Ισοδύναμα μέτρα – Σελίδα 2 – The Analyst
ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ισοδύναμα μέτρα

Στο επόμενο γράφημα φαίνεται η εξέλιξη των εξαγωγών της Ελλάδας μετά το 2000 (μπλε καμπύλη), αριστερά σε προϊόντα και δεξιά σε υπηρεσίες, συγκριτικά με ορισμένες άλλες χώρες – όπου διαπιστώνεται μία πτώση το 2008, ανάλογη με τα άλλα κράτη, καθώς επίσης μία αντίστοιχη αύξηση στις εξαγωγές προϊόντων, όχι όμως και στις υπηρεσίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο τουρισμός, όπως συνέβη και στην Κύπρο.

.

ΓΡΑΦΗΜΑ - Ευρωζώνη, εξαγωγές, αγαθά, υπηρεσίες

.

Η αύξηση όμως των εξαγωγών προϊόντων είχε δύο βασικά μειονεκτήματα: (α) Σε σταθερές τιμές, πραγματικά δηλαδή, ήταν πολύ μικρότερη, ενώ  (β) Η άνοδος οφειλόταν κυρίως στα προϊόντα του πετρελαίου, τα οποία δεν έχουν μεγάλη υπεραξία (πηγή). Σύμφωνα δε με στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα εισάγει ετησίως πετρέλαιο αξίας 14 δις $, εξάγοντας διυλισμένο 12 δις $ (πηγή).

Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται από το επόμενο γράφημα, όπου φαίνεται πως η ανάκαμψη των εξαγωγών της Γερμανίας ήταν σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, ενώ της Ελλάδας αφορούσε κυρίως τα προϊόντα πετρελαίου (πηγή).

.

ΓΡΑΦΗΜΑ - Ελλάδα, Γερμανία, εξαγωγές ανά κλάδο

.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παγκόσμια Τράπεζα, το μερίδιο του τουρισμού στις εξαγωγές μειώνεται συνεχώς μετά το 2000, από 35% τότε στο 25% σήμερα – έχοντας πλέον σταθεροποιηθεί στο 22-24%. Παραμένει βέβαια πολύ υψηλό για μία βιομηχανική χώρα – αφού το αντίστοιχο για τη Μάλτα (ο επόμενος ευρωπαίος ασθενής), καθώς επίσης για την Πορτογαλία, είναι 18% του ΑΕΠ.

Εν τούτοις, θα μπορούσε να αυξηθεί, εάν εξελισσόταν σε τομείς με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία – όπως ο ιατρικός τουρισμός, η διαμονή Ευρωπαίων υπερηλίκων με υπηρεσίες υγείας κοκ., αφού η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικό κλίμα, καθώς επίσης αρκετά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Στις εξαγωγές προϊόντων, το μεγαλύτερο μερίδιο αφορά τα παράγωγα πετρελαίου, τα οποία αποτελούν το 38% των συνολικών, με αξία 12,9 δις € (πηγή: ΟΟΣΑ) – όταν το αντίστοιχο μερίδιο στις εξαγωγές της Ιταλίας ή της Ισπανίας δεν υπερβαίνει το 10%. Τα μέταλλα ακολουθούν με μερίδιο 12%, κυρίως οι επικαλύψεις αλουμινίου και οι σωλήνες χαλκού, τα χημικά προϊόντα και τα φάρμακα υπολογίζονται στο 7%, ενώ τα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας είναι σχεδόν ανύπαρκτα.

Λιγότερο από το 20% των συνολικών εξαγωγών (6 δις €) αφορά τα τρόφιμα κάθε είδους – όπου το ελαιόλαδο υπολογίζεται στα 500 εκ. € ή στο 1% των εξαγωγών, όταν η Ιταλία εξάγει το τριπλάσιο (1,6 δις €).

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη του ΟΟΣΑ τεκμηριώνει πως το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι μόνο το χαμηλό ύψος των εξαγωγών της αλλά, επίσης, η σύσταση τους – γεγονός που είναι μεν απογοητευτικό, αλλά επίσης αισιόδοξο, αφού αποδεικνύει πως η χώρα μας έχει πολύ μεγάλες προοπτικές, εάν διαφοροποιήσει επιτέλους το οικονομικό της μοντέλο.

.

Επίλογος

Κανένας δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν του, μία χώρα επίσης όχι – μπορεί όμως να αλλάξει το μέλλον της, ειδικά εάν υπάρχουν προοπτικές. Οι διαπραγματεύσεις και οι διαφωνίες δε έχουν νόημα, πριν υπογραφούν μνημόνια ή δεσμεύσεις – μετά, οφείλει κανείς να τηρεί τα υπεσχημένα και υπογεγραμμένα, όσο επώδυνα και αν είναι.

Όλοι όσοι δεν είναι πρόθυμοι να τα τηρήσουν, όπως συμβαίνει σήμερα με ένα μέρος του κυβερνώντος κόμματος, είναι καλύτερα να απομακρύνονται αμέσως από τη διακυβέρνηση της χώρας – παύοντας να αποτελούν τροχοπέδη. Εάν βέβαια ιδρύσουν τη δική τους παράταξη, καταφέρνοντας να τους εμπιστευθεί η πλειοψηφία των Πολιτών στις επόμενες εκλογές, τότε έχουν ασφαλώς το δικαίωμα να εφαρμόσουν το δικό τους πρόγραμμα – σε καμία άλλη περίπτωση.

