Το ιταλικό τραπεζικό δράμα

Η άνοδος των υποχρεώσεων της κεντρικής τράπεζας της Ιταλίας απέναντι στις υπόλοιπες του ευρωπαϊκού συστήματος διακανονισμού πληρωμών (Target 2), τεκμηριώνει τη μαζική φυγή καταθέσεων – καθώς επίσης κεφαλαίων εκ μέρους των διεθνών επενδυτών.