Κοινοβουλευτικές Εργασίες – The Analyst

Κατηγορία - Κοινοβουλευτικές Εργασίες

Το ελεγκτικό συνέδριο της ντροπής

Το τελικό αποτέλεσμα του κακοποιημένου κρατικού Ισολογισμού, είναι να φαίνεται πως η Ελλάδα έχει αρνητική καθαρή θέση -217 δις € το 2018. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως εάν το κράτος ήταν μία επιχείρηση, θα έπρεπε να κλείσει αμέσως - ενώ οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν στους Πολίτες, για την απίστευτη κακοδιαχείριση τους. Οφείλουμε να σημειώσουμε εδώ, για όσους δεν έχουν ανάλογες γνώσεις, πως η...

Όπου υπάρχουν αντιδράσεις, αλλάζουν το όνομα

Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται ο δανεισμός των παράνομων μεταναστών, όπως με το άρθρο 15, όταν έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου και πριν ακόμη εγκριθεί - πόσο μάλλον όταν δεν έχει καμία οικονομική λογική, αφού εάν δεν εγκριθεί το αίτημα ο παράνομος θα φεύγει από τη χώρα, αδυνατώντας προφανώς να πληρώσει τα χρέη του. Η μη ύπαρξη οικονομικής λογικής οδηγεί δυστυχώς σε άλλα συμπεράσματα - ειδικά αφού...

Η νομιμοφανής ληστεία των Ελλήνων

Από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συμβουλίου εξαιρούνται οι συμβάσεις που συνάπτονται στα πλαίσια της διαχείρισης του χρέους - όπως και οι σχετικές συμβουλευτικές δαπάνες. Για όσους γνωρίζουν, το γεγονός αυτό αφορά τις δαπάνες των επενδυτικών τραπεζών για τη διάθεση των ομολόγων - όταν τα πουλάει το δημόσιο στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα, για παράγωγα δηλαδή, τα...

Don`t copy text!