Χρόνος,-νέα-πολιτική-Εξ. – The Analyst

Χρόνος,-νέα-πολιτική-Εξ.

Μία επεκτατική κρατική πολιτική για λίγα χρόνια, θα βοηθούσε στην καταπολέμηση της κρίσης - επειδή οι δημόσιες επενδύσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, οπότε αύξηση του ΑΕΠ και των φορολογικών εσόδων

Μία επεκτατική κρατική πολιτική για λίγα χρόνια, θα βοηθούσε στην καταπολέμηση της κρίσης – επειδή οι δημόσιες επενδύσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ανάπτυξη, οπότε αύξηση του ΑΕΠ και των φορολογικών εσόδων