Συνδομή μέσω μεταφοράς σε λ/σμό – The Analyst

Ετήσια Εθελοντική Συνδρομή:

  • 49 ευρώ

 

Στοιχεία μεταφοράς:

  • Τράπεζα: Viva Payments SA
  • IBAN: GR47 7010 0000 0007 6485 0414 846

 

Λεπτομέρειες:

 

Σημειώσεις:

  • Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς, παρακαλούμε για την αποστολή ενός email στο dv@analyst.gr, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία* σας (Όνομα, Επώνυμο, email).

*Τα στοιχεία θα χρειαστούν ώστε να μπορέσουμε να σας προσθέσουμε ως μέλη μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της ιστοσελίδας (τα μέλη θα έχουν ειδικά προνόμια).