Συνδομή μέσω μεταφοράς σε λ/σμό – The Analyst

Ετήσια Εθελοντική Συνδρομή:

  • 49 ευρώ

Στοιχεία μεταφοράς:

  • Τράπεζα: Τράπεζα Πειραιώς
  • IBAN: GR35 0172 0330 0050 3306 2996 025

*Σε περίπτωση μεταφοράς από άλλή τράπεζα (πλην Πειραιώς), θα υπάρξει χρέωση εμβάσματος (μέχρι 3-4 ευρώ).

Σημειώσεις:

  • Κατά τη διαδικασία μεταφοράς χρημάτων, παρακαλούμε στις παρατηρήσεις να σημειωθούν τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, email).
  • Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς, παρακαλούμε για την αποστολή ενός email στο dv@analyst.gr, που θα περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία που σημειώθηκαν στις παρατηρήσεις*.

*Σκοπός της διαδικασίας, είναι η δυνατότητα για διασταύρωση της μεταφοράς χρημάτων.

/* ]]> */