Το νέο τραπεζικό κόλπο – The Analyst
Σχολιασμός Επικαιρότητας

Το νέο τραπεζικό κόλπο

.

Η νέα EUROBANK θα γίνει με έναν μαγικό τρόπο εντελώς υγιής, εις υγεία φυσικά των κορόιδων που είναι αδύνατον να παρακολουθήσουν όλα αυτά τα ταχυδακτυλουργικά που εξαφανίζουν το δικό τους κόπο, αφήνοντας τους χρεωμένους με τα υπόλοιπα των δανείων τους – ενώ θα επιβαρυνθούν επί πλέον με το κόστος των κατασχέσεων, των πλειστηριασμών, των τόκων κοκ.

.

“Υποθετικά έχει αγοράσει κάποιος ένα ακίνητο έναντι 150.000 € με δάνειο από την τράπεζα. Έχει πληρώσει προκαταβολικά 30.000 € και δόσεις 20.000 €. Αδυνατεί να πληρώσει παραπάνω, οπότε το σπίτι του κατάσχεται, πλειστηριάζεται για 40.000 €, το χάνει και μένει χρεωμένος στην τράπεζα με 60.000 € συν τους τόκους, συν τα έξοδα της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού.

Η τράπεζα είναι ο αγοραστής μέσω μίας θυγατρικής της εταιρείας ακινήτων που το αγοράζει για 40.000 €, ενώ η ίδια κερδίζει από τη μη πληρωμή φόρων το 52% του δανείου, για το οποίο έχει δημιουργήσει προβλέψεις – συνεχίζοντας να απαιτεί από το δανειολήπτη τα 60.000 € συν τους τόκους, συν τα έξοδα της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού. Η εταιρεία ακινήτων της τράπεζας (α) είτε το πουλάει 150.000 € με κέρδος 110.000 € (β) είτε λιγότερο με χαμηλότερο κέρδος, (γ) είτε το νοικιάζει. Καθαρή δουλειά!”.

.

Επικαιρότητα

Η GRIVALIA* είναι μία εταιρεία απόκτησης και διαχείρισης ακινήτων (πηγή), με κύριο μέτοχο της την FAIRFAX** (γράφημα). Η EUROBANK είναι μία τράπεζα, κύριος μέτοχος της οποίας είναι επίσης η FAIRFAX, με ποσοστό 16,88% (πηγή). Η σχέση του κ. Λάτση με τις παραπάνω εταιρείες μας είναι άγνωστη.

Πριν από την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τώρα, υπενθυμίζοντας πως για όλες τις τράπεζες κόστισε στους Έλληνες πάνω από 40 δις € συν τα 17 δις € σε αναβαλλόμενους φόρους (όπου αφενός μεν εγγυάται το δημόσιο, αφετέρου οι συγκεκριμένοι φόροι που δεν θα πληρωθούν συν αυτοί από τις προβλέψεις, θα επιβαρύνουν νομοτελειακά τους Πολίτες), το ΤΧΣ που ανήκει στο δημόσιο κατείχε το 35% των μετοχών της – ενώ μετά μόλις το 2,3% (γράφημα).

Περαιτέρω, η EUROBANK θα διαχωριστεί σε μία παλαιά και σε μία νέα τράπεζα – ενώ θα δημιουργηθεί ένα «όχημα ειδικού σκοπού», στο οποίο θα μεταφερθούν κόκκινα δάνεια 7 δις € (συν 2 δις € παλαιότερα). Η νέα EUROBANK τώρα, στην οποία θα μεταφερθεί όλο το ενεργητικό και παθητικό της παλαιάς, συν τον αναβαλλόμενο φόρο, ενώ θα ελαφρυνθεί από τα κόκκινα δάνεια, θα συγχωνευτεί με την GRIVALIA – όπου οι μέτοχοι της EUROBANK θα κατέχουν το 59% και η FAIRFAX το 32,9%. Όσον αφορά το ΤΧΣ, το δημόσιο δηλαδή, τα ποσοστά του θα μειωθούν στο 1,4% – σε αμελητέο δηλαδή ύψος.

Από την άλλη πλευρά, η παλαιά EUROBANK θα παραμείνει ως εταιρεία συμμετοχών, με περιουσιακά στοιχεία (α) τη νέα EUROBANK και (β) το «όχημα ειδικού σκοπού» (=όχημα ειδικής ληστείας) – όπου η εταιρεία συμμετοχών θα είναι η εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μία νέα εταιρεία διαχείρισης ακινήτων – στην οποία θα ανατεθεί η διαχείριση του συνόλου των ακινήτων που θα προκύψουν από την ενοποίηση αυτών που διαθέτει η EUROBANK, με εκείνων της GRIVALIA.

