Διαγραφή χρέους και χρεοκοπία – The Analyst

Διαγραφή χρέους και χρεοκοπία

Email this page.
Print Friendly, PDF & Email

Η διαγραφή χρέους είναι χρεοκοπία, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Μπορεί η διαγραφή δε να είναι είτε ελεγχόμενη (όπως της Ελλάδας με το PSI), είτε ανεξέλεγκτη (όπως της Αργεντινής), αλλά παραμένει χρεοκοπία.

Η διαγραφή χρέους τώρα της Ελλάδας, παρά το ότι δεν θεωρήθηκε αυθαίρετα ως χρεοκοπία, για να μην ενεργοποιηθούν τα CDS, τεκμηρίωσε πως είναι δυνατή εντός της Ευρωζώνης – όπως άλλωστε έχουμε ήδη αναφέρει (ανάλυση). Επομένως, δεν είναι σωστά όλα όσα λέγονται, περί αδυναμίας χρεοκοπίας μίας χώρας της Ευρωζώνης – όπου, εάν πτωχεύσει, δεν επιτρέπεται πλέον να είναι μέλος της.

Διαγραφή χρέους και χρεοκοπία

Με απλά λόγια, προφανώς επιτρέπεται, αφού αυτό αποδείχθηκε από την Ελλάδα – ενώ, επειδή η χρεοκοπία δεν είναι κατ’ επιλογή, αλλά προκύπτει de facto από ανάγκη, δεν είναι δυνατόν να απαγορευθεί από κανένα νόμο ή Θεσμό.

Εάν τώρα μία χώρα προβεί σε στάση πληρωμών, καταγγέλοντας τις συμβάσεις δανεισμού της ως παράνομες, υποθετικά η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο ασκώντας ποινικές διώξεις στους υπευθύνους, έως ότου αποφασίσει το δικαστήριο, τότε θα επρόκειτο πιιθανότατα για μία ιδιαίτερη περίπτωση – η οποία θα τεκμηριωνόταν τότε μόνο ως τι αντιμετωπίζεται ή/και πώς χαρακτηρίζεται (26.5.16, Α.Ο.)

Ανοιχτή Συνδρομή
Εμείς την ορεξη και την εργατικότητα την έχουμε. ‘Οραμα διαθέτουμε. Γνώσεις αρκετές. Στηρίξτε τη προσπάθειά μας να γίνουμε ο καταλύτης, για τη συλλογική εξέλιξη της κοινωνίας και της χώρας μας.
*Σχεδιάζουμε να "ανταμείψουμε" τους Συνδρομητές μας σύντομα για την υποστήριξή τους.
Αντιαμβανόμαστε πως δεν μπορεί ο καθένας να γίνει συνδρομητής. Για το λόγο αυτό, όσοι από εσάς είσαστε σε θέση να υποστηρίξετε το όραμά μας, θα βοηθάτε και εκείνους που δεν μπορούν να συνδράμουν άμεσα.
×