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.