Κοινοβουλευτικές Εργασίες – The Analyst

Κατηγορία - Κοινοβουλευτικές Εργασίες

Ο φορολογικός εμπαιγμός των Ελλήνων

Η πτώση του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24% είναι σταγόνα στον ωκεανό και δεν θα έχει καμία ωφέλεια για το κράτος. Εάν δεν είναι ανταγωνιστικός με τις γύρω χώρες, σε συνδυασμό με την αύξηση του ΠΔΕ στα 10 δις € ετησίως, δεν θα βοηθήσει καθόλου την Ελλάδα. Σύμφωνα τώρα με το Politico, η Αρχή Καταπολέμησης της Απάτης, η OLAF δηλαδή της ΕΕ, απείλησε με πρόστιμο 200 εκ. € την Ελλάδα, με την...

Το μεγάλο κόλπο του διαμεσολαβητή

Με την πάροδο των ετών, πολλοί εναγόμενοι αλλά και το κοινωνικό σύνολο, διαπίστωσαν πως η διαβούλευση εξελίχθηκε τελικά σε ένα μέσον εκμετάλλευσης τους, εκ μέρους κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων - όσον αφορά καταχρηστικούς όρους σε πιστωτικές κάρτες, εργατικά συμβόλαια κλπ. Στη συνέχεια όμως η κοινωνία αντέδρασε, οπότε οι εταιρείες δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν την υποχρεωτική διαβούλευση, όσο και...

Ο προϋπολογισμός της ντροπής (α)

Στη συζήτηση του προϋπολογισμού πρέπει να εξετάζεται κυρίως το οικονομικό μοντέλο της χώρας, το οποίο απαιτεί συχνά ανανέωση και κεντρικό σχεδιασμό - σημειώνοντας πως η Ελλάδα στηρίζεται λανθασμένα σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, ο οποίος είναι κυκλικός (άρα υποφέρει σε περιόδους ύφεσης) και εντάσεως κεφαλαίου, ενώ καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών του (σχεδόν το 85%) με εισαγωγές, με...

Don`t copy text!