Η νέα εκτόξευση του χρέους – The Analyst
ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η νέα εκτόξευση του χρέους

.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ξεπέρασε τα 400 δις € το Δεκέμβρη του 2022 – αυξημένο κατά 8 δις €, σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου που κατατέθηκε τον ίδιο μήνα, το Δεκέμβρη! Το δημόσιο και το ιδιωτικό μας χρέος μαζί υπερβαίνουν τα 810 δις € – οπότε, εάν το ΑΕΠ αυξηθεί πλασματικά στα 210 δις € στα τέλη του 2022, μαζί με τον πληθωρισμό δηλαδή, θα ανέλθουν στο 386% του ΑΕΠ. 190% το δημόσιο και 196% περίπου το ιδιωτικό. Είναι αλήθεια αυτά βιώσιμα μεγέθη; Είναι επιτυχία της κυβέρνησης, όπως το εμπορικό έλλειμμα του 11μήνου στα -35 δις €, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στα -17 δις €, με το εξωτερικό χρέος στα 560 δις €;

 

.

Επικαιρότητα

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ξεπέρασε τα 400 δις € το Δεκέμβρη του 2022 – αυξημένο κατά 8 δις €, σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου που κατατέθηκε τον ίδιο μήνα, το Δεκέμβρη! Εδώ πρόκειται για το χρέος του κεντρικού κράτους – δηλαδή για όλα όσα χρωστάει το δημόσιο στους δανειστές του, είτε πρόκειται για δάνεια, είτε για ομόλογα.

Αναφέρουμε το χρέος του κεντρικού κράτους, το ακαθάριστο δηλαδή, επειδή διαφέρει από το χρέος της Γενικής κυβέρνησης – το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατικών ομολόγων που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ΟΤΑ. Αφαιρείται δηλαδή από το χρέος του κεντρικού κράτους ή ακαθάριστο, το ενδοκυβερνητικό χρέος, ύψους περί τα 21 δις €, τα κέρματα και οι επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα των νομικών προσώπων – το ύψος των οποίων υπολογίζεται στα 16 δις €.

Εδώ δεν υπολογίζονται, όπως θα έπρεπε, οι εγγυήσεις του δημοσίου που πλησιάζουν τα 30 δις € (29,63 δις €) – εκ των οποίων τα 18,7 δις € προς τις τράπεζες, στα πλαίσια του προγράμματος Ηρακλής (ανάλυση). Οι τόκοι πάντως και τα χρεολύσια που καταβάλλονται ετήσια, υπολογίζονται στο χρέος του Κεντρικού Κράτους – όχι μόνο στο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης.

Περαιτέρω, η αύξηση του δημοσίου χρέους προήλθε από το νέο δανεισμό – το ύψος του οποίου ήταν υψηλότερο από τις εξοφλήσεις των τίτλων που έληξαν. Ειδικότερα, στη διάρκεια του 2022 εκδόθηκαν μακροπρόθεσμοι τίτλοι ύψους 8,202 δις € και εξοφλήθηκαν ομόλογα αξίας 4,352 δις € – με αποτέλεσμα να προστεθούν στο χρέος 3,85 δις €.

Παράλληλα, το χρέος επιβαρύνθηκε από το ισοζύγιο νέων εκδόσεων και εξοφλήσεων, δανείων, εντόκων γραμματίων και repos, συν αλλαγές στην ισοτιμία – με αποτέλεσμα η συνολική επιβάρυνση στο χρέος να φτάσει σε 11,94 δις €, σε σύγκριση με το 2021. Από το συνολικό δε ποσόν του χρέους των 400,28 δις €, τα 303,54 δις € αποτελούνται από δάνεια – ενώ τα υπόλοιπα, περίπου 97 δις €, είναι ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Τα υπόλοιπα των δανείων του Μηχανισμού Στήριξης, του χρέους δηλαδή απέναντι στα κράτη και στους οργανισμούς της ΕΕ, ανέρχονταν στο τέλος του Δεκεμβρίου σε 235,57 δις € – μειωμένα σε σχέση με το τέλος του 2021, που ήταν 242,62 δις €. Εξοφλούνται στην ουσία με το δανεισμό μας από τις αγορές – ο οποίος αυξάνεται συνεχώς.

Το συνολικό ιδιωτικό μας χρέος τώρα, στα τέλη του Ιουνίου του 2022, ήταν στα 406 δις € – εκ των οποίων τα 258 δις € κόκκινο (γράφημα δεξιά). Φυσικά έχει έκτοτε αυξηθεί – σημειώνοντας πως μεταβιβάσθηκαν στα funds περί τα 87 δις €, με αποτέλεσμα να απομείνουν στις τράπεζες 15,5 δις € (γράφημα αριστερά).

Τα τελευταία διεκδικούν ήδη πάνω από 134 δις €, προφανώς επειδή έχουν προσθέσει τόκους, έξοδα και επιβαρύνσεις (γράφημα) – ενώ τα funds κατέχουν πλέον 760.000 ακίνητα των Ελλήνων ως εξασφαλίσεις για τα χρέη τους. Προβλέπονται δε άμεσα 160.000 πλειστηριασμοί, λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων και του Ηρακλή.

Συμπερασματικά λοιπόν, το δημόσιο και το ιδιωτικό μας χρέος μαζί υπερβαίνουν τα 810 δις € – οπότε, εάν το ΑΕΠ αυξηθεί πλασματικά στα 210 δις € στα τέλη του 2022, μαζί με τον πληθωρισμό δηλαδή, θα ανέλθουν στο 386% του ΑΕΠ. 190% το δημόσιο και 196% περίπου το ιδιωτικό.

Είναι αλήθεια αυτά βιώσιμα μεγέθη; Είναι επιτυχία της κυβέρνησης, όπως το εμπορικό έλλειμμα του 11μήνου στα -35 δις €, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στα -17 δις €, με το εξωτερικό χρέος στα 560 δις €;


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.