Το κορυφαίο επίπεδο Τεχνικής Ανάλυσης – The Analyst

Το κορυφαίο επίπεδο Τεχνικής Ανάλυσης

Η-λειτουργία-της-αγοράς

Οι τιμές των χρηματιστηριακών προϊόντων είναι ακολουθίες με χαοτικά χαρακτηριστικά. Εμφανίζονται μεν απρόβλεπτα, αλλά εμπεριέχουν σαφείς ενδείξεις μιας αιτιοκρατικής δυναμικής

 .

Οι αναλυτές έχουν κάνει προόδους στην κατανόηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, αλλά η πολυπλοκότητα τους έχει αποδειχτεί πως δεν μπορεί να ερμηνευτεί με συμβατικές μεθόδους. Επειδή δεν υπάρχει περιοδικότητα στην εμφάνιση τους, δεν μπορούν να αναλυθούν με γραμμικές συναρτήσεις.

Αντίθετα με τα γραμμικά συστήματα, στα χαοτικά η πρόβλεψη είναι εφικτή, αλλά μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμα και οι πιο πρόσφατες μελέτες στα κορυφαία ερευνητικά κέντρα έχουν παραδεχτεί πως η σύγχρονη επιστήμη δεν έχει παραπάνω δυνατότητες, προς το παρόν τουλάχιστον.

Η θεωρία του χάους θεωρεί ότι αυτό που οι κλασικοί αναλυτές ερμηνεύουν ως τυχαίο γεγονός, δεν είναι τίποτα άλλο από μια ανώτερη μορφή οργάνωσης.

Μπορεί μέσα στο σύστημα, τα μεμονωμένα στοιχεία που το απαρτίζουν να κινούνται ακανόνιστα και φαινομενικά τυχαία, αλλά για τον εξωτερικό παρατηρητή παρουσιάζονται με οργανωμένη δομή.

Οι χρηματιστηριακές τιμές έχουν τις ιδιότητες των σωματιδίων και των κυμάτων στην κβαντική μηχανική. Δεν έχουν συγκεκριμένη θέση, αλλά απλώνονται στον χώρο και τον χρόνο με μια συγκεκριμένη κατανομή πιθανοτήτων.

Οι τιμές δεν είναι αυτοδύναμες οντότητες, αλλά θεωρούνται ως ένας συνδυασμός θέσης και τάσης, που δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν και να μελετηθούν ξεχωριστά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μικρές αλλαγές στις αρχικές συνθήκες, αλλάζουν πολλές φορές δραματικά το αποτέλεσμα μεγαλύτερων συστημάτων.

 .

Η κορύφωση της τεχνικής ανάλυσης: τα αυτοματοποιημένα συστήματα

Ένα σύστημα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απεικόνιση και η καταγραφή της εμπειρίας του επενδυτή. Ακόμη και αν κάποιος αγοράζει από κάποια παρόρμηση ή ένστικτο, η ύπαρξη αυτής της παρόρμησης στηρίζεται σε υποσυνείδητες διεργασίες. Η σύζευξη παραστάσεων του παρελθόντος και ανάλυσης, οδηγεί στην απόφαση και την πράξη. Η ανάλυση, η τυποποίηση, η εξαγωγή κανόνων, είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ορίσει τις έννοιες, για να μπορεί να σκέπτεται καλύτερα.

Αυτοί που τα δημιουργούν είναι κυρίως προγραμματιστές και αναλυτές ποσοτικών δεδομένων. Οι γνώσεις μαθηματικών και προγραμματισμού υπερβαίνουν σε αξία την απαιτούμενη γνώση των οικονομικών.

H περιγραφή της ανθρώπινης συνείδησης αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα αλλά και ενδιαφέροντα προβλήματα στην ιστορία της επιστήμης με το οποίο έχει καταπιαστεί ένα πλήθος από κλάδους όπως η φιλοσοφία, η ιατρική, η ψυχολογία ή τα μαθηματικά.

Μία νέα συνεργασία νευρολόγων με θεωρητικούς φυσικούς έχει δημιουργήσει ένα πεδίο έρευνας γύρω από τη φύση της συνείδησης και μια προσπάθεια περιγραφής της μαθηματικά με τη χρήση εννοιών της κβαντικής φυσικής.

Υπό αυτή τη σκοπιά, ακόμη κι αν το πρόβλημα της συνείδησης απέχει πολύ από τα να θεωρηθεί λυμένο, τουλάχιστον δημιουργείται ένα υπόβαθρο για τον ορισμό και την περιγραφή των επιμέρους προβλημάτων που το απαρτίζουν.

Οι μετοχές είναι μία μορφή ύλης, όπως ένα στερεό ή ένα υγρό. «Όπως υπάρχουν πολλοί τύποι υγρών, έτσι υπάρχουν και πολλοί τύποι διαγραμμάτων».

.