Περαιτέρω, η εξίσωση του «ΑΕΠ = Κατανάλωση + Δημόσιες Δαπάνες + Ιδιωτικές Επενδύσεις + {Εξαγωγές – Εισαγωγές}» μπορεί τότε μόνο να οδηγήσει στην αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όταν προσεχθεί ο τελευταίος της συντελεστής – ο οποίος θα βοηθούσε επίσης τον προτελευταίο (ιδιωτικές επενδύσεις).

Όλοι οι υπόλοιποι είναι δυστυχώς αδύνατον να βοηθήσουν τη χώρα να ξεφύγει από την ύφεση, λόγω της πολιτικής των μνημονίων – ενώ οι λανθασμένες τοποθετήσεις των Ελλήνων στα ακίνητα, παραδοσιακά, δεν διευκολύνουν καθόλου την οικονομία μας.  

Εάν όμως η Ελλάδα καταφέρει να αυξήσει τις εξαγωγές της πάνω από 15%, τότε θα αρχίσουν ξανά να είναι ανοδικές οι τιμές των ακινήτων, θα μειωθούν τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, δεν θα διακινδυνεύουν οι καταθέσεις, το χρηματιστήριο θα αναβιώσει (έχουν χαθεί μετοχικές αξίες της τάξης των 200 δις €), θα δημιουργηθούν ασφαλείς θέσεις εργασίας κοκ.

Η κυβέρνηση βέβαια πρέπει να λέει την αλήθεια στους Έλληνες – να μην ισχυρίζεται δηλαδή ότι, δεν είναι επιτρεπτή η εφαρμογή μίας αριστερής πολιτικής στην Ευρώπη – αφού είναι αυτονόητο πως δεν θα υπήρχε η παραμικρή αντίρρηση από τους Ευρωπαίους, εάν η Ελλάδα δεν ζητούσε νέο δανεισμό ή/και μπορούσε να εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος της.

Οφείλει δε να διαπραγματευθεί σωστά, αφού αρχίσει να κυβερνάει σωστά, λύνοντας τα μεγάλα δικά μας προβλήματα και παράγοντας αποτέλεσμα – αμέσως μετά να επιδιώξει τη διαγραφή ενός μέρους του χρέους, τη βιώσιμη εξυπηρέτηση του υπολοίπου, καθώς επίσης αναπτυξιακά ευρωπαϊκά προγράμματα (ανάλυση).

Δεν πρόκειται όμως να τα καταφέρει, εάν δεν αρχίσουν να καλυτερεύουν τα οικονομικά μας μεγέθη – ενώ στη συνέχεια πρέπει να επιλυθεί το βασικό πρόβλημα της Ευρωζώνης, η επεκτατική πολιτική της Γερμανίας εις βάρος των άλλων, οι ευρωπαϊκές ασυμμετρίες επίσης, έτσι ώστε να μην επαληθευθεί η προφητεία (ανάλυση). Μπορεί να τα καταφέρει και μπορούμε να τα καταφέρουμε – με πρώτη προτεραιότητα την πολιτική σταθερότητα, καθώς επίσης τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

.

Υστερόγραφο: Εάν οδηγηθούμε ξανά σε εκλογές, οι οποίες παραδοσιακά συνδέονται με τη μείωση των δημοσίων εσόδων, καθώς επίσης με την αύξηση των δαπανών, η Ελλάδα θα καταστραφεί – όπως συνέβη το 2009 όπου, παρά το ότι τα οικονομικά μεγέθη της χώρας μας ήταν συγκρίσιμα με αυτά των υπολοίπων κρατών, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν κατά -5,59% (πηγή: Ελεγκτικό Συνέδριο 2010), πολύ περισσότερο δηλαδή από την πτώση του ΑΕΠ, ενώ οι κρατικές δαπάνες εκτοξεύθηκαν στα ύψη.

Έτσι προκλήθηκε το τεράστιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό το οποίο, σε συνδυασμό με την εγκληματική διαχείριση της κρίσης από την τότε κυβέρνηση, μας οδήγησε στο ΔΝΤ και σε μία περιπέτεια που θα διαρκέσει αρκετά χρόνια ακόμη.

Εκείνη την εποχή, τα βεβαιωθέντα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 89 δις €, από τα οποία εισπράχθηκαν τελικά μόλις 50,59 δις € (39 δις € λιγότερα!) ή ποσοστό 56,78% – ενώ βεβαιώθηκαν δημόσια έσοδα 60,35 δις € ή το 25,41% του ΑΕΠ, έναντι 65 δις € ή 27,20% του ΑΕΠ το 2008 (4,7 δις € λιγότερα το 2009 σε σχέση με το 2008 ή 7,22%, αν και το ΑΕΠ μειώθηκε μόλις κατά 0,69%).

.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Γίνε Μέλος
Αγοράζοντας μια συνδρομή, στηρίζεται τη προσπάθειά μας και γίνεστε ενεργό μέλος της ομάδας μας (κίνημα). Θα λάβετε και τα δύο παρακάτω πλεονεκτήματα:

1. Θα μπορείτε να μελετάτε τα άρθρα/αναλύσεις χωρίς να βλέπετε διαφημίσεις (χωρίς περισπασμούς δηλαδή).

2. Θα μπορείτε να τα εκτυπώνετε ή/και να τα αποθηκεύετε σε μορφή PDF (για να τα έχετε πάντα δικά σας).

Αντιαμβανόμαστε πως δεν μπορεί ο καθένας να γίνει συνδρομητής. Για το λόγο αυτό, όσοι από εσάς είσαστε σε θέση να υποστηρίξετε το όραμά μας, θα βοηθάτε και εκείνους που δεν μπορούν να συνδράμουν άμεσα.
×
Don`t copy text!