Η ζώνη του λυκόφωτος – Σελίδα 2 – The Analyst
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η ζώνη του λυκόφωτος

Η μονεταριστική ζώνη του λυκόφωτος

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε στις δυσκολίες επιβίωσης, ακόμη και μίας υγιούς ευρωπαϊκής χώρας, εκτός της ζώνης του ευρώ – στα προβλήματα καλύτερα που δημιουργεί στα κράτη που έχουν το δικό τους νόμισμα η Ευρωζώνη, μέσω της πολιτικής της ποσοτικής χαλάρωσης που έχει υιοθετήσει η ΕΚΤ, με πιθανό στόχο τον εξαναγκασμό τους να γίνουν μέλη της.

Έτσι θα κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται το κοινό νόμισμα από την παγκόσμια ελίτ, για τη δικτατορική επιβολή των εντολών της – γνωρίζοντας πλέον από την Ελλάδα τον τρόπο, με τον οποίο μετατρέπει τις αδύναμες χώρες σε αποικίες, καθώς επίσης τους Πολίτες τους σε σκλάβους χρέους.

Ειδικότερα, έχει συμβεί το πρωτοφανές γεγονός, σύμφωνα με το οποίο το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους των χωρών της Ευρωζώνης, το οποίο είναι διετούς λήξης, διαπραγματεύεται πλέον με αρνητικά επιτόκια – έχοντας εκτοξευθεί από τα 2 τρις € στα 2,6 τρις €, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΚΤ, με βάση την οποία θα χαλαρώσει ακόμη περισσότερο τη νομισματική πολιτική της (το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τον Απρίλιο, με 2,4 τρις €).

Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει μόνο πως η Ευρωζώνη έχει βυθιστεί στον αποπληθωρισμό αλλά, επίσης, ότι εξάγει αποπληθωρισμό στις άλλες χώρες, οι οποίες αναγκάζονται να υιοθετήσουν μία παρόμοια πολιτική, παρά το ότι έχουν τα δικά τους νομίσματα – όπως στην Ελβετία, η οποία έχει ήδη αρνητική ανάπτυξη, στη Δανία (0,5%) και στη Σουηδία (0% από τις αρχές του 2013). Το γεγονός αυτό φαίνεται από το γράφημα που ακολουθεί, όπου ο αποπληθωρισμός αυξήθηκε, παράλληλα με τη μείωση των βασικών επιτοκίων.

.

ΓΡΑΦΗΜΑ - αποπληθωρισμός, βασικά επιτόκια, Ελβετία, Δανία Σουηδία

Επεξήγηση γραφήματος: η εξέλιξη στον αποπληθωρισμό (μπλε καμπύλη, αριστερή κάθετος) σε σχέση με τα βασικά επιτόκια (καφέ καμπύλη, δεξιά κάθετος). Από δεξιά προς τα αριστερά, το κάθε γράφημα αντιπροσωπεύει την Ελβετία, τη Δανία και τη Σουηδία.

(*Πατήστε στο διάγραμμα για μεγέθυνση)

.

Αν και θεωρήθηκε λοιπόν πως μέσω των μηδενικών επιτοκίων, καθώς επίσης της αύξησης της ποσότητας χρήματος (QE) θα προκαλούταν πληθωρισμός και ανάπτυξη, επειδή οι άνθρωποι θα έπαυαν να αποταμιεύουν, καταναλώνοντας ή επενδύοντας τα χρήματα τους στην πραγματική οικονομία, έγινε ακριβώς το αντίθετο:

Οι αποταμιεύσεις αυξήθηκαν στις χώρες εκτός της Ευρωζώνης, παρά τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων (γράφημα) – ενώ μόνο οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις αύξησαν το δανεισμό τους, επενδύοντας όμως στα χρηματιστήρια, καθώς επίσης σε ακίνητα, διογκώνοντας τρομακτικά τις φούσκες.

.

ΓΡΑΦΗΜΑ - ποσοστό καταθέσεων, επιτόκια καταθέσεων, Ελβετία, Δανία Σουηδία

Επεξήγηση γραφήματος: η εξέλιξη στο ποσοστό καταθέσεων (μπλε καμπύλη, δεξιά κάθετος) σε σχέση με τα επιτόκια καταθέσεων (καφέ καμπύλη, αριστερή κάθετος). Από δεξιά προς τα αριστερά, το κάθε γράφημα αντιπροσωπεύει την Ελβετία, τη Δανία και τη Σουηδία.

