Ο Κύκλος της Αίγινας: Τρεις διαλέξεις και μια πολιτική εκδήλωση – The Analyst