Η επιχείρηση-οργανισμός – The Analyst
ΑΠΟΨΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η επιχείρηση-οργανισμός

Επιχειρηματίας

Η απόφαση για την ίδρυση μίας εταιρείας δεν πρέπει να είναι ποτέ το αποτέλεσμα της απλής αναζήτησης του κέρδους, αλλά της «τάσης» για δημιουργία – η οποία, εάν στηριχθεί σε σωστές βάσεις, θα έχει σαν «παράπλευρο» αποτέλεσμα το κέρδος

(To άρθρο αποτελείται από 3 Σελίδες)

.

Η κίνηση από την ασφάλεια στην ανασφάλεια, καθημερινό σχεδόν γεγονός στο επιχειρηματικό «γίγνεσθαι», είναι ουσιαστικά η γενεσιουργός αιτία του φόβου  – η συνειδητή ή ασυνείδητη σκέψη σχετικά με το τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον ή τι θα μπορούσε να αιφνιδιάσει από το παρελθόν. Εάν τυχόν η επιχείρηση καταληφθεί ολοκληρωτικά από το φόβο, γίνεται αδρανής – οπότε, λόγω της έλλειψης κίνησης, οδηγείται στην καταστροφή της“.

 .

Άποψη

Αντιμετωπίζοντας την επιχείρηση σαν έναν ζωντανό οργανισμό, αποτελούμενο και χαρακτηριζόμενο από το σύνολο των ανθρώπων που απασχολούνται σε αυτήν και όχι μόνο από τις «υλικές» επενδύσεις, διαφοροποιούμαστε πλήρως από τις «εικόνες» του παρελθόντος, τοποθετώντας τον άνθρωπο και τη γνώση (διανοητική και συναισθηματική) στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δράσης.

Η διαφοροποίηση αυτή είναι ευνόητο ότι απαιτεί την πλήρη καταστροφή των υφισταμένων «εικόνων» (εικόνες του εαυτού μας, εικόνες της εταιρείας μας, του κλάδου μας κ.α.), έτσι ώστε η επαφή μας με το περιβάλλον να είναι ουσιαστική, χωρίς την μεσολάβηση ανασταλτικών (τεχνητών, απαρχαιωμένων, πλασματικών) προκαταλήψεων.

Η επιχείρηση επομένως (κατ’  αναλογία με τον άνθρωπο πάντοτε) χαρακτηρίζεται εν πρώτοις από το «σώμα». Εδώ συμπεριλαμβάνονται τα μηχανήματα, οι εγκαταστάσεις, το Κεφάλαιο και γενικότερα όλα όσα αποτυπώνονται στις εκάστοτε λογιστικές και λοιπές καταστάσεις της. Όπως και στον άνθρωπο, «απαιτείται» η εξωτερική υγεία, η οποία συγκεκριμενοποιείται από την ορθότητα των επί μέρους τοποθετήσεων («θέσεις» του Ισολογισμού») και της συνολικής εμφάνισης (αποτελέσματα).

Ασχολούμενοι εκ φύσεως κυρίως με την εξωτερική εμφάνιση, καθώς επίσης περισσότερο με την κληρονομική (την οποία παραδόξως «θεοποιούμε») παρά με την επίκτητη (την οποία σχεδόν πάντοτε θέτουμε υπό αμφισβήτηση), παραμένουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων σε αυτά τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, εμβαθύνοντας αν όχι ποτέ, τουλάχιστον σπάνια. Η δημιουργικότητα και ο νεωτερισμός όμως (καινοτομία), δύο από τα πλέον βασικά στοιχεία των επιτυχημένων εταιρειών, δεν συναντώνται ποτέ στο «σώμα» των επιχειρήσεων αλλά αρκετά «πίσω» από αυτό.

Είναι σωστό να επεξηγήσουμε εδώ τις έννοιες «δημιουργικότητα» και «καινοτομία», όχι μόνο «ορίζοντας» τις με βάση τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, αλλά και τοποθετώντας τις στις ανάλογες εταιρείες. Σύμφωνα με γνωστό οικονομολόγο, «δημιουργικότητα» είναι το να βρίσκεις νέες ιδέες, ενώ «καινοτομία» είναι το να αποφασίζεις ποιες ιδέες να διαλέξεις και να εφαρμόσεις, έτσι ώστε να δημιουργήσεις αξία. Η δημιουργικότητα «τοποθετείται» (χαρακτηρίζει) κυρίως στις μικρότερες εταιρείες, ενώ η καινοτομία (εύρεση νέων ιδεών από τις μικρότερες και «κλιμάκωση» τους έτσι ώστε να δημιουργηθούν μαζικές Αγορές) στις μεγάλες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μεγάλες εταιρείες είναι καλές στην ανάπτυξη, αντί στην επινόηση νέων ιδεών – κάτι που δυστυχώς «ξεχνούν» προσπαθώντας να γίνουν «εκθαμβωτικά» δημιουργικές όπως οι μικρές. Αντί δηλαδή να παίρνουν τις ιδέες των μικρών και να τις μετατρέπουν σε μεγάλες αγορές, εστιάζουν στην ανεύρεση νέων ιδεών, σημείο στο οποίο υπερτερούν οι μικρές. Ο στόχος τους όμως θα έπρεπε να είναι το να γίνουν καλύτερες σε αυτό που είναι ήδη καλές και όχι να ενεργούν σαν τις μικρές (ιδιαίτερα αφού η καινοτομία εμπεριέχει τεράστιο ρίσκο, το οποίο είναι περισσότερο αποδεκτό από τις μικρότερες, οι οποίες «διακινδυνεύουν» εκ του μεγέθους τους λιγότερα).

Κατά δεύτερο λόγο τώρα η επιχείρηση αποτελείται από το πνεύμα (νους, λογική), την «υλική» γνώση δηλαδή που στηρίζεται στη σκέψη και προέρχεται από τις γνώσεις και τις εμπειρίες του παρελθόντος (μνήμη), ή τις «προσμονές» του μέλλοντος (προβολή του παρελθόντος και του παρόντος στο μέλλον). Η γνώση αυτή (πνεύμα) είναι η συνισταμένη των επί μέρους γνώσεων των απασχολουμένων και της ιστορίας της επιχείρησης ενώ, αν και απόλυτα «υλική» στη βάση της, δεν είναι τόσο εμφανής όσο το «σώμα», έτσι όπως το ερμηνεύσαμε παραπάνω.

Εν τούτοις είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιβίωση και την επιτυχία της επιχείρησης, όχι μόνο γιατί αποτελεί τα «θεμέλια» της κεντρικής φιλοσοφίας της, αλλά και γιατί από εδώ πηγάζει η «καινοτομία» της, η δυνατότητα της δηλαδή να δημιουργεί από υφιστάμενες και νέες ιδέες, μαζικές αγορές. Επομένως οφείλει να «καλλιεργείται» συνεχώς από τις εταιρείες, όπως ακριβώς οφείλει να «καλλιεργείται» το πνεύμα από τους ανθρώπους, εάν θέλει να παραμένει «οξύ» και πάντοτε σε ετοιμότητα.

Το τρίτο «συστατικό» της «επιχείρησης – οργανισμού» είναι το συναίσθημα, το οποίο είναι ακόμη λιγότερο εμφανές, έως και απροσδιόριστο (μόλις πρόσφατα αναλύθηκε από την επιστήμη η σημασία της «συναισθηματικής» νοημοσύνης για τον άνθρωπο και την επιτυχία του στη ζωή). Το συναίσθημα είναι το μη υλικό τρίτο στοιχείο στην επιχείρηση το οποίο, κατ’  αναλογία με τον άνθρωπο, αφορά την ευχαρίστηση, την επιθυμία, τη χαρά, το φόβο, τη βία, το πάθος, το θυμό, τις συγκρίσεις, τα ιδανικά, την υποκρισία, την εξάρτηση, τις σχέσεις, τις συγκρούσεις, την ηθική και τόσα άλλα, τα οποία κυρίως χαρακτηρίζουν και διαφοροποιούν απόλυτα τις επιχειρήσεις μεταξύ τους.

Από το συναίσθημα αυτό πηγάζει η «δημιουργικότητα» η οποία, αφού απαιτεί «νεανικό μυαλό», με την έννοια του ότι όχι μόνο αμφισβητεί εκ φύσεως τα πάντα (δομές, οργανώσεις, νοοτροπίες κ.α.), αλλά και δεν είναι καθόλου επιβαρημένο από το παρελθόν (οδυνηρές εμπειρίες, προκαταλήψεις), δεν «προβάλλει» το παρελθόν και δεν καθορίζει μέσω αυτών των «προβολών» ούτε το παρόν, ούτε και το μέλλον.

Όπως ακριβώς ο άνθρωπος αναλύει τα συναισθήματα του στην προσπάθεια του να ανακαλύψει τον εαυτό του (ο οποίος είναι πάντοτε μοναδικός), έτσι ώστε να «αναγνωρίζει» τις εκάστοτε πηγές της συμπεριφοράς και των δράσεων – αντιδράσεων του, έτσι οφείλει να δρα και η επιχείρηση, εάν πραγματικά επιθυμεί την πλήρη διαφοροποίηση (εξατομίκευση) και την καθολική ανάπτυξη της δημιουργικότητας της.

To άρθρο αποτελείται από 3 Σελίδες (…)


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!