Ετικέτα: Investors Collection

ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η κρίση της Κίνας

Από οικονομικής πλευράς, ο ιδανικότερος τρόπος αντιμετώπισης ενός χρηματοπιστωτικού αδιεξόδου είναι η διαγραφή όλων των χρεών, καθώς επίσης ένα νέο ξεκίνημα, αφού τότε ακολουθεί η ανάπτυξη – εναλλακτικά, η «δημιουργική καταστροφή»