Κοινοβουλευτικές Εργασίες – The Analyst

Κατηγορία - Κοινοβουλευτικές Εργασίες

Νομοσχέδιο του «πάμε και όπου βγει»

Θεωρούμε μεγάλο λάθος το βραχυπρόθεσμο δανεισμό με 5ετη ομόλογα και με επιτόκιο 3,92% - αφού κάτι τέτοιο οδήγησε στη λανθασμένη δομή του χρέους μας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία πληρωμών του 2010. Βέβαια, είμαστε η μοναδική χώρα στην παγκόσμια ιστορία που χρεοκόπησε με γεμάτα τα ταμεία των οργανισμών του δημοσίου – πάνω από 25 δις, με τα οποία αργότερα δημιουργήθηκε το μαξιλάρι, μαζί...

Η λύση για τα κόκκινα δάνεια και η τραπεζική κρίση

Το είδος του νομοσχεδίου έχει σχέση με τη χρηματοοικονομική αστάθεια που εμφανίσθηκε στη Δύση, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, από την κατάρρευση τραπεζών – κυρίως λόγω της λανθασμένης ανόδου των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Δυστυχώς πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που δεν θεραπεύθηκε μετά την κρίση του 2008 – αλλά, αντίθετα, διογκώθηκε, αφού...

Το κυπριακό μοντέλο για τα κόκκινα δάνεια και οι τραπεζικοί...

Η Lehman Brothers χρεοκόπησε με μόχλευση περίπου 1:33, όταν η Deutsche Bank έφτασε να έχει μόχλευση στα παράγωγα 1:100 – γεγονότα που σημαίνουν πως είμαστε αντιμέτωποι με έναν χάρτινο πύργο, ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσει, εάν συμπαρασύρει κάποιες εταιρίες και προκληθεί το φαινόμενο του ντόμινο. Δυστυχώς σήμερα, λόγω της επεκτατικής νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής τόσων...