(*Πατήστε στο διάγραμμα για μεγέθυνση)

.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την BIS, οι αποταμιεύσεις αυξήθηκαν στις παραπάνω χώρες, επειδή τα πολύ χαμηλά επιτόκια δημιούργησαν ανασφάλεια στους ανθρώπους, όσον αφορά τα εισοδήματα τους από τόκους, κατά τη συνταξιοδότηση τους – οπότε αποφάσισαν να αποταμιεύσουν περισσότερα χρήματα για τα γηρατειά τους. Με δεδομένη δε τη φούσκα στις αγορές, σε συνδυασμό με τα αρνητικά επιτόκια, έχουν επιλεχθεί οι τοποθετήσεις σε ομόλογα του δημοσίου – γεγονός που επεξηγεί τη μείωση της απόδοσης τους.

Στη διαδικασία αυτή έχει συμβάλλει προφανώς και η κρίση χρέους της Ευρωζώνης – η υπερχρέωση καλύτερα πολλών κρατών της νομισματικής ένωσης, καθώς επίσης η πολιτική λιτότητας, τα μνημόνια και η δραστηριοποίηση της Τρόικας. Τα γεγονότα αυτά έχουν αυξήσει τους φόβους και την ανασφάλεια όλων των Ευρωπαίων – οι οποίοι προσπαθούν αποταμιεύοντας να εξασφαλίσουν καλύτερα το μέλλον τους, αποφεύγοντας παράλληλα περιπέτειες, όπως αυτές της Ελλάδας.

Κάποια στιγμή βέβαια οι εκτός του ευρώ χώρες θα αναγκαστούν να υποκύψουν, είτε επειδή δεν θα μπορούν να στηρίζουν τη χαμηλή ισοτιμία των νομισμάτων τους καταναλώνοντας τα συναλλαγματικά τους αποθέματα, είτε επειδή θα έχουν συγκεντρώσει επικίνδυνα μεγάλες ποσότητες ευρώ (όπως η Ελβετία) – οπότε τα νομίσματα τους θα ανατιμηθούν, θα εμφανιστούν ελλείμματα στα ισοζύγια λόγω της μείωσης των εξαγωγών τους, η ύφεση θα κλιμακωθεί κοκ.

.

Επίλογος

Συμπερασματικά λοιπόν, η Ευρωζώνη δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις χώρες που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ, βυθίζοντας τες επίσης στην ύφεση και στον αποπληθωρισμό, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα για άλλους όμως λόγους – ενώ την ίδια στιγμή τρομοκρατεί όλους τους Ευρωπαίους, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις πιέσεις στις Οικονομίες τους

Εν τούτοις, το πιθανότερο δεν είναι να υποχρεωθούν όλα τα υπόλοιπα κράτη να συμμετέχουν στη νομισματική ένωση αλλά, αντίθετα, να διαλυθεί η Ευρωζώνη. Ταυτόχρονα, να αποτύχει εντελώς η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, με κίνδυνο να καταστραφεί το σύστημα των χάρτινων χρημάτων (Fiat money) – από τη στιγμή εκείνη και μετά που οι άνθρωποι θα κατανοήσουν ότι, δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση πλούτου.

Η διατήρηση της Ευρωζώνης πάντως είναι εντελώς αδύνατη, χωρίς την πολιτική και δημοσιονομική ένωση όλων των χωρών μεταξύ τους – κάτι που θεωρούμε απίθανο, αφού δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε μία άριστη νομισματική ζώνη, όπου τόσο τα κεφάλαια, όσο και οι εργαζόμενοι κυκλοφορούν ελεύθερα, προς εκείνες τις «περιοχές» που υπάρχει ζήτηση.

Σε καμία περίπτωση όσο υπάρχει η πρωταθλήτρια της απάτης, η Γερμανία δηλαδή εντός της, η οποία συμπεριφέρεται με μία απίστευτη ιδιοτέλεια, με μηδενική αλληλεγγύη, καθώς επίσης με μία απεχθή αλαζονεία, ενώ τάσσεται εχθρικά στη μετακίνηση των εργαζομένων – γεγονός που διαπιστώνουν όλοι όσοι επιλέγουν να εργασθούν εκεί, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τα ρατσιστικά βλέμματα των κατοίκων της.

Πόσο μάλλον όταν όλο και περισσότερα καταλύματα προσφύγων καίγονται από τους πολίτες της χώρας που πολύ σωστά λέγεται ότι, δεν έχει ιστορία, αλλά ποινικό μητρώο – αφού κανένας δεν πιστεύει πως τα κρεματόρια, το ολοκαύτωμα, το Δίστομο κοκ. ήταν τυχαία, οφειλόμενα σε κάποιους άγνωστους ναζί, οι οποίοι παρέσυραν τους αθώους Γερμανούς σε αποτρόπαια εγκλήματα.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.