Πότε είναι αποδεκτή μια στρατηγική

Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα είναι αποδεκτό όταν ικανοποιεί τις εξής δύο απαιτήσεις :

α) Περιγράφει με ακρίβεια ένα αρκετά μεγάλο σύνολο παρατηρήσεων χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο που να περιέχει λίγα μόνο αυθαίρετα στοιχεία,

β) Προτείνει συγκεκριμένες προβλέψεις για τα αποτελέσματα μελλοντικών παρατηρήσεων.

Κάθε σύστημα είναι προσωρινό, με την έννοια πως όσες φορές και αν συμφωνήσουν τα αποτελέσματα με τις προβλέψεις, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι, πως την επόμενη φορά το νέο αποτέλεσμα δεν θα τις αντικρούσει.

Κάθε φορά που τα νέα αποτελέσματα συμφωνούν με τις προβλέψεις, το σύστημα επιβιώνει και η εμπιστοσύνη μας σε αυτό αυξάνεται. Αν όμως σταματήσει να επιβεβαιώνεται, θα είμαστε υποχρεωμένοι ή να εγκαταλείψουμε το σύστημα ή να το τροποποιήσουμε ανάλογα.

Ένα σύστημα χαρακτηρίζεται πετυχημένο όταν εξασφαλίζει συστηματικά κέρδη, όχι αναγκαστικά σημαντικά. Αν θα είναι σημαντικά ή όχι εξαρτάται από την χρονική περίοδο και το volatility της αγοράς.

.

Χαρακτηριστικά των εξισώσεων

Οι εξισώσεις πρέπει να υπόκεινται τους εξής σαφείς περιορισμούς :

.

α) Να δίνουν ικανοποιητικό ποσοστό επιτυχίας.

Είτε σαν αναλογία κερδισμένων – χαμένων trades, είτε σαν ποσοστό κέρδους επί του επενδυμένου κεφαλαίου, είτε βέβαια και στα δύο.

.

β) Να δουλεύουν και σε bear και σε bull αγορά.

Ίσως η τάση που τώρα βρισκόμαστε, να διανύει σήμερα την τελευταία ημέρα της. Αν οι συναρτήσεις δεν προσαρμόζονται έγκαιρα στην νέα τάση που θα ανατείλει, το λάθος συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο.

Πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε όλες τις δυνατές κατευθύνσεις της αγοράς : σε ανοδική και σε καθοδική, σε μεγάλες διακυμάνσεις αλλά και σε ασήμαντες, σε περιόδους που η τάση είναι έντονη και σε άλλες που είναι αφανής.

.

γ) Να αναγνωρίζουν την φάση που βρίσκεται η αγορά.

Πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε όλες τις δυνατές κατευθύνσεις της αγοράς : σε ανοδική και σε καθοδική, σε μεγάλες διακυμάνσεις αλλά και σε ασήμαντες, σε περιόδους που η τάση είναι έντονη και σε άλλες που είναι αφανής.

.

δ) Tα χρηματιστηριακά συστήματα χαρακτηρίζονται από περιορισμένα ιστορικά δεδομένα.  Συνεπώς πρέπει ένα υπολογιστικό σύστημα να αντλεί από ένα πολύ μικρό σύνολο τις αριθμητικές παραμέτρους που χρησιμοποιεί (κίνδυνος του over fitting).

Π.χ. ο γνωστός δείκτης RSI μας δίνει 5.000 πιθανούς συνδυασμούς, αν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα από 50 ημέρες Χ 100 μονάδες που είναι η κλίμακα του. Μια εξίσωση με τόσους πολλούς συνδυασμούς πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως βοηθητική. Από μόνη της είναι άχρηστη ως εργαλείο πρόβλεψης.

.

ε) Διασταύρωση αποτελεσμάτων με διαφορετικά κριτήρια.

Η επιτυχία σε ένα trade είναι περισσότερο εξασφαλισμένη όταν διασταυρωθεί η κίνηση από δύο ή παραπάνω διαφορετικές εξισώσεις. Είναι προτιμότερο να έχουμε δύο συστήματα, παρά μόνο ένα.

.

Απαραίτητο το stop loss

Κάθε σύστημα πρόβλεψης, βασίζεται στα δεδομένα του παρελθόντος. Εξετάζει, μελετάει και αναλύει τα ιστορικά στοιχεία, έτσι ώστε από την αποκρυπτογράφηση της συμπεριφοράς της αγοράς να βγάλει συμπεράσματα για την μελλοντική εξέλιξη και πορεία της.

Δεν προβλέπει ένα μοναδικά καθορισμένο αποτέλεσμα, αλλά διαφορετικά πιθανά αποτελέσματα και μας πληροφορεί πόσο πιθανό είναι το καθένα τους.

Πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κάποια καινούργια κίνηση, εντελώς διαφορετική από αυτές που έχουν προηγηθεί. Απαραίτητο συστατικό ενός συστήματος είναι το προκαθορισμένο stop loss. Πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο μία πρόβλεψη να μην επαληθευτεί στην πράξη, αποφεύγοντας να υποστούμε σημαντικές ζημιές.

.