Χωρίς να προβληματιστούμε άλλο με αυτό το περίτεχνο κατασκεύασμα, το οποίο είναι σκόπιμα δύσκολα κατανοητό, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που αύξησαν τα κεφάλαια της EUROBANK, έχοντας όμως μείνει πλέον μόνο με το 1,4% των μετοχών της, θα πλειστηριαστούν σε ένα μικρό μέρος της αξίας τους – ενώ στη συνέχεια θα «μεταφερθούν» στη νέα εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που (α) είτε θα τα πουλήσει με τεράστιο κέρδος, (β) είτε θα τα ενοικιάσει, επίσης με μεγάλα κέρδη,  έχοντας την τεχνογνωσία της GRIVALIA.

Έτσι θα ολοκληρωθεί η εντελώς νόμιμη φυσικά «ληστεία» τους από τις EUROBANK, GRIVALIA και FAIRFAX, χωρίς καν να το καταλάβουν – ενώ η νέα EUROBANK θα γίνει με έναν μαγικό τρόπο εντελώς υγιής, «εις υγείαν» φυσικά των κορόιδων που είναι αδύνατον να παρακολουθήσουν όλα αυτά τα ταχυδακτυλουργικά που εξαφανίζουν ως δια μαγείας το δικό τους κόπο, καθώς επίσης των προγόνων τους που τους κληρονόμησαν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Ταυτόχρονα θα μείνουν χρεωμένοι με τα υπόλοιπα των δανείων τους, αφού από τους πλειστηριασμούς θα εισπραχθούν αστεία ποσά – ενώ θα επιβαρυνθούν επί πλέον με το κόστος των κατασχέσεων, των πλειστηριασμών, των τόκων κοκ. Λογικά δε θα σκεφθούν κάτι ανάλογο και οι άλλες τράπεζες, αφήνοντας τους Έλληνες με το «μουτζούρη στο χέρι» – υπενθυμίζοντας πως στην ΑΤΕ είναι υποθηκευμένο το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγροτικής γης.

.

* Η Εταιρεία (GRIVALIA σήμερα) ιδρύθηκε το 1952 με την επωνυμία «Εμπόριο, Βιομηχανία, Οικοδομές» (Ε.Β.Ο.) Α.Ε. Το 1985 εξαγοράζεται από την Τράπεζα Κρήτης και δημιουργεί χαρτοφυλάκιο 14 ακινήτων. Η Τράπεζα Κρήτης, γνωστή από το σκάνδαλο Κοσκωτά,  συγχωνεύεται με την Τράπεζα E.F.G. Eurobank A.E. (αν δεν κάνουμε λάθος του κ. Λάτση) το 1999. Το 2000 αλλάζει η εταιρική επωνυμία της Εταιρείας σε EFG Eurobank Properties A.E. Διαχείρισης Ακινήτων και αποκτά διευρυμένο αντικείμενο δραστηριοτήτων που περιλάβει την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με ακίνητα προς τρίτους.

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους η REIB Europe και η Lamda Development A.E., εξαγοράζουν το 20% και 29,9% των μετοχών της EFG Eurobank Properties A.E. αντίστοιχα. Το 2004 υποβάλλεται αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π) και μεταβίβαση του κλάδου μεσιτείας και εκτιμήσεων ακινήτων στην Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Η εμπορική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει είκοσι πέντε ακίνητα, εκτιμάται σε € 204.561 χιλ. (πηγή).

** Το ΤΧΣ ενέκρινε τον Απρίλιο του 2014 την πρόταση ύψους 1,33 δις € της ομάδας επενδυτών που συνέστησε η FAIRFAX για την ιδιωτικοποίηση της EUROBANK (πηγή) – τους την πούλησε δηλαδή. Οι επενδυτές (η FAIRFAX και η ομάδα της), για να αγοράσουν τη EUROBANK προέβησαν σε μερική ρευστοποίηση (=πούλησαν μετοχές τους) της θέσης τους το 2013 στην Bank of Ireland – την οποία διέσωσαν το 2011, αφού πρώτα τριπλασίασαν τα κεφάλαιά τους.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!