Το παράδοξο της Μ. Βρετανίας – The Analyst

Το παράδοξο της Μ. Βρετανίας

Email this page.

.

 

Επενδύσεις & Αγορές

Λογικά εάν εργάζεται κανείς κερδίζει περισσότερα και ζει καλύτερα – κάτι που φαίνεται να έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στη Μ. Βρετανία. Ειδικότερα, παρά το ότι τα εισοδήματα όσων εργάζονται είναι υψηλότερα από αυτά των μη εργαζομένων, η εξέλιξη τους είναι αντίστροφη – με την έννοια πως ενώ τα περισσότερα διαθέσιμα πραγματικά εισοδήματα (=αφαιρουμένων των φόρων, των εισφορών, του πληθωρισμού και της αύξησης του κόστους για ενοίκια ή ενυπόθηκα δάνεια)  είναι στάσιμα, οι συνταξιούχοι έχουν διαθέσιμο εισόδημα αυξημένο κατά 27%.

Την ίδια στιγμή, το διαθέσιμο εισόδημα των ανώτερων εισοδηματικών τάξεων αυξήθηκε κατά 10%, ενώ της μεσαίας τάξης είχε αρνητικό πρόσημο. Έτσι οι μεσαίες και οι κατώτερες εισοδηματικές τάξεις διαθέτουν σήμερα χαμηλότερα εισοδήματα από ότι στην αρχή της χιλιετίας – κάτι που δεν θεωρείται ως μία φυσιολογική εξέλιξη. Ουσιαστικά κάτι ανάλογοι παρατηρείται στην Ελλάδα, κρίνοντας από το ότι η μέση ονομαστική σύνταξη είναι υψηλότερη από τη μέση αμοιβή του ιδιωτικού τομέα – παρά τα παράπονα των συνταξιούχων. Ως εκ τούτου πράγματι η μεσαία τάξη καταρρέει – οπότε και η δημοκρατία.

Γίνε Μέλος
Αγοράζοντας μια συνδρομή, στηρίζεται τη προσπάθειά μας και γίνεστε ενεργό μέλος της ομάδας μας (κίνημα). Θα λάβετε και τα δύο παρακάτω πλεονεκτήματα:

1. Θα μπορείτε να μελετάτε τα άρθρα/αναλύσεις χωρίς να βλέπετε διαφημίσεις (χωρίς περισπασμούς δηλαδή).

2. Θα μπορείτε να τα εκτυπώνετε ή/και να τα αποθηκεύετε σε μορφή PDF (για να τα έχετε πάντα δικά σας).

Αντιαμβανόμαστε πως δεν μπορεί ο καθένας να γίνει συνδρομητής. Για το λόγο αυτό, όσοι από εσάς είσαστε σε θέση να υποστηρίξετε το όραμά μας, θα βοηθάτε και εκείνους που δεν μπορούν να συνδράμουν άμεσα.
×