Επισφάλειες, κρίση χρέους, πλειστηριασμοί Εξ. – The Analyst

Επισφάλειες, κρίση χρέους, πλειστηριασμοί Εξ.

Email this page.
Print Friendly, PDF & Email

Επισφάλειες, κρίση χρέους, πλειστηριασμοί Εξ.

Επισφάλειες, κρίση χρέους, πλειστηριασμοί Εξ.

Ανοιχτή Συνδρομή
Εμείς την ορεξη και την εργατικότητα την έχουμε. ‘Οραμα διαθέτουμε. Γνώσεις αρκετές. Στηρίξτε τη προσπάθειά μας να γίνουμε ο καταλύτης, για τη συλλογική εξέλιξη της κοινωνίας και της χώρας μας.
*Σχεδιάζουμε να "ανταμείψουμε" τους Συνδρομητές μας σύντομα για την υποστήριξή τους.
Αντιαμβανόμαστε πως δεν μπορεί ο καθένας να γίνει συνδρομητής. Για το λόγο αυτό, όσοι από εσάς είσαστε σε θέση να υποστηρίξετε το όραμά μας, θα βοηθάτε και εκείνους που δεν μπορούν να συνδράμουν άμεσα.
×