Βασίλης Βιλιάρδος περί ΔΕΗ και της κακής οικονομικής κατάστασης της Ελλάδος – The Analyst
ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Βασίλης Βιλιάρδος περί ΔΕΗ και της κακής οικονομικής κατάστασης της Ελλάδος

Συζήτηση για τη ΔΕΗ που υπάγεται γενικότερα στο θέμα της κατακόρυφης πτώσης των παγίων επενδύσεων που θα δημιουργήσουν σταδιακά τεράστια προβλήματα στις υποδομές και για την απαξίωση της. Τεκμηρίωση του ότι η Ελλάδα δεν πηγαίνει καθόλου καλά παρά την πτώση των επιτοκίων του δεκαετούς ομολόγου, όπου σημαντικά δεν είναι τα ονομαστικά επιτόκια, αλλά τα πραγματικά (=μείον τον πληθωρισμό ή συν τον αποπληθωρισμό). Ειδικότερα, όταν το ονομαστικό επιτόκιο είναι 3% και ο πληθωρισμός 2%, τότε το πραγματικό επιτόκιο, αυτό δηλαδή που εισπράττουν οι δανειστές είναι 1%. Όταν όμως το ονομαστικό επιτόκιο είναι 2% και ο πληθωρισμός 0%, τότε το πραγματικό επιτόκιο είναι 2% – οπότε το 2 είναι στην ουσία μεγαλύτερο από το 3. Όταν δε το ονομαστικό επιτόκιο είναι 1% και ο αποπληθωρισμός 2%, τότε το πραγματικό επιτόκιο είναι 3% – οπότε το 1% είναι μεγαλύτερο από το αρχικό 3%.

Don`t copy text!