Πακέτο χρεοκοπίας – The Analyst
Χωρίς κατηγορία

Πακέτο χρεοκοπίας

ΕΙΚΟΝΑ---Χρεοκοπία,-μνημόνιο,-Ελλάδα

Οι επιλογές που θα προσφερθούν στην Ελλάδα θα είναι είτε ένα τρίτο, πολύ πιο αυστηρό μνημόνιο, είτε μία χρηματική βοήθεια, υπό την προϋπόθεση αλλά και για να διευκολυνθεί η εκούσια έξοδος της από την Ευρωζώνη – τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα

 .

Έγινε γνωστό πως για να μπορέσει να πληρώσει η κυβέρνηση στο ΔΝΤ τη δόση των 750 εκ. €, δανείσθηκε τα 650 εκ. € από τα αποθεματικά των Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων* του ταμείου, με την άδεια του, καθώς επίσης με την υποχρέωση επιστροφής τους εντός 30 ημερών – γεγονός που σημαίνει ότι, το ίδιο το ΔΝΤ πλήρωσε τον εαυτό του, ελπίζοντας να καλυφθεί αργότερα, από το υπόλοιπο του δανείου που οφείλει η Ευρώπη στη Ελλάδα.

Εάν πράγματι συνέβη κάτι τέτοιο, τότε στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της χρεοκοπίας, η οποία λήγει κάποια στιγμή στις επόμενες 45 ημέρες – αφού φαίνεται πως τα χρήματα στα κρατικά ταμεία της έχουν πλέον στερέψει, ενώ είναι υποχρεωμένη να χρηματοδοτείται με τεχνάσματα όπως το παραπάνω ή με καταναγκαστικά μέτρα, όπως η δέσμευση των αποθεματικών των δήμων ή όποιο άλλο ακολουθήσει.

Σύμφωνα τώρα με τα διεθνή ΜΜΕ, το ΔΝΤ δεν έχει καμία πρόθεση συμμετοχής του σε ένα νέο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας – όπως αυτό που λέγεται πως προετοιμάζεται, ύψους 30 έως 50 δις €.

Εκτός αυτού, ορισμένα κοινοβούλια, ιδίως το γερμανικό και το φιλανδικό, δεν φαίνεται να συμφωνούν με ένα τρίτο δάνειο προς τη χώρα μας – γεγονός που θα υποχρεώσει τους δανειστές να είναι πολύ πιο αυστηροί, όσον αφορά τις απαιτήσεις τους για το περιεχόμενο ενός τρίτου μνημονίου.

Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη εκδοχή φαίνεται να είναι ένα «πακέτο χρεοκοπίας» προς την Ελλάδα, μία χρηματική βοήθεια δηλαδή, υπό την προϋπόθεση αλλά και για να διευκολυνθεί η έξοδος της από την Ευρωζώνη – έτσι ώστε η χώρα μας να μην οδηγηθεί στο χάος, καθώς επίσης για να μην κατηγορηθεί η Κομισιόν ως ο «στυγνός δολοφόνος» της. Επομένως, υποθέτουμε πως η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις εξής δύο επιλογές:

(α) Υπογραφή ενός αυστηρού, τρίτου μνημονίου: Εάν η Ελλάδα αποδεχθεί κάτι τέτοιο, τότε θα «κατοχυρωθούν» όλα τα προηγούμενα, ενώ θα τοποθετηθεί υπό την εξουσία και τον απόλυτο έλεγχο των δανειστών της – οι οποίοι ουσιαστικά θα κυβερνούν τη χώρα (άρθρο).

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου της θα είναι στο έλεος των δανειστών, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ιδιωτικής περιουσίας θα τοποθετηθεί στο στόχαστρο τους – μέσω υπερβολικών φόρων, εισπρακτικών επιδρομών κοκ.

(β)  Ένα πακέτο χρηματοδότησης, ως αντάλλαγμα για την εκούσια αποχώρηση της από την Ευρωζώνη: Η λύση αυτή θα συμπεριλαμβάνει ενδεχομένως τη διαγραφή ενός μέρους του χρέους, τη βοήθεια του τραπεζικού τομέα, καθώς επίσης κάποιο χρηματικό ποσόν «για τα πρώτα έξοδα» – ενώ, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα είναι όπως το σενάριο της επιστροφής στη δραχμή που έχει γραφτεί στο παρελθόν (σενάριο).

