Εύγλωττα διαγράμματα – The Analyst
Χωρίς κατηγορία

Εύγλωττα διαγράμματα

Πολλοί θεωρούν ότι μία εικόνα είναι ίση με χίλιες λέξεις – γεγονός που τεκμηριώνουν τα γραφήματα που αφορούν στους αστυνομικούς που αντιστοιχούν σε 100.000 κατοίκους, στη δημιουργία νέου χρήματος από την Κίνα, καθώς επίσης στο ελληνικό αδιέξοδο

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα που ακολουθεί, στη Ρωσία υπάρχουν οι περισσότεροι αστυνομικοί ανά 100.000 κατοίκους – ενώ ακολουθεί η Τουρκία και αμέσως μετά η Ιταλία. Η Ελλάδα βρίσκεται προς το τέλος του πίνακα – γεγονός που οδηγεί σε συμπεράσματα, τα οποία είναι μάλλον αυτονόητα.

.

Αριθμός διαθέσιμων αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκων

Αριθμός διαθέσιμων αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκων

.

Στο επόμενο γράφημα φαίνεται πως η Κίνα «τύπωσε» πολύ περισσότερα χρήματα το Νοέμβριο, από ότι οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία μαζί – χωρίς όμως να δημιουργηθεί ανάλογος θόρυβος, με αυτόν που προκαλούν τα περισσότερα δυτικά ΜΜΕ.

.

Συνολική ποσότητα εκτύπωσης χρημάτων εκ μέρους της Κίνας και της Αμερικής Ιαπωνίας

Συνολική ποσότητα εκτύπωσης χρημάτων εκ μέρους της Κίνας και της Αμερικής-Ιαπωνίας

.

Τέλος, το παρακάτω γράφημα τεκμηριώνει ένα ακόμη λάθος του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα – αφού μόλις τον Ιούλιο είχε προβλέψει μείωση των τιμών της τάξης του 1,1%, όταν η μείωση (αποπληθωρισμός) έφτασε το τρίτο τρίμηνο στο 3%.

.

Διαμόρφωση τιμών καταναλωτή

Διαμόρφωση του δείκτη τιμών στην Ελλάδα

 .

Όπως είναι γνωστό, ο αποπληθωρισμός αυξάνει τα πραγματικά επιτόκια του ελληνικού χρέους – τα ονομαστικά δηλαδή συν τον αποπληθωρισμό. Για παράδειγμα, σύμφωνα με υπολογισμούς (πηγή: Bloomberg), το πραγματικό επιτόκιο θα ανέλθει στο 5,7% το 2013 (από το 3,6% που προέβλεπε το ΔΝΤ), στο 4,8% το 2014 (από 3,1%), στο 4% το 2015 (από 2,6%), καθώς επίσης στο 3,2% το 2016 (από 2,1%) – εάν ο «αποπληθωριστής» του ΑΕΠ είναι 3% το 2013 και στη συνέχεια 2%, 1% και 0% το 2016.

Ο αποπληθωρισμός επηρεάζει ανάλογα και την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ – όπου είναι ίση με την πραγματική συν τον πληθωρισμό (ή πλην τον αποπληθωρισμό). Επομένως, όλες οι υπόλοιπες προβλέψεις του ΔΝΤ, σχετικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ της Ελλάδας (άρα των δημοσίων εσόδων, του ελλείμματος, του χρέους κοκ.), θα αποδειχθούν επίσης λανθασμένες.

Το πολύ πιθανό αυτό ενδεχόμενο θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα χρηματοδότησης του χρέους, το οποίο υπολογίζεται από το ΔΝΤ στο 158,3% του ΑΕΠ το 2016 – ενώ θα διαμορφωθεί στο 168,9% με βάση το παραπάνω σενάριο του αποπληθωρισμού.

Συμπερασματικά λοιπόν, η Ελλάδα είναι αδύνατον να μειώσει το επίπεδο τιμών των προϊόντων της για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της, χωρίς να αποφύγει μία επόμενη αναδιάρθρωση του χρέους της – τη χρεοκοπία δηλαδή. γεγονός που θα οφείλεται ξανά στις λανθασμένες προβλέψεις των «δικαστικών κλητήρων» των δανειστών της.

Αυτή είναι πιθανότατα η αιτία που το ΔΝΤ θέλει να επιβάλλει στο μέλλον αμέσως διαγραφές χρεών – εις βάρος των πιστωτών μίας χώρας, όταν χρεοκοπεί. Είναι επίσης ο πιθανότερος λόγος, για τον οποίο καθυστερεί τον προγραμματισμένο έλεγχο της Ελλάδας – ενώ μάλλον συμβαίνει κάτι ανάλογο στην Πορτογαλία και αλλού.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.