Η οκταμελής σύνοδος και η σύγκλιση – The Analyst
ΑΠΟΨΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η οκταμελής σύνοδος και η σύγκλιση

ΕΙΚΟΝΑ-τσίπρας-black-white

Η κυβέρνηση είτε θα πρέπει να εφαρμόσει πειστικά αυτά που απαιτεί εκ μέρους της η Ευρωζώνη, επαναφέροντας το θέμα της διαγραφής χρέους, είτε να προβεί σε στάση πληρωμών – χωρίς να χάνει άσκοπα χρόνο, χρήματα και καταθέσεις

.

Προφανώς η κυβέρνηση μιλάει μία διαφορετική γλώσσα, σε σχέση με την Ευρωζώνη, ενώ δεν θέλει να το κατανοήσει – με αποτέλεσμα να χάνει χρόνο και χρήμα, επιδεινώνοντας διαρκώς την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.

Για παράδειγμα, αναφέρεται σε «πολιτικές λύσεις», όταν η νομισματική ένωση, καλώς ή κακώς, καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από οικονομικά μεγέθη, από αριθμούς και από δείκτες – οπότε απλά γελοιοποιείται, συμβιβάζεται, υπόσχεται, δεν εφαρμόζει και κάνει συνεχώς βήματα προς τα πίσω.

Αυτό τουλάχιστον αποδείχθηκε ξανά από τη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τους βασικούς συντελεστές της Ευρωζώνης – με τα δύο μεγάλα κράτη, με την ΕΚΤ, καθώς επίσης με τους τέσσερις σημαντικούς «αξιωματούχους».

Το αποτέλεσμα ήταν να συμφωνήσει με την ήδη υφιστάμενη συμφωνία (πολύ φασαρία για το τίποτα), όπου φαίνεται πως εάν δεν εφαρμοσθεί με κάθε λεπτομέρεια, δεν θα απελευθερωθούν τα υπόλοιπα χρήματα της χρηματοπιστωτικής ενίσχυσης της χώρας – οπότε θα ακολουθήσει η ανεξέλεγκτη χρεοκοπία της.

Με ένα δεύτερο παράδειγμα, ενώ η Ευρωζώνη υποστηρίζει πως η επίλυση της κρίσης απαιτεί την ενίσχυση της προσφοράς, η σημερινή κυβέρνηση θεωρεί πως η αύξηση της ζήτησης είναι προτιμότερη – χωρίς να δίνει σημασία στην απάντηση, σύμφωνα με την οποία εάν αυξηθούν οι μισθοί και μέσω αυτών η κατανάλωση, τότε θα ενισχυθούν οι εισαγωγές, αφού δεν διαθέτουμε μία ανταγωνιστική οικονομία, οπότε θα οδηγηθούμε ξανά σε ελλειμματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

.

Η εξέλιξη της Ευρωζώνης

Περαιτέρω, γνωρίζουμε πως η υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος από μία σειρά χωρών, είναι μία μη ανατρέψιμη διαδικασία – ακόμη και αν έχουν συμβεί πολλά λάθη κατά την εισαγωγή του ή στην ίδια του την κατασκευή. Σε κάθε περίπτωση, προϋποθέτει την οικονομική  σύγκλιση των χωρών μεταξύ τους, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στη δομή τους.

Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωζώνη έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, όσον αφορά την εξάλειψη των φυγόκεντρων δυνάμεων στο εσωτερικό της – οι οποίες ήλθαν στην επιφάνεια μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ειδικά δε, όσον αφορά το βασικό οικονομικό δείκτη της «άνισης ανάπτυξης», όπως είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών – το οποίο είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό ισορροπημένο, ακόμη και στις χώρες της περιφέρειας, όπως φαίνεται από το γράφημα που ακολουθεί.

 .

ΓΡΑΦΗΜΑ - Ευρωζώνη, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

 .

Επί πλέον, τείνει να  κλείσει η «ψαλίδα» του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος των χωρών του Νότου, με το μέσο κόστος της Ευρωζώνης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, η οποία ήταν αρκετά προβληματική πριν το 2007 – γεγονός που σημαίνει ότι, ακόμη και αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, υιοθετούσε ξανά τη δραχμή, η υποτίμηση της θα ήταν πια κατά πολύ μικρότερη.

 .

ΓΡΑΦΗΜΑ - Ευρωζώνη, κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος

 .

Επομένως, εάν επανερχόταν η ανάπτυξη το 2015, με τη βοήθεια προφανώς των κατάλληλων προγραμμάτων (επενδύσεις εκ μέρους της Κομισιόν, νομισματική πολιτική της ΕΚΤ), θα άρχιζε να μειώνεται η σχέση Χρέος/ΑΕΠ, με την αύξηση του παρανομαστή.

Με δεδομένο δε το ότι, μεταξύ όλων των κεντρικών τραπεζών η ΕΚΤ αύξησε λιγότερο τον ισολογισμό της, οπότε έχει το μικρότερο πληθωριστικό ρίσκο διεθνώς, τα περιθώρια επέμβασης της για να βοηθήσει την ανάπτυξη είναι πολύ μεγάλα.

ΓΡΑΦΗΜΑ - Ευρωζώνη, πρωτογενή πλεόνασμα ως ποσοστό επί του ΑΕΠΑρκεί βέβαια να επιλυθούν τα τραπεζικά προβλήματα της Ευρωζώνης, η υπερχρέωση του ιδιωτικού τομέα σε πολλές χώρες της, καθώς επίσης το υπερβολικό δημόσιο χρέος, κυρίως της Ελλάδας και της Ιταλίας –  λόγω των οποίων περιορίζονται οι πιστώσεις, εις βάρος της ανάπτυξης.

Θετική θεωρείται εδώ η πτώση της ισοτιμίας του ευρώ απέναντι στο δολάριο, με τη σωστή σχέση τους να υπολογίζεται στο 1:1,10. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή δε ήταν η εξάλειψη των πρωτογενών (προ τόκων) ελλειμμάτων στους προϋπολογισμούς των χωρών της περιφέρειας (γράφημα) – η οποία αποτελεί ένα θετικότατο χαρακτηριστικό για το μέλλον τους.

Την εντυπωσιακότερη εξέλιξη μεταξύ των παραπάνω χωρών είχε η Ελλάδα, εις βάρος όμως των εργαζομένων της – οι οποίοι επιβαρύνθηκαν υπερβολικά με μειώσεις μισθών, με φόρους, με υψηλότατη ανεργία, με χρεοκοπίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων κοκ.

.

Συμπέρασμα

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, οι χώρες της Ευρωζώνης συγκλίνουν σταδιακά μεταξύ τους – οπότε εξαλείφονται εκείνες οι διαφορές, οι οποίες οδηγούσαν στη διάλυση της νομισματικής ένωσης. Η σύγκλιση κόστισε βέβαια πάρα πολύ ακριβά, ενώ ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε ήταν κυριολεκτικά απάνθρωπος – ιδίως όσον αφορά την Ελλάδα και την Ισπανία.

Μεγάλο αγκάθι παραμένει η ανεργία και στις δύο χώρες, καθώς επίσης η εξαθλίωση μεγάλων μερίδων του πληθυσμού τους – παράλληλα με την καταστροφή του παραγωγικού τους ιστού, τη χρεοκοπία χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κοκ.

Εάν όμως η Ελλάδα κατάφερνε να πείσει τους εταίρους της να διαγράψουν ένα μεγάλο μέρος του δημοσίου χρέους της, το μοναδικό που αναίρεσε δυστυχώς ο πρωθυπουργός, όσον αφορά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, θα μπορούσε ίσως να υπάρξει ελπίδα. Δυστυχώς όμως, επικεντρώθηκε στα άλλα σημεία του πολιτικού του προγράμματος, τα οποία είναι ανέφικτα χωρίς τη διαγραφή χρέους – επηρεαζόμενος ενδεχομένως αρνητικά, από τον υπουργό οικονομικών.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα είτε θα πρέπει να εφαρμόσει πειστικά αυτά που απαιτούνται εκ μέρους της Ευρωζώνης, επαναφέροντας το θέμα της διαγραφής χρέους, είτε να προβεί σε στάση πληρωμών – χωρίς να χάνει άσκοπα αφενός μεν το λίγο χρόνο που έχει στη διάθεση της, αφετέρου τα ελάχιστα χρηματικά της αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών καταθέσεων.


Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς τους. Η ιστοσελίδα μας δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συνεργατών της.

Συντάξτε την άποψή σας

Σχόλια

Don`t copy text!