Επιστολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος – The Analyst
ΑΠΟΨΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιστολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος

Τραπεζική-διαφάνεια-2

Η φήμη και η αξιοπιστία της Τραπέζης της Ελλάδος σε μία σειρά από καυτά ζητήματα αμφισβητήθηκε και αμφισβητείται από τους πολίτες αυτής της χώρας. Με οδηγό λοιπόν την πανάρχαια ρήση του Ηράκλειτου ο οποίος έλεγε «αμφισβητείστε» πρέπει να μάθουμε να αμφισβητούμε τα πάντα μέχρι οι αρμόδιες αρχές να δίνουν πειστικές απαντήσεις.

(To άρθρο αποτελείται από 2 Σελίδες)

.

Δεν ξέρω ποια είναι η βέλτιστη οδός για να μπορέσει ο οιοσδήποτε να αναδείξει ζητήματα τα οποία μένουν αναπάντητα ή έστω καλύπτονται πολλές φορές από ένα τέτοιο πέπλο μυστηρίου το οποίο μπορεί και να καθοδηγήσει τον απαίδευτο νου σε φαντασμαγορικές αναζητήσεις.

 Ίσως η μόνη διέξοδος είναι να απευθυνθεί στην ίδια την πηγή της πληροφόρησης.  Είναι η απουσία της ίδιας της πηγής ενημέρωσης η οποία παράγει την παραπληροφόρηση και αυτή η οποία επιτρέπει την γιγάντωση των σεναρίων.

Με οδηγό αυτή την πανάρχαια ρήση του Ηράκλειτου ο οποίος έλεγε «αμφισβητείστε» πρέπει να μάθουμε να αμφισβητούμε τα πάντα μέχρι οι αρμόδιες αρχές να δίνουν πειστικές απαντήσεις.  Καμία δημοκρατία δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ατομική δράση του κάθε ενός ξεχωριστά και χωρίς την συμμετοχή του κάθε ατόμου μέσα από συλλογικούς φορείς.  Ο κίνδυνος που ελλοχεύει να φανεί κάποιος γραφικός ή υπερφίαλος είναι πολύ μικρότερος από την απουσία ενημέρωσης η οποία και επιτρέπει την ανάπτυξη της παραφιλολογίας.

Με γνώμονα τα παραπάνω έστειλα την παρακάτω επιστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις ‘complaints@bankofgreece.gr’ και  ‘serv.shares@bankofgreece.gr’ στις 26 Οκτωβρίου 2014.  Ελπίζω ότι τα ζητήματα τα οποία θέτει να μην απασχολούν μόνο εμένα αλλά όλους.

.

«ΘΕΜΑ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αξιότιμε Κε Διοικητά και Στελέχη της Τραπέζης της Ελλάδος,

Ο θεσμικός ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας μίας χώρας είναι κομβικής σημασίας για την εγκαθίδρυση της εμπιστοσύνης τόσο στο νόμισμα όσο και στην οικονομική πολιτική.  Σε μία σειρά θεμάτων τα οποία και δεν εξαντλούνται στην παρακάτω λίστα είναι βαριά η σκιά που αφήνει η έλλειψη ενημέρωσης αλλά και η κρίση στη χώρα μας.  Από την έναρξη της κρίσης και μετά η Τράπεζα της Ελλάδος έχει βρεθεί στο επίκεντρο.  Η φήμη και η αξιοπιστία της Τραπέζης της Ελλάδος σε μία σειρά από καυτά ζητήματα αμφισβητήθηκε και αμφισβητείται από τους πολίτες αυτής της χώρας.  Καλείστε να απαντήσετε δημοσίως στα κάτωθι:

.

ΘΕΜΑ 1ο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Στο δελτίο του πρώτου τριμήνου του 2014 της Τραπέζης της Αγγλίας οικονομολόγοι και στελέχη της Τραπέζης τεκμηριώνουν την θέση ότι:

«Σε μία σύγχρονη οικονομία, η μεγαλύτερη ποσότητα χρήματος έχει την μορφή τραπεζικών καταθέσεων.  Αλλά το πώς δημιουργούνται αυτές οι καταθέσεις συχνά παρανοείται:  ο κύριος τρόπος είναι διαμέσω της χορήγησης δανείων από τις εμπορικές τράπεζες.  Κάθε φορά που οι τράπεζες χορηγούν ένα δάνειο, ταυτόχρονα δημιουργούν μία αντίστοιχη κατάθεση στον λογαριασμό του δανειολήπτη, δημιουργώντας έτσι νέο χρήμα.»

 .

Καλείστε να επιβεβαιώσετε ή να απορρίψετε τεκμηριωμένα τον παραπάνω ισχυρισμό.

Σε περίπτωση που επιβεβαιώνετε τον παραπάνω ισχυρισμό καλείστε να υπολογίσετε την απώλεια εσόδων που προκύπτει από την παραχώρηση του εκδοτικού προνομίου στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον από το 1994 και μετά.

ΘΕΜΑ 2ο: ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ.

Στις 8 Απριλίου 2004 η Pricewaterhouse Coopers κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπιστευτική έκθεση για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις της αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου από την αναθεώρηση των κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας.  Στην σελίδα 112 της έκθεσης αναφέρεται:

.

  • «θα μπορούσε η Βασιλεία ΙΙ να μειώσει την δραστηριότητα (output) μέσα στα επόμενα 5 χρόνια;
  • Το νέο καθεστώς θα κάνει τις σοβαρές τραπεζικές κρίσεις λιγότερο πιθανές στα επόμενα 50 χρόνια;

.

Κατ’ αρχήν, μπορεί να είναι αποδεκτό να μειωθεί η οικονομική δραστηριότητα στον τρέχοντα κύκλο ως αποτέλεσμα ενός αυστηρότερου ρυθμιστικού καθεστώτος, αν το καθεστώς αυτό μειώνει τον κίνδυνο καταστροφικής απώλειας σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον»

Αργότερα και στο προοίμιο της οδηγίας 2006/48/ΕΚ για την Βασιλεία II η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο 3601 ΦΕΚ Α’ 178/01.08.2007 αναφέρει: «(68) Λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία κινδύνου των κανόνων σχετικά με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι επιθυμητό να εξετάζεται αν οι εν λόγω κανόνες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον οικονομικό κύκλο.»

.

Καλείστε να παρουσιάσετε και να δημοσιοποιήσετε την μελέτη που θα έπρεπε να έχει γίνει μεταξύ 2004-2007 από την πλευρά της Τραπέζης της Ελλάδος για τις επιπτώσεις από τη  εφαρμογή των κανόνων στα μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομία. 

Καλείστε να παρουσιάσετε την αντίστοιχη μελέτη μακροοικονομικών επιπτώσεων της Τραπέζης της Ελλάδος που προκύπτει από την εφαρμογή της οδηγίας 2013/36/ΕΚ για την Βασιλεία ΙΙΙ.

 

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050

Με τον νόμο 4099 ΦΕΚ Α’ 250/20.12.2012 και το άρθρο 165§7 κυρώθηκε «σύμφωνα με το άρθρο 7 του κυρωμένου με το ν.3424/1927 (Α’ 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, η από 24 Απριλίου 2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της ίδιας Τράπεζας» η επέκταση της άδειας λειτουργίας της Τραπέζης της Ελλάδος από το 2020 στο 2050.

 

Καλείστε να απαντήσετε ως ανεξάρτητη δημόσια αρχή και σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 74 του Καταστατικού περί «διάλυσις της Τραπέζης» για τις επιπτώσεις που θα είχε η μη ανανέωση της άδειας λειτουργίας στις συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με τους εταίρους και πιστωτές καθώς και στους μετόχους της Τραπέζης.

.

To άρθρο αποτελείται από 2 Σελίδες (…)


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.