Η συνθετική τιτλοποίηση των τραπεζών – The Analyst
Σχολιασμός Επικαιρότητας

Η συνθετική τιτλοποίηση των τραπεζών

.

Η συνθετική τιτλοποίηση των τραπεζών

Η επόμενη βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος είναι τα ασφαλή συνθετικά δομημένα προϊόντα (safe synthetic CDO’s) – όπου μία τράπεζα αγοράζει πιστωτική προστασία για ένα δανειακό χαρτοφυλάκιο της από έναν ιδιώτη επενδυτή (πηγή). Αυτό σημαίνει ότι, όταν ένα δάνειο της δεν μπορεί να πληρωθεί από τον οφειλέτη, ο ιδιώτης επενδυτής την αποζημιώνει για τη ζημία έως ένα μέγιστο ποσόν, ανάλογα με αυτό που συμφωνήθηκε.

Ως εκ τούτου, ο επενδυτής παρέχει προστασία και ασφάλεια μόνο για ένα μέρος του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας – το οποίο συχνά αποκαλείται «πρώτη δόση της ζημίας» (first loss tranche). Το ύψος αυτής της δόσης επιλέγεται δε με έναν τέτοιο τρόπο, ο οποίος να καλύπτει τουλάχιστον όλες τις αναμενόμενες ζημίες, καθώς επίσης ένα μέρος των μη αναμενομένων – ενώ η τράπεζα αναλαμβάνει τους κινδύνους από τα υπόλοιπα, την «τελευταία δόση» (senior tranche).

Περαιτέρω, η τράπεζα και ο επενδυτής συμφωνούν τους μεταξύ τους όρους συναλλαγής –  όπως είναι το ποσόν που είναι διατεθειμένος να ρισκάρει, τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς επίσης τα δάνεια που ασφαλίζονται. Εν προκειμένω ο επενδυτής είναι δυνατόν να γνωρίζει τα ακριβή ονόματα των δανειοληπτών, έχοντας κάνει προηγουμένως λεπτομερή έρευνα ή όχι – όπου, εάν δεν τα γνωρίζει, τότε επιλέγονται με βάση ορισμένα κριτήρια, όπως είναι το είδος των δανείων, ο κλάδος των οφειλετών, η γεωγραφική τους προέλευση, ο πιστωτικός κίνδυνος κοκ.

Ο όρος «συνθετική» τώρα χρησιμοποιείται επειδή, σε αντίθεση με μία πραγματική τιτλοποίηση, τα δάνεια που τιτλοποιούνται δεν πωλούνται από την τράπεζα στον επενδυτή, παραμένοντας στον ισολογισμό της. Ως εκ τούτου η τράπεζα μειώνει μεν τον πιστωτικό κίνδυνο για τα συνθετικά τιτλοποιημένα δάνεια, αλλά παραμένει υπεύθυνη για τη διαχείριση τους, καθώς επίσης για τις σχέσεις της με τους πελάτες της – οι οποίοι φυσικά δεν ενημερώνονται καθόλου και δεν το γνωρίζουν.

Από το γράφημα τώρα που ακολουθεί (πηγή: zero hedge), φαίνεται πως η μεγαλύτερη ζήτηση για τα συνθετικά τιτλοποιημένα δάνεια προέρχεται από τα κερδοσκοπικά κεφάλαια (hedge funds) – γεγονός που εύλογα προβληματίζει, αφού θα πρέπει να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αιτία.

270

Επεξήγηση γραφήματος: Η ζήτηση για τις συνθετικές τιτλοποιήσεις των τραπεζών, ανά είδος επενδυτή (διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, συνταξιοδοτικά ταμεία, άλλοι συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών και κερδοσκοπικά κεφάλαια).

.

Συνεχίζοντας η αιτία αυτή (η οποία είναι ταυτόχρονα ο λόγος, ένεκα του οποίου τα νέα αυτά προϊόντα αποτελούν μία βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια του υπερχρεωμένου ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος), δεν είναι άλλη από τον τρόπο, με τον οποίο τα κερδοσκοπικά και λοιπά κεφάλαια χρηματοδοτούν την ασφάλεια που παρέχουν.

Ο τρόπος αυτός είναι ο δανεισμός τους από εκείνες τις τράπεζες, στις οποίες παρέχουν τη συνθετική τιτλοποίηση! Με απλά λόγια, για να επενδύσουν 100.000 € στο συγκεκριμένο προϊόν που ασφαλίζει το δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, δανείζονται 100.000 € από την ίδια τράπεζα – ένα τέχνασμα που σημαίνει ότι, εάν η τράπεζα υποστεί ζημίες και ζητήσει την κάλυψη τους από τον επενδυτή, με τον οποίο έχει κλείσει την ασφάλεια τους, τότε ο επενδυτής δεν θα μπορεί να εξοφλήσει το δικό του δάνειο. Επομένως η τράπεζα θα καλύψει μεν τα ασφαλισμένα δάνεια της από τον επενδυτή, αλλά θα χάσει αυτά που έδωσε στον επενδυτή!

Ολοκληρώνοντας, αποδεικνύεται καθημερινά πως ο καπιταλισμός-καζίνο ζει και βασιλεύει, εφευρίσκοντας συνεχώς νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα μαζικής καταστροφής τα οποία κάποια στιγμή θα τινάξουν στον αέρα το σύστημα, προκαλώντας τεράστιες ζημίες στον πλανήτη.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.