Κοινοβουλευτικές Εργασίες – The Analyst

Κατηγορία - Κοινοβουλευτικές Εργασίες

Ο θεσμός της διαιτησίας και ποιος κυβερνάει την Ελλάδα

Δυστυχώς οι κυβερνήσεις των μνημονίων δεν υιοθέτησαν το αμερικανικό μοντέλο του 1933 που είχαμε προτείνει από την αρχή, όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια – ούτε το κυπριακό και ισπανικό μοντέλο, με τα οποία δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να εξαγοράζουν τα δάνεια τους από τα funds στις τιμές που τα αγόρασαν αυτά, με ένα μικρό κέρδος συν τους τόκους και τα έξοδα τους. Αντίθετα, το δημόσιο...

Η συζήτηση με τους Ισπανούς βουλευτές

Μία διακομματική επιτροπή Ισπανών βουλευτών επισκέφθηκε την Ελλάδα - όπου συζήτησε με την αντίστοιχη διακομματική επιτροπή Ελλήνων βουλευτών. Εν προκειμένω, στον πολύ λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεση μας, είπαμε τα παρακάτω, όσο πιο επιγραμματικά μπορούσαμε – τα οποία ακούστηκαν με μεγάλη προσοχή από τους Ισπανούς.  

Απολογισμός 2022, προϋπολογισμός 2023

Αυτό που χρειάζεται μία χώρα για να ευημερήσει είναι δημοσιονομική πειθαρχία, σταθερά ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης, χαμηλό κόστος δανεισμού που εξασφαλίζεται από τα δύο προηγούμενα, σωστή και αδιάφθορη λειτουργία των Θεσμών της, καθώς επίσης έναν λειτουργικό, ακομμάτιστο κρατικό μηχανισμό – στοιχεία δηλαδή που δεν έχουν πετύχει οι ελληνικές κυβερνήσεις ποτέ μέχρι σήμερα.