Περαιτέρω, εάν η Ελλάδα δεν αποδεχθεί τη λύση του τρίτου μνημονίου, πιστεύοντας εύλογα πως είναι καταστροφική, ένα έγκλημα εκ προμελέτης καλύτερα (ανάλυση), με τους Πολίτες της να θεωρούν πως υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες, καθώς επίσης εάν δεν θελήσει να εγκαταλείψει εκούσια την Ευρωζώνη, αφού κανένας δεν μπορεί να της το επιβάλλει, τότε είναι πολύ πιθανόν να αφεθεί στη μοίρα της – να χρεοκοπήσει λοιπόν εντός της Ευρωζώνης, δηλώνοντας στάση πληρωμών και οδηγούμενη, μαζί με τη νομισματική ένωση, σε εντελώς «αχαρτογράφητα νερά».

Εμείς έχουμε την άποψη ότι, η Ευρωζώνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, θεωρώντας από την αρχή πως το πακέτο ποσοτικής διευκόλυνσης της τάξης των 1,1 τρις € που υιοθέτησε η ΕΚΤ, εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό – την εξασφάλιση της νομισματικής ένωσης, απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο (άρθρο). Επίσης πως οι προτάσεις θα έχουν τη μορφή του «πάρε το ή άφησε το» (take it or leave it) – ενός «τελεσιγράφου» δηλαδή, χωρίς δυνατότητες περαιτέρω διαπραγμάτευσης.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε την εντύπωση πως η συνέχιση της διαδικασίας της επιβολής του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη (άρθρο), καθώς επίσης της μονιμοποίησης της γερμανικής ηγεμονίας, δεν πρόκειται να σταματήσει για χάρη της Ελλάδας – ενώ η χώρα μας, από μόνη της και χωρίς καμία ξένη βοήθεια, δεν είναι σε θέση να αντισταθεί. Κανένας φυσικά δεν γνωρίζει τι θα μπορούσε να συμβεί, εάν η Ελλάδα «άλλαζε στρατόπεδο» – εισερχόμενη στην παράλληλη οικονομική σφαίρα των BRICS.

.

*Σημείωση: Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ ή SDR)

Η αξία των ΕΤΔ αρχικά ορίστηκε ως ισοδύναμη με 0,888671 γραμμάρια καθαρού χρυσού – τα οποία, εκείνη την εποχή, ήταν επίσης ισοδύναμα με ένα δολάριο. Μετά την κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods το 1973, τα ΕΤΔ επαναπροσδιορίσθηκαν ως ένα καλάθι νομισμάτων.

Σήμερα, το συγκεκριμένο καλάθι νομισμάτων αποτελείται από το ευρώ, από το γιεν της Ιαπωνίας, από τη λίρα Αγγλίας, καθώς επίσης από το δολάριο (άρθρο). Η αξία των ΕΤΔ, όσον αφορά το δολάριο, καθορίζεται καθημερινά και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΝΤ. Υπολογίζεται ως το άθροισμα των συγκεκριμένων ποσών των τεσσάρων νομισμάτων στο καλάθι και αποτιμάται σε δολάρια – βάσει των συναλλαγματικών ισοτιμιών που καταγράφονται το μεσημέρι της εκάστοτε ημέρας, στην αγορά του Λονδίνου.

Η σύνθεση του καλαθιού αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια από την Εκτελεστική Επιτροπή ή και ενωρίτερα, εάν κριθεί απαραίτητο από το ΔΝΤ – έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι, αντικατοπτρίζει σωστά την αξία του, με βάση τα συγκεκριμένα νομίσματα, καθώς επίσης εάν πρέπει να προστεθούν άλλα (όπως, για παράδειγμα, το κινεζικό). Οι προηγούμενες αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ την 1.1.2011 – ενώ η συζήτηση για τις επόμενες θα διεξαχθεί στα τέλη του 2015.

Το επιτόκιο των ΕΤΔ αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια που δίνονται από το ΔΝΤ στα μέλη του – επίσης για τους τόκους που καταβάλλονται στα μέλη, για τα χρήματα που διατηρούν στο Ταμείο. Προσδιορίζεται σε εβδομαδιαία βάση, βασιζόμενο σε έναν μέσον όρο των αντιπροσωπευτικών βραχυπρόθεσμων επιτοκίων των νομισμάτων που συμμετέχουν στο καλάθι, έτσι όπως αυτά διαμορφώνονται στις παγκόσμιες αγορές.

Με βάση ορισμένα άρθρα της συμφωνίας του ΔΝΤ, μπορεί να διαθέσει τα ΕΤΔ σε χώρες μέλη του, κατ’ αναλογία με το ποσοστό συμμετοχής τους (ποσοστώσεις) στο ίδιο.  Υπάρχουν δε αρκετές άλλες ιδιαιτερότητες, τις οποίες μπορεί κανείς να διαβάσει στην ιστοσελίδα του ΔΝΤ (σύνδεσμος